Archive for januari, 2010

Zaterdag 22 januari vond de academische zitting  “10 jaar SVK Land van Loon” plaats in de Keizerszaal te Sint-Truiden. Naast mezelf als voorzitter en oprichter (samen met het ACW Zuid-Limburg) van deze vzw , nam ook de heer Swa Silkens van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen en bevoegd deputé voor wonen Gilbert Van Baelen het woord. Volksvertegenwoordigers, burgemeesters, schepenen en tal van gemeente- en ocmw-raadsleden en afgevaardigden uit de welzijnssector kwamen opdagen. Ook eigenaars en huurders waren aanwezig om na de academische zitting het glas te heffen zowel op het 10 jarig bestaan alsook op het nieuwe jaar. Namens het provinciebestuur werd mij door deputé Van Baelen een fles Hasseltse graangenever aangeboden voor mijn 10 jarig voorzitterschap. Deze fles zal ongetwijfeld op de eerstvolgende raad van bestuur goed van pas komen. Ook het personeel werd in de bloemetjes gezet.

Hieronder vindt u mijn toespraak en om de fotoreportage te bekijken van deze plechtigheid, ga je naar de link “foto’s” (rechts boven).

Veel lees- en kijkplezier!

Filip Moers

Lees meer…

Ook dit weekend waren weer heel wat buurt- en straatcomités actief om de buren samen te brengen.
Op zaterdagavond heb ik een bezoekje gebracht in de Hoveniersstraat in Nieuw Sint-Truiden,  de Lindestraat te Engelmanshoven -Gelinden en de Weertstraat te Zepperen. Zondagvoormiddag waren de bewoners van de Meersenstraat in Velm aan de beurt.
Op bovenvermelde locaties alsook in de Meersenstraat  werden enkele sfeerfoto’s genomen die u kan bekijken als u boven rechts op de link “foto’s” klikt.
Veel kijkgenot!
Nieuwjaar op d'Oye 111Burgemeester Ludwig Vandenhove en/of schepen Filip Moers waren ook present!
Vele buurtcomités deden het al rond Kerstmis, in vele straten en wijken brachten buurt- en wijkcomités dit weekend de buren samen op gezellige nieuwjaarsdrinkjes om elkaar veel voorspoed en een goede gezondheid voor 2010 toe te wensen.
Ook burgemeester Ludwig Vandenhove en/of schepen Filip Moers trotseerden het winterweer en brachten een kort bezoekje in de d’Oyestraat, bij hun fractieleider Marleen Thijs (hier op de foto), in de Madeleine Lejeunestraat, Leopold II straat en de René Lambrechtsstraat om ook de beste wensen namens het stadsbestuur over te brengen.
Ook de volgende weekends zijn er nog heel wat buurtcomités actief en als het enigszins kan, kom ik zeker langs!
Alvast proficiat aan de organisators maar ook felicitaties aan alle comités voor het prachtig versieren van de straten en wijken via de kerstdennenactie van het stadsbestuur.
Ga naar de link foto’s om de fotoreportage te bekijken van de reeds voorbije nieuwjaarsdrinkjes en de mooie kerststalletjes en het versieren van kerstdennen.
Filip Moers
07/01/2010

De Ahmadiyyabeweging is een internationale moslimorganisatie met afdelingen en leden in vele delen van de wereld en ook in Sint-Truiden, waar ze een dertiental families telt.

De meesten van hen komen oorspronkelijk uit Pakistan, maar leven ondertussen al meer dan tien jaar in Sint-Truiden.

De leuze van hun gemeenschