Archive for september, 2009

Bal schepen Filip Moers opnieuw een succes !

Terwijl iedereen ervan overtuigd is dat de traditionele bals al lang niet meer aanslaan, blijft mijn jaarlijks “bal” hierop een uitzondering maken.

Na de brunch & BBQ op chateau de la Motte, was ook dit bal een schot in de roos.

Hartelijk dank aan alle helpers en uiteraard ook aan d.j. Max Romeo die alweer prachtige muziek draaide.

Bedankt aan iedereen voor de gezellige sfeer en om zo talrijk aanwezig te zijn!

Groetjes,

Filip

Perstekst

Zonder is gezonder: zonder spuiten, geen onkruid!

Leden van de milieuraad tonen jou hoe het moet.

Tot voor enkele jaren werden in Vlaanderen op grote schaal bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Elk sprietje onkruid kon gericht en snel bestreden worden dankzij een heel gamma aan pesticiden. Ze waren dan nog eens goedkoop, waardoor iedereen er ‘dankbaar gebruikt van maakte’.

Pesticiden zijn evenwel zeer schadelijk voor ons leefmilieu. Ze vervuilen grond-en oppervlaktewater, sijpelen door in de bodem en komen terecht in de atmosfeer. Op die manier wordt niet enkel het onkruid te lijf gegaan, maar zullen ook heel wat nuttige dieren de negatieve gevolgen ervan dragen. Zelfs onze gezondheid heeft eronder te lijden.
Lees verder…

Stad Sint-Truiden en koninklijk stedelijk feestcomité presenteren Zumba Festival!

Op zondag 13 september 2009 vanaf 14.00 uur organiseren het stadsbestuur van Sint-Truiden en het koninklijk stedelijk feestcomité een groots Zumba Festival op de Grote Markt.
Lees verder…

Perstekst

De veisdere ’s ooves leeftig: 11 en 12 september 2009

De Veisdere ’s ooves leeftig begint stilaan een vaste waarde te worden. Het concept van vorig jaar bleek meer dan geslaagd. Aan elke poort was er voor ieder wat wils.
Lees verder…

PERSTEKST

Speelhof als groene long voor Sint-Truiden!

Automatisch verzinkbare paal houdt ‘sluikparkeerders’ tegen.

Het speelhof, dat ooit het buitenverblijf was van de Benidictijnenabdij van Sint-Truiden, fungeerde toen reeds als een oord te midden van de rust en het groen.

De laatste decennia is in deze functie wel wat verandering gekomen. Niet zozeer in de functie van groene long, maar veeleer in de rust die in een dergelijk domein moet heersen.
Lees verder…

Perstekst

Galloways zorgen voor het beheer van het natuurgebied in Runkelen

Reeds in 2000 werd het natuurproject Runkelen op d’Hei officieel geopend.

De herinrichting van het gebied was gericht op natuurherstel door onder andere de (her)aanleg van drie veedrinkpoelen, het omvormen van een gekapte populierenaanplanting tot een inheems loofbos, het herstel van wei- en hooilanden, de aanleg van een hoogstamboomgaard en het aanleggen van kleine landschapselementen.
Lees verder…

PERSTEKST

Stad Sint-Truiden betaalt toelage aan particulieren als compensatie voor de niet-beschikbaarheid van riolering

De gemeenteraad van 17 augustus 2009 besliste om een toelage toe te kennen aan natuurlijke personen, eigenaars of huurders van woningen, gelegen in straten of delen ervan, die op 31 december 2008 niet over riolering beschikten of technisch niet in de mogelijkheid waren om aan te sluiten.

Deze toelage geldt als compensatie voor de in 2008 door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) aangerekende vergoeding ‘afvoer drinkwater’ in het kader van de integrale waterfactuur.
Lees verder…

Perstekst

Opentuinenweekend op 18 en 19 juli 2009

Reeds jarenlang heeft de stad Sint-Truiden een nauwe samenwerking met de Volkstuinen in Sint-Truiden.

Dit jaar werd ook de organisatie van ‘Open Tuinen’ gezamenlijk aangepakt.

Nieuw dit jaar is dat er ook samengewerkt wordt met de vzw Kunst Groen waardoor de traditionele ‘Open Tuinen’ verrijkt worden met een vleugje kunst. De vzw Kunst Groen geeft niet-professionele kunstenaars de kans om in open ruimten hun werk tentoon te stellen.
Lees verder…

Stad Sint-Truiden gaat investeren in milieuvriendelijke machines en controle op afgevoerde een aangebrachte materialen op de opslagplaats

In het centrum van Sint-Truiden heeft iedereen wel al kunnen kennismaken met de ‘straatstofzuiger’, waarmee dagelijks het centrum wordt onderhouden.

Om het zwerfvuil van de winkelstraten nog beter onder controle te houden zonder het milieu nog meer te belasten door uitstoot van verbrandingsgassen werd besloten over te gaan tot de aankoop van de elektrische versie – de huidige wordt aangedreven met een benzinemotor – van de straatstofzuiger.
Lees verder…

PERSTEKST
Zaterdagmarkt was, is en blijft veilig!

De zaterdagmarkt lokt wekelijks honderden bezoekers naar onze stad.
Niet alleen de eigen inwoners, maar ook bezoekers – zelfs van over de taalgrens – brengen wekelijks een bezoek aan de markt en uiteraard ook aan de andere handelaars en horecazaken in het stadscentrum.
Lees verder…