Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Afgelopen zondag organiseerden raadslid Marleen Thijs en schepen van natuur Filip Moers hun jaarlijkse natuurwandeling. Na de Kataraktwandeling in Gelmen, het Begaardenpad en de moestuin in Zepperen en de wandeling in Wilderen, was het nu de beurt aan Halmaal.

De wandeling stond vooral in het teken van de ingrepen die de voorbije jaren werden gerealiseerd tegen de wateroverlast. De wandelaars kregen de nodige uitleg over de diverse projecten zoals de overstromingszones van Staaien, Halmaal beemd, het wachtbekken van Maasrode en de waardevolle gebouwen zoals de Molen van Maasrode, het Hof van Maasrode enz…

“De deelnemers waren het erover eens, deze wandeling is één van de meeste interessantste wandelingen die Sint-Truiden kent. De ingrepen hebben heel veel geld gekost maar die inspanningen zijn niet altijd gekend, uitgezonderd bij de plaatselijke bewoners die de laatste 10 jaren gevrijwaard zijn van wateroverlast”   aldus de initiatiefnemers Marleen Thijs en Filip Moers

Voor de foto’s, klik hier

Aan tafel met Marleen!

Klik op de afbeelding voor een groter formaat!

Samen de plannen bekijken!

Aan de begraafplaats in de Zwartweidestraat in Zepperen zijn werken van start gegaan. Die moeten de toegankelijkheid verbeteren, een betere uitrusting qua meubilair voorzien en ook minder hinderlijke beplanting aanbrengen.

Vooral zieke en ongelukkig geplante bomen zorgden voor heel wat overlast bij het onderhoud van de onderliggende grafstenen. Afvallende takken brachten ook regelmatig schade to

e aan de graven.

Het hoofdwandelpad wordt met klinkers verhard zodat het kerkhof beter toegankelijker wordt voor de bezoekers. De asverstrooiingsweide wordt hersteld en opnieuw ingericht en ook alle meubilair wordt vernieuwd zoals zitbanken, wateraftakpunten, afvalcontainer enz.

Langs de hoofdas worden leiplatanen geplant en er wordt ook veel blijvend groen voorzien zoals taxus en heesters. Kortom er wordt met minder bomen een ‘groener’ beeld gecreëerd.

‘De werken zullen strikt opgevolgd worden zodat de voorziene einddatum van 19 oktober 2012 zeker wordt gerespecteerd. Bij Allerheiligen zal het kerkhof volledig vernieuwd zijn’, aldus schepen van Begraafplaatsen, Filip Moers.

Mooie locatie, veel volk, schitterend weer, prachtige muziek, lekker eten en Armand Schreurs die de plankenkoorts wegnam bij al onze sp.a kandidaten van 14 oktober. Dat is de samenvatting van alweer een zeer geslaagde brunch en BBQ.
Voor een eerste serie foto’s klik op deze link. Volgende week volgt een nieuwe reeks foto’s.

Veel kijkplezier!

Filip

Voor de volledige folder, gelieve op deze link te klikken: boekje Filip Moers

Toespraak

Op zaterdag 16 juni 2012 werd de uitbreiding van de rozentuien officieel geopend.

Omdat het stadsbestuur de uitgegroeide zaailingen naast de moestuin heeft gerooid en een nieuwe hoogstamaanplant heeft verwezenlijkt, kon een herschikking gebeuren van de moestuinpercelen die bewerkt worden door WIRIC.

Door deze herschikking kwam een stuk grond, omgeven door de rozentuin vrij. Volkstuinen was vragende partij om dit in de rozentuin te integreren.

“Reeds van het begin van deze eeuw rijpte er binnen de Volkstuinen het idee om een rozentuin aan te leggen in Sint-Truiden. De roos staat de laatste decennia erg in de kijker en België bekleedt op het gebied van de rozenteelt met enkele topveredelaars een vooraanstaande rol in de rozenteelt. Binnen de vereniging kon men rekenen op de kennis en de medewerking van Gustaaf Swerts, een rasechte rozenkenner, rozenkweker, tuinier en stamvader van het tuinbedrijf Tuinen Swerts” liet schepen van openbaar groen Filip Moers weten bij de officiële opening.

