Archive for the ‘Algemeen’ Category

We hebben het afgelopen zondag schitterend gedaan. Met 7.027 stemmen zijn we de tweede grootste partij
in Sint-Truiden. Tevens bedankt voor alle personen die voor mijn persoonlijk schitterend resultaat gezorgd hebben (2.171).
De coalitie is gevormd, zonder ons. Dit betekent dat we de komende 6 jaren gaan voor een constructieve oppositie.

Nogmaals, iedereen hartelijk dank, aan ons en aan jullie heeft het zeker niet gelegen!

Vriendelijke Groeten,

Filip Moers, Lijstduwer gemeenteraadsverkiezingen SP.a 2012 Sint-Truiden

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Op zaterdag 6 oktober organiseerde ik in naam van mezelf en SP.a Gelmen mijn jaarlijks bal.
Zoals u weet zijn er over enkele dagen de cruciale gemeenteverkiezingen, het geeft me uiteraard voldoening dat jullie zo talrijk aanwezig waren (400+!)
Hopelijk kunnen wij onze koers mede door jullie steun ook de volgende jaren verder zetten!

Nogmaals hartelijk dank & tot volgend jaar!

Filip Moers

PS: voor meer foto’s s wijs ik u graag door naar deze link!

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Afgelopen zondag organiseerden raadslid Marleen Thijs en schepen van natuur Filip Moers hun jaarlijkse natuurwandeling. Na de Kataraktwandeling in Gelmen, het Begaardenpad en de moestuin in Zepperen en de wandeling in Wilderen, was het nu de beurt aan Halmaal.

De wandeling stond vooral in het teken van de ingrepen die de voorbije jaren werden gerealiseerd tegen de wateroverlast. De wandelaars kregen de nodige uitleg over de diverse projecten zoals de overstromingszones van Staaien, Halmaal beemd, het wachtbekken van Maasrode en de waardevolle gebouwen zoals de Molen van Maasrode, het Hof van Maasrode enz…

“De deelnemers waren het erover eens, deze wandeling is één van de meeste interessantste wandelingen die Sint-Truiden kent. De ingrepen hebben heel veel geld gekost maar die inspanningen zijn niet altijd gekend, uitgezonderd bij de plaatselijke bewoners die de laatste 10 jaren gevrijwaard zijn van wateroverlast”   aldus de initiatiefnemers Marleen Thijs en Filip Moers

Voor de foto’s, klik hier

Aan tafel met Marleen!

Klik op de afbeelding voor een groter formaat!

Samen de plannen bekijken!

Aan de begraafplaats in de Zwartweidestraat in Zepperen zijn werken van start gegaan. Die moeten de toegankelijkheid verbeteren, een betere uitrusting qua meubilair voorzien en ook minder hinderlijke beplanting aanbrengen.

Vooral zieke en ongelukkig geplante bomen zorgden voor heel wat overlast bij het onderhoud van de onderliggende grafstenen. Afvallende takken brachten ook regelmatig schade to

e aan de graven.

Het hoofdwandelpad wordt met klinkers verhard zodat het kerkhof beter toegankelijker wordt voor de bezoekers. De asverstrooiingsweide wordt hersteld en opnieuw ingericht en ook alle meubilair wordt vernieuwd zoals zitbanken, wateraftakpunten, afvalcontainer enz.

Langs de hoofdas worden leiplatanen geplant en er wordt ook veel blijvend groen voorzien zoals taxus en heesters. Kortom er wordt met minder bomen een ‘groener’ beeld gecreëerd.

‘De werken zullen strikt opgevolgd worden zodat de voorziene einddatum van 19 oktober 2012 zeker wordt gerespecteerd. Bij Allerheiligen zal het kerkhof volledig vernieuwd zijn’, aldus schepen van Begraafplaatsen, Filip Moers.

Mooie locatie, veel volk, schitterend weer, prachtige muziek, lekker eten en Armand Schreurs die de plankenkoorts wegnam bij al onze sp.a kandidaten van 14 oktober. Dat is de samenvatting van alweer een zeer geslaagde brunch en BBQ.
Voor een eerste serie foto’s klik op deze link. Volgende week volgt een nieuwe reeks foto’s.

Veel kijkplezier!

Filip

Voor de volledige folder, gelieve op deze link te klikken: boekje Filip Moers

Toespraak

Op zaterdag 16 juni 2012 werd de uitbreiding van de rozentuien officieel geopend.

Omdat het stadsbestuur de uitgegroeide zaailingen naast de moestuin heeft gerooid en een nieuwe hoogstamaanplant heeft verwezenlijkt, kon een herschikking gebeuren van de moestuinpercelen die bewerkt worden door WIRIC.

Door deze herschikking kwam een stuk grond, omgeven door de rozentuin vrij. Volkstuinen was vragende partij om dit in de rozentuin te integreren.

“Reeds van het begin van deze eeuw rijpte er binnen de Volkstuinen het idee om een rozentuin aan te leggen in Sint-Truiden. De roos staat de laatste decennia erg in de kijker en België bekleedt op het gebied van de rozenteelt met enkele topveredelaars een vooraanstaande rol in de rozenteelt. Binnen de vereniging kon men rekenen op de kennis en de medewerking van Gustaaf Swerts, een rasechte rozenkenner, rozenkweker, tuinier en stamvader van het tuinbedrijf Tuinen Swerts” liet schepen van openbaar groen Filip Moers weten bij de officiële opening.

Langzaamaan werden er contacten met het stadsbestuur gelegd en begon het plan voor de aanleg van een rozentuin op het Speelhof vorm te krijgen. Zowel de stad als de Volkstuinen hadden zich principieel bereid verklaard om een rozentuin op het Speelhof aan te leggen. De stad zou de kosten dragen van de aanleg en de technische dienst bracht het terrein in orde, legde de paden aan en zaaide het gras in. Tuinen Swerts stond in voor het plan, coördineerde de aanleg en leverde de planten. De leden van de Volkstuinen hielpen bij de aanleg en staan in voor het verder onderhoud van de tuin.

Maandag 8 mei 2006 werd de eerste spadesteek van de aanleg van een uitzonderlijke rozentuin op het domein ‘t Speelhof van Sint-Truiden gezet. De hedendaagse rozentuin is opgebouwd vanuit een esthetische en educatieve visie en past volledig in het historische kader. Het initiatief draagt bij tot de opwaardering van de waardevolle toeristische site.

De tuin is een ontwerp van Edwin Swerts en is nu ongeveer 30 are groot. Hij bestaat uit 4 grote delen waarin verschillende percelen zijn verwerkt. De tuin is omringd en onderverdeeld door taxushagen en binnenin zijn de perken afgeboord met buxusplantjes. Het eerste deel herbergt een verzameling Theehybriden uit verschillende groepen die aangevuld worden met vaste planten. Het tweede deel wordt aangekleed met een aantal stamrozen uit verschillende rozengroepen. Daarnaast vinden een aantal Polyantharozen en  Floribunda er een onderkomen. Het derde deel wordt ingenomen door een groep Damascener en Pimpinellifolia rozen, Centifoliarozen, Mosrozen, Albarozen, Portlandrozen, Bourbonrozen, Galicarozen, Muskushybriden, Remontanthybriden en Japanse Bottelrozen. Het vierde deel is gewijd aan de Chinese rozen, Engelse rozen en Treurstamrozen. De 33 klimrozen worden over de verschillende perken verdeeld. In het recent aangelegde stuk werden centraal 4 treurstamrozen, omgeven door Engelse rozen en historische rozen. Dit alles is aangekleed met lavendelhaagjes en siergrassen. Ongeveer 230 verschillende rozen zullen er te bewonderen zijn naast een 70-tal soorten vaste planten, heesters, kruiden en klimplanten. Het is een hedendaagse tuin die uitstekend harmonieert met het historische kader waarin hij is gesitueerd. De collectie is een representatieve bloemlezing van de meest voorkomende, toonaangevende en in de handel verkrijgbare rozensoorten. De combinatie van rozen met diverse vaste planten, heesters en kruiden geven de bezoeker een schat van originele ideeën die men in de eigen tuin kan toepassen. Met dit alles mag men stellen dat de rozentuin op het Speelhof van Sint-Truiden beantwoordt aan de vereisten die de initiatiefnemers zich hadden voorgenomen namelijk een representatieve, decoratieve en informatieve rozentuin.

Voor een kleine fotoreeks, klik hier.