Archive for december, 2009

Woensdag 30 december 2009 werd een kleine veegmachine geleverd die vanaf nu zal worden ingezet voor het onderhoud van de fietspaden.

Na een intense testfase van diverse machines door de reinigingsdienst, werd geopteerd voor dit multifinctioneel veegmachine..

Als schepen van Stadswerkhuizen mocht ik vandaag de sleutel in ontvangst nemen en werd onmiddellijk een geslaagde proefrit gedaan op de fietspaden aan de Speelhoflaan.

Door de optimale breedte van deze kleine veegmachine van 1,30 meter, kan deze, naast het gebruik voor de fietspaden, ook ingezet worden om bepaalde trottoirs te vegen. Deze veegmachine is daarenboven uitgerust met een sneeuwborstel en strooimachine, waardoor we hopelijk deze winter ook de fietspaden en voetpaden meer sneeuwvrij kunnen houden.

Bij de werking van de kleine veegmachine wordt ook rekening gehouden met het milieu. De strooibreedte is namelijk instelbaar, zodat er geen zout wordt gestrooid op naastliggende groene zones. Volgens de leverancier zijn er op dit ogenblik nog maar een 5 tal machines in gebruik die ook uitgerust zijn met deze “winterdienst”.

Tijdens de vorige strenge winter, met veel sneeuwval, kregen we vele opmerkingen van de zwakke weggebruikers in het algemeen en van de fietsers in het bijzonder, dat de fietspaden niet bereidbaar waren. In het centrum werden toen arbeiders ingezet om de stoepen manueel sneeuwvrij te maken. Deze machine is volledig uitgerust om voortaan ook in zulke omstandigheden ingezet te worden.

Wij hopen op deze manier onze bevolking te kunnen blijven stimuleren om ook in de winter de fiets van stal te halen en een gezond tochtje te maken op de sneeuwvrije fietspaden.

Voor de fotoreportage van de testrit ga naar links “foto’s” (boven rechts).

Filip Moers

Schepen voor leefmilieu en stadswerkhuizen

30-12-2009

Als schepen van feestelijkheden heb ik er dit weekend een ware kerststallentocht opzitten. Niet minder dan 10 kersdrinkjes vonden zaterdag en zondag plaats in Groot Sint-Truiden.

Proficiat aan alle buurtcomités voor de geleverde inspanningen. Jammer genoeg ben ik er niet in geslaagd om ze allemaal te bezoeken maar op 7 locaties waar ik wel geweest ben, was alvast ambiance en gezelligheid troef.

Om een fotoreportage van mijn kerststallentocht te bezichtigen, ga naar de link “foto’s” (rechts boven).

Nog een fijn eindejaar en tot bij mijn volgende tocht naar “de buren” om het glas te heffen op 2010!

Filip Moers

Dit zou de boodschap geweest zijn van CD&V en Open VLD aan 13 personeelsleden van de stad Sint-Truiden, ware het niet dat de sp.a schepenen voldoende alert waren geweest op het schepencollege van 18 december ll.

Even terug naar de gemeenteraad van maart 2009 toen de fractie van Lijst Burgemeester bij monde van fractieleider Marleen Thijs  de opmerking maakte dat haar fractie de begroting zou goedkeuren maar dat ze voorbehoud maakt bij enkele beleidsopties zoals voorzien in de meerjarenplanning:

-de natuurlijke afvloeiïng van 10 personeelsleden per jaar is niet realistisch;                         -onverantwoorde investeringen;                                                                                                                     -de voorgestelde verhoging van de parkeerinkomsten is evenmin realistisch.

Als onze fractie bij de goedkeuring van de begroting deze opmerking maakt heeft NIEMAND het recht, ook niet de heer Duchatelet, om de socialisten het verwijt te maken dat ze zich niet aan de gemaakte afspraken houden.

Voor Lijst Burgemeester is het duidelijk: als de heer Duchatelet zijn buitensporige investeringsdrang niet onder controle krijgt (cfr. investeren in windmolenpark buiten Sint-Truiden, aankoop ondergrondse parking Sluisberg …), moet hij maar inventief genoeg zijn om andere oplossingen te zoeken maar zeker niet op kap van het personeel. Het gaat hier trouwens niet over natuurlijke afvloeiïngen maar om naakte ontslagen.