Langzaamaan werden er contacten met het stadsbestuur gelegd en begon het plan voor de aanleg van een rozentuin op het Speelhof vorm te krijgen. Zowel de stad als de Volkstuinen hadden zich principieel bereid verklaard om een rozentuin op het Speelhof aan te leggen. De stad zou de kosten dragen van de aanleg en de technische dienst bracht het terrein in orde, legde de paden aan en zaaide het gras in. Tuinen Swerts stond in voor het plan, coördineerde de aanleg en leverde de planten. De leden van de Volkstuinen hielpen bij de aanleg en staan in voor het verder onderhoud van de tuin.

Maandag 8 mei 2006 werd de eerste spadesteek van de aanleg van een uitzonderlijke rozentuin op het domein ‘t Speelhof van Sint-Truiden gezet. De hedendaagse rozentuin is opgebouwd vanuit een esthetische en educatieve visie en past volledig in het historische kader. Het initiatief draagt bij tot de opwaardering van de waardevolle toeristische site.

De tuin is een ontwerp van Edwin Swerts en is nu ongeveer 30 are groot. Hij bestaat uit 4 grote delen waarin verschillende percelen zijn verwerkt. De tuin is omringd en onderverdeeld door taxushagen en binnenin zijn de perken afgeboord met buxusplantjes. Het eerste deel herbergt een verzameling Theehybriden uit verschillende groepen die aangevuld worden met vaste planten. Het tweede deel wordt aangekleed met een aantal stamrozen uit verschillende rozengroepen. Daarnaast vinden een aantal Polyantharozen en  Floribunda er een onderkomen. Het derde deel wordt ingenomen door een groep Damascener en Pimpinellifolia rozen, Centifoliarozen, Mosrozen, Albarozen, Portlandrozen, Bourbonrozen, Galicarozen, Muskushybriden, Remontanthybriden en Japanse Bottelrozen. Het vierde deel is gewijd aan de Chinese rozen, Engelse rozen en Treurstamrozen. De 33 klimrozen worden over de verschillende perken verdeeld. In het recent aangelegde stuk werden centraal 4 treurstamrozen, omgeven door Engelse rozen en historische rozen. Dit alles is aangekleed met lavendelhaagjes en siergrassen. Ongeveer 230 verschillende rozen zullen er te bewonderen zijn naast een 70-tal soorten vaste planten, heesters, kruiden en klimplanten. Het is een hedendaagse tuin die uitstekend harmonieert met het historische kader waarin hij is gesitueerd. De collectie is een representatieve bloemlezing van de meest voorkomende, toonaangevende en in de handel verkrijgbare rozensoorten. De combinatie van rozen met diverse vaste planten, heesters en kruiden geven de bezoeker een schat van originele ideeën die men in de eigen tuin kan toepassen. Met dit alles mag men stellen dat de rozentuin op het Speelhof van Sint-Truiden beantwoordt aan de vereisten die de initiatiefnemers zich hadden voorgenomen namelijk een representatieve, decoratieve en informatieve rozentuin.

Voor een kleine fotoreeks, klik hier.

Schepen van milieu Filip Moers van Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) verdedigde maandag op de gemeenteraad met succes zijn toegevoegd punt om  de aanleg van het waterbufferbekken te Gelinden bij hoogdringendheid goed te keuren.

Schepen Filip Moers had al op de gemeenteraad van februari 2011 te kennen gegeven dat zijn fractie geen extra woningen zag zitten als er geen zekerheid is dat de voorziene waterbeheersingwerken in de Populierenstraat en Vrijheersstraat worden uitgevoerd.

“Het gebied rond de Thewissteeg is nu bestemd als projectzone waarbij het gedeelte rond de beek voorzien wordt als parkgebied en op het hogere en droger gelegen gebied kunnen een 25-tal woningen gerealiseerd worden.
Zonder de nodige investeringen qua wateropvang, zal de druk op Akkerhof opnieuw toenemen, met alle gevolgen vandien”, aldus Filip Moers.

Aangezien de geplande rioleringswerken in de Vrijheersstraat en Populiernstraat – omwille van budgettaire redenen – uitgesteld zijn, werd op vraag van de sp.a-schepenen een dringend overleg gepland met INFRAX.
Deze bespreking vond plaats op vrijdag 15 april 2011 en het voorstel werd gedaan om het rioleringsdossier op te splitsen in 2 fases waarbij onmiddellijk werk zou gemaakt worden van een bufferbekken. Los van deze realisatie, is de projectontwikkelaar verplicht om gelijktijdig met de realisatie van de woningen ook een bufferbekken aan te leggen.
Beide bufferbekkens zullen een opvangcapaciteit bereiken van bijna 4.000 m³ en zullen voorzien worden tussen de Thewissteeg en de wijk Akkerhof.

Op maandag 23 mei 2011 heeft INFRAX ons schriftelijk laten weten dat onze vraag tot splitsing van het project werd goedgekeurd en dat de aanleg van het bufferbekken in fase 1 kan gerealiseerd worden.

“De schattingsverslagen zijn intussen gekend en de Kleine Landeigendom, eigenaar van het grootste perceel, heeft zich al akkoord verklaard. Met de aankoop nu goed te keuren (volgende gemeenteraad is pas in augustus) kunnen de diensten in de verlofmaanden verder werken aan het dossier, o.a. de bouwvergunning moet nog bekomen worden” aldus schepen Filip Moers

De aankoop van de gronden zijn geraamd op 127.000 €. Deze investeringen moeten volstaan om het probleem van wateroverlast van het Akkerhof definitief oplossen. Uiteraard is het ook belangrijk dat  fase 2, de rioleringswerken aan de Vrijheersstraat en de Populierenstraat,  zo vlug mogelijk wordt uitgevoerd..

“Met deze beslissing zal de jarenlange en terechte ongerustheid bij zware regenvoorspellingen bij de bewoners van het Akkerhof eindelijk van de baan zijn, elk onweder is er één te veel voor deze bewoners”,  aldus milieuschepen Filip Moers.

Groepsfoto

In Sint-Truiden hebben verschillende scholen en verenigingen op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2012 hun steentje bijgedragen voor een propere stad tijdens de jaarlijkse zwerfvuilactie die in samenwerking met Limburg.net werd georganiseerd.

“13 verenigingen en 4 scholen gaven met 382 deelnemers circa 130 kilometer, verspreid over Brustem, Zepperen, Wilderen, Duras, Runkelen, Nieuw Sint-Truiden, Metsteren, omgeving Speelhoflaan, Engelmanshoven, Gelinden, Aalst, Groot-Gelmen, Kerkom en Bevingen een opruimbeurt.

In totaal werd 1.720 kg aan zwerfvuil opgeruimd. Deze scholen en (jeugd)verenigingen krijgen van Limburg.net een vergoeding van 15.00 EUR per opgeruimde kilometer” aldus schepen van milieu Filip Moers.

Tijdens de plechtige ontvangst in de brandweerkazerne op donderdag 7 juni bedankte schepen Filip Moers uitvoerig alle deelnemende verenigingen en scholen  voor hun deelname aan en hun inzet voor dit project. De stad ontving het bedrag van 1.951,50 EUR van limburg.net. en dit bedrag zal verdeeld worden onder de deelnemers op basis van het aantal opgeruimde kilometers.

Op dit slotmoment werden ook de “gangmakers”, die gedurende het ganse jaar het zwerfvuil opruimen in hun buurt, in de kijker geplaatst. Het project van de “gangmakers” viert dit jaar zijn 5-jarig bestaan en zij kregen een geschenk en een waardebon uit de handen van burgemeester Ludwig Vandenhove en gemeenteraadslid Marleen Thijs.

Door onze krachten te bundelen zullen we zeker bijdragen tot een propere stad en we hopen hiermee ook anderen te sensibiliseren om minder zwerfvuil achter te laten of te gaan sluikstorten.

Hier vindt u een kleine foto reeks.