Archive for november, 2009

De sp.a onderafdeling Gelmen – Gelinden organsiseert een kerstdiner voor haar partijleden op 19 december 2009 op Chateau de la Motte.
Hierbij de menu die wordt aangeboden (druk op lees meer om de menu te zien). De inschrijvingsprijs bedraagt 30,00 €.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor 10 december bij één van de bestuursleden, in het kantoor van De Voorzorg te Engelmanshoven of bij Filip Moers 0498/939005.

Sportman 2009Het sportjaar 2008 – 2009 leverde alweer een prachtig palmares op van individuele titels en kampioenen in ploegverband.

Uiteraard wil ik hierbij ook de begeleiders feliciteren alsook de vrijwilligers die zich dagelijks belangeloos inzetten voor hun club.

Op de link “foto’s” vindt je een fotoreportage van alle winnaars van de speciale trofeeën die op  vrijdag 20 november 2009 in de Academiezaal werden gehuldigd.

Ik wil hierbij ook speciaal  Guy Claes vermelden, al jaren de stuwende kracht achter Taekwondo Academy Powong 66,  mijn gewezen dorpsgenoot en winnaar van de trofee van sportverdienste 2008 – 2009. “Van harte proficiat Guy en het ga je goed samen met je echtgenote  nu je andere oorden gaat opzoeken”.

Sportman van het jaar: Bert Arnauts (Sint-Truidense Reddingsclub

Sportvrouw van het jaar: Naomi Martens (Boogschutters De Ware Vrienden)

Sportploeg van het jaar: KSTVV (Koninklijke St-Truidense Voetbalvereniging)

Sportclub van het jaat: STRC (Sint-Truidense Reddingsclub)

Beloftvolle jongere: Christine Burghardt (Sint-Truidense Reddingsclub)

G-trofee: Wimbeldon G-tennis

Trofee van sportverdienste: Guy Claes (Taekwondo Academy Powong 66)

Lijst Burgemeester (Sp.a – Groen!) kwam vorige maandag 16 november 2009 op de gemeenteraad met het voorstel om aan de gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen (WIGW en OMNIO-statuut) een winterpremie toe te kennen van 75,00 euro.

Een soortgelijke premie werd op voorstel van Lijst Burgemeester ook in 2006 en 2008 uitgekeerd.

CD&V repliceerde op de gemeenteraad dat een premie van 75 euro een peulschil is voor diegenen die echt in nood zijn en in de kou zitten. De Truiense beslissing van 2006 en 2008 is een lineaire maatregel en dus ook bestemd voor die mensen die het financieel niet nodig hebben. Fractieleider Verle Heeren stelde voor om de verwarmingspremie te koppelen aan de federale stooktoelage aangevuld met een inkomensonderzoek door het OCMW, om op die manier de echte “doelgroep” te bereiken.

Uiteraard werd de CD&V in deze gesteund door de Open VLD.

Het kan misschien aan mij liggen maar de 1 ste categorie van mensen die in aanmerking komen om een stookolietoelage te krijgen via het sociaal verwarmingsfonds is identiek met wat sp.a gemeenteraadslid Maria Lacroix voorbije maandag had voorgesteld. Ik citeer de folder van de Federale Overheidsdienst (FOD) Maatschappelijke Integratie:

“Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van ziekte- en

Invaliditeitsverzekering;

-WIGW

-gerechtigde op het OMIO-statuut

-…..

-…..

Het argument van CD&V en Open VLD om dit voorstel te verwerpen is helemaal niet correct. Als plaatselijk medewerker van De Voorzorg weet ik uit ervaring dat de personen, die het statuut hebben van WIGW- of OMNIO hebben EN een verhoogde tegemoetkoming van ziekte- en invaliditeitsverzekering genieten, regelmatig gecontroleerd worden of ze nog aan de gestelde voorwaarden voldoen (berekening personenbelasting en onroerende voorheffing).