Natuurlijke afvloeiïngen zijn voor onze fractie niet uitgeloten maar dan gaat het wel over personeelsleden die op pensioen gaan of zelf ontslag nemen en waarbij een oplossing wordt gezocht via herschikkingen waardoor de dienstverlening niet in het gedrang komt.

In het voorkomend geval zouden niet alleen de personeelsleden ontslagen worden, maar worden zelfs  volledige diensten opgedoekt (tewerkstelling, ontwikkelingssamenwerking, integratiedienst).

Dat er neo-liberale mandatarissen bestaan, die niet zo hoog oplopen met deze beleidskeuzes, begrijp ik de laatste tijd meer en meer, maar dat een partij als de CD&V, waarvan de helft van de fractie mandataris is en er prat op gaat dat hij of zij van ACW stempel is, dit allemaal slikt, gaat mijn petje echt te boven. Waar is de tijd naartoe dat er nog zo een slogan bestond “omdat mensen belangrijk zijn!”.

Laat één zaak duidelijk zijn, echte natuurlijke afvoeiïngen waarbij op een goed doordachte manier oplossingen worden gezocht en waarbij de dienstverlening niet in het gedrang wordt gebracht is voor Ljst Burgemeester steeds bespreekbaar.

Een zalig Kerstmis voor IEDEREEN!

Filip Moers

Een dikke proficiat aan collega Johnny Vangrieken zodat, dankzij een orignineel betoelagingsreglement (dat intussen al door meerdere gemeenten en steden is overgenomen), de accommodaties van zowel jeugd- sport, … kortom het gemeenschapsleven in een goede fysieke toestand blijven.

Van het geraamd bedrag wordt 50 % betoelaagd, wat in feite neerkomt op de aankoop van het materiaal. De andere 50 % dient ingebracht te worden door de vereniging om de werken laten uit te voeren of nog beter voor de vereniging,  als  de werken kunnen uitgevoerd worden door de leden van de vereniging m.a.w. via vrijwilligerswerk.

In totaal werd in deze periode al voor 2,7 miljoen euro geïnvesteerd waarvan een kleine 500.000 euro in kleine dorpszaaltjes en buurthuizen, 900.000 euro in chiro- en scoutslokalen en bijna 1.400.000 euro in sportinfrastructuur.

Het grootste project is op dit ogenblik in realisatie. Het betreft de jeugdvereniging Wilduraantjes in Wilderen. Dankzij dit unieke reglement komt iedereen op respectabele termijn in aanmerking en is politieke willekeur uitgesloten.

Het eerstvolgend project staat aanstaande maandag op de gemeenteraad. Het betreft de Sint-Truidense Karabijn- en Pistoolschietclub  (SKPS Terbiest). Hierbij wenst men de schietstand te verlengen tot 25 meter zodat ook aan nationale wedstrijden kan deelgenomen worden. Tevens dienen bijkomende investeringen gedaan te worden om te voldoen aan de strenge milieunormen.

Hopelijk brengt de nieuwe CD&V – Open VLD meerderheid dit schitterend reglement en project niet in het gedrang.

Nogmaals proficiat aan de schepen, de personeelsleden van de technische dienst en de leden van de adviesraad en uiteraard de verenigingen voor de reeds gedane investeringen en realisaties.

Filip Moers

Uitreiking bebloemingswedstrijd 11-12-09 04Op vrijdag 11 december vond de prijsuitreiking plaats van de jaarlijkse bebloemingswedstrijd. In totaal schreven zich 43 deelnemers in.

De laureaten in de diverse categoriën zijn:

Bebloemde gevels: Eduard Hasevoets en René Roosen;

Bebloemde tuin: Gilberte Celis en Ria Ruyloft;

Siertuin:  Hugo Coenen

Collectief initiatief: Willy Jeuris

Lees meer…

Gezelligheid troef op de 3 de kerstmarkt georganiseerd door het buurtcomité Groot-Gelmen Leeft.
Omwille van organisatorische redenen werd dit jaar uitgeweken naar de feestzalen van Chateau de la Motte.
De bezoekers werden getracteerd op een glaasje gluhwein, aangeboden door de zaakvoerdere Nadia, Constantijn en Jo en konden genieten van vele mooi verzorgde standjes
Op zondag werd het even spannend toen de Kerstman zijn intrede maakte op het domein en de Sint alles in klaarheid bracht om te starten aan zijn laatste ronde. Heel wat kinderen waren getuigen van de overhandiging van de sleutel van het kasteel door de Sint aan de Kerstman.
Aan het ganse buurtcomité een dikke proficiat voor de orgaisatie van deze gezellige en familiale kerstmarkt, een evenement dat voor iedereen toegankelijk was.
Klik op de link “foto’s” voor een uitgebreide fotoreportage.
Filip Moers

_DSC0948Tijdens de kerstperiode worden de grote winkelstraten gedompeld in een heuse kerstsfeer en kan iedereen genieten van onze eigen ‘Truiense Kerstmarkt’, een initiatief van de Verenigde Handelaars en de V.Z.W Trud’Or.

In 2006 startte het stadsbestuur met het initiatief om kerstdennen ter beschikking te stellen aan buurtcomités waardoor deze kerstsfeer zich verder uitstrekte dan enkel het centrum van Sint-Truiden.

Het initiatief kende zoveel succes dat er beslist werd ook dit jaar kerstbomen ter beschikking te stellen aan de diverse buurtcomités.

En voor de tweede keer op rij liet het succes niet op zich wachten. Dit jaar zijn er 1.700 bomen uitgedeeld, verspreid over 56 locaties, met name verscheidene straten zoals de Abdijstraat, aan de kapel van Helshoven, Barettestraat , Begijnhof , Borloweg, Brustem-Dorp, d’Oyestraat, Driegezustersstraat, Driewilgenstraat, Erberstraat, Gelinden-Dorp, Gorsemweg, Grashoven, Groot-Gelmenlaan, Halmaal-Dorp, Herestraat, Hofstraat, Hogeweg , Ijzerenkruisstraat, Kwadensteenweg, Leeuwerweg, Leliestraat, Leopold-II-straat, Luciëndallaan, Luikersteenweg, Maasrode, Merelstraat, Metsterenweg, Metsterenweg, Naamsesteenweg, Nonnentap, Bevingencentrum, Oude Tongersebaan, Overbroekstraat, Lindestraat, Pastoriestraat, Pioenstraat, Sint-Godfriedstraat, Sint-Harlindislaan, Smisstraat, Steenbergstraat, Steenkuilstraat, St-Martinusstraat, Voordstraat, Terbeek, Tereykenstraat, Velmerlaan, Parochie Sint-Genoveva, Waterkuilstraat, Waterstraat, Weertstraat enz.

Op de meeste plaatsen worden daarenboven nog randactiviteiten georganiseerd zoals kerstwensen, wandelingen enz.

Wij hopen op deze manier de hele stad, maar vooral ook de deelgemeenten in een gezellige kerstsfeer te dompelen en zo nog een extra stimulans te geven aan de buurtwerking.


Klik hier voor meer foto’s

De meest ingrijpende werken gebeuren op de Nachtegaal. Bij controle van deze bomen  is gebleken dat heel wat bomen in een slechte toestand verkeren tot zelfs gevaarlijk zijn. Het beste bewijs hiertoe bleek enkele weken geleden toen een boom het begaf bij stormweer.

Om deze reden is een vergunning bekomen om de 44 amerikaanse eiken te verwijderen. Na het rooien van de bomen zal er terug aangeplant worden met 85 wintereiken, een traaggroeiende soort die ook rechter en stabieler groeit.

Ook op andere plaatsen in Sint-Truiden worden nog enkele dode of gevaarlijke bomen gerooid. Dit is het geval op Tichelrij (4 bomen) Beursstraat (2 bomen) en Bevingen-centrum (3 bomen).

De stronken van deze bomen zullen uitgefreesd worden, waarna er heraanplantingen kunnen gebeuren.

Op andere plaatsen zijn nog dode of gevaarlijke bomen waarvoor nog vergunningen moeten worden aangevraagd.

Als deze vergunningen afgeleverd worden, zal de stad zo vlug mogelijk overgaan om ook deze bomen te rooien.

Met deze ingrepen streven wij naar een kwalitatief groen in onze stad.

Sint-Truiden, 1 december 2009