Met het voorleggen van een officiëel attest van de mutualiteiten (en niet aan de hand van klevers met code eindigend op een 1 (vb 111-111, 121-121, ……) is wel degelijk een garantie dat het geld bij de juiste gezinnen terecht komt.

Hiermee wil ik niet ontkennen dat er altijd wel iets kan verkeerd lopen of dat iemand door de mazen van het net glipt. Dit zal echter maar over een paar procent gaan waarbij ik het niet eerlijk vind dat de 98 % die wel hoge nood hebben aan deze premie, hiervan het slachtoffer moeten zijn.

Ik heb eerder de indruk dat de wil er niet is bij CD&V en Open VLD. Op de laatste gemeenteraad heb ik trouwens verwezen naar de uitspraak van fractieleider Veerle Heeren die ze deed op 15 december 2008 toen Lijst Burgemeester ook voorstelde om een identieke premie te geven aan diezelfde doelgroep in de winter van 2008 – 2009. Ook toen was haar uitleg dat de gelden niet zouden terechtkomen bij de mensen die er echt nood aan hebben en dat ze bij de eerstvolgende begrotingsbesprekingen met een voorstel zou komen…

We zijn nu bijna een jaar later en we horen hetzelfde verhaal.

Jammer voor al deze gezinnen waarvan Lijst Burgemeester denkt dat 75,00 euro wel iets te betekenen heeft.

Filip Moers

Schepen Filip Moers gaat op de gemeenteraad in op uitgestoken hand van voorzitter Roland Duchatelet.
Al voor de 3 de maal werd de overdracht van de Belgacomsite geagendeerd op een gemeenteraad. De (voorlopig) laatste maal was maandag 16 november 2009.
Waar ik als schepen van milieu al bij de agendering in februari 2009 en maart 2009 gewaarschuwd had dat dit dossier in deze fase best niet wordt overgedragen naar het Autonoom Gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf Sint-Truiden (AGOST), omdat hierdoor dit ingewikkeld dossier alleen nog complexer wordt gemaakt, lijkt nu toch bij CD&V en Open VLD op begrip te kunnen rekenen.
In mijn tussenkomst bij de behandeling van dit agendapunt op de gemeenteraad (zie verder) werd het meteen duidelijk dat dit dossier niet klaar was om gestemd te worden.
Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) gaf hierbij via schepen voor patrimonium Johnny Vangrieken nogmaals te kennen niet tegen een uitgebreider bouwprogramma te zijn maar wel voorrang te willen geven aan de indertijd aan de jeugd beloofde fuifruimte en de vervangende stadsfeestzaal voor de Manège.
In dit dossier kan niets gebeuren vooraleer een zware sanering is uitgevoerd. Dit moet nu prioriteir zijn volgens mij.
Toen de voorzitter na mijn pleidooi inging om het dossier af te voeren en mijn medewerking vroeg om dit dossier te helpen deblokeren, heb ik mij loyaal opgesteld ondanks het feit dat ikzelf als schepen van milieu, collega Vangrieken als schepen van patrimonium alsook de milieuambtenaar van de stad al een hele tijd buiten de besprekingen werden gehouden.
De dag nadien heb ik onmiddellijk een initiatief genomen om nog voor het college van aanstaande vrijdag 20 november 2009 alle betrokkenen rond de tafel te brengen.
Hier beneden vindt u de tekst van mijn tussenkomst op de gemeenteraad.
Filip Moers
IMG_4550Gezellige sfeer daar  bij “soep op de stoep” georganiseerd door het buurcomité K. Astridstraat en Leopold II straat. Naast de bewoners waren ook De Boerebloos en de Raad van Elf aanwezig. Nadat de Sint zijn drukke namiddag had beëindigd kwamen ook de leden van het Koninklijk Stedelijk Feestcomité afgezakt. Proficiat aan het bestuur en tot op een volgende activiteit
Filip Moers

Voor Publicatie:

eigenleven2Bij Publicatie:

eigen leven

Sint-Truiden (2)Op initiatief van de nationale voorzitter de heer Leon Vanpassel en de provinciale verantwoordelijke de heer Eugene Vanlingen kwamen afgelopen maandag 16 november  een 100  tal foorkramers afgezakt naar Sint-Truiden.

Na een onderhoud met burgemeester Luwig Vandenhove en schepen van Markten & Foren Filip Moers woonden ze  de gemeenteraad bij om hun ongenoegen te uiten tegen de plannen van schepenen Pascal Vossius en Bert Stippelmans. Beide schepenen kondigden zonder enig overleg met bevoegde schepen van foren Filip Moers aan dat ze plannen hebben om  carnavalkermis in Sint-Truiden drastisch te wijzigen. Door deze aanpasing zouden 40 % van de foorkramers hun plaats verliezen.

Op een geanimeerde gemeenteraad bracht gemeenteraadslid en gewezen schepen van foren Peter Dufaux de discussie op gang. Schepen Filip Moers liet duidelijk verstaan dat hij over alles wil praten maar onder geen enkel beding mag geraakt worden aan hun plaats op de Grote Markt. “Foorkramers zijn volwaardige middenstanders en het is onaanvaardbaar dat deze mensen hun broodwinning zou worden afgenomen voor een evenement. Dit is zuiver broodroof!” aldus Filip Moers  Leg het maar eens uit dat deze mensen plaats zouden moeten ruimen om op de Grote Markt een grote toog te plaatsen terwijl deze locatie volledig omringd is door horeca”.

Schepen van carnaval Johnny Vangrieken wees er ook terecht op dat de periode van 14 dagen dat ze in Sint-Truiden verblijven deze families ook heel wat geld spenderen in onze stad en vroeg daarom om het gezond verstand te laten zegevieren zodat iedereen met een gerust gemoed naar het jaareinde zou kunnen toeleven. De marktkramers hadden onmiddellijk na de aankondiging van dit plan al laten weten dat ze afstand namen van deze plannen en op die manier  solidair blijven met de foorkramers.

De Foorkramers hielden het rustig maar lieten weten dat ze de zaak op de voet blijven volgen en indien nodig tot hardere acties zullen overgaan.

Voor meer media, klik op “foto’s” bovenaan de website.
KEV_0585KEV_0584
Schepen Filip Moers bracht op zondag 8 november een bezoekje aan Freddy Davis op zijn 2 de schow- en fannamidag. Hij kocht ook de 1ste CD van het nieuwe liedje van Freddy: “Kerstmis samen rond de haard”.

“Freddy, ik wens je heel veel succes met deze prachige nieuwe singel en samen met de leden van de fanclub nog veel geluk en plezier met je zangcarrieret!”

gaf schepen Filip Moers mee tijdens een korte toespraak.

IMG_0014-1Intussen was het al 17 jaar geleden dat de laatste Fruitkoningin werd verkozen in Sint-Truiden.
Als schepen van feestelijkheden ben ik bijzonder blij dat deze draad opnieuw wordt opgenomen.
Het nieuw comité van Miss Fruit Belgium en Anbassadrice Sint-Truiden onder leiding van voorzitter Marcel Smeets, is erin geslaagd om een prachtige show in elkaar te steken.
Proficiat aan alle 16 meisjes die al maanden hun uiterste best hebben gedaan om van deze eerste editie een groot succes te maken.
Lees meer…

Opnieuw maakt sp.a zich zorgen, ditmaal over de voormalige Belgacomsite in de stationsomgeving. Ondanks de vele beloftes, die Open VLD-schepen Roland Duchatelet op de Grote Markt op zondag 7 oktober 2007 door de luidspreker van de stedelijke jeugdraad heeft geroepen, vreest de sp.a dat van deze beloftes niets in huis zal komen.

Lees verder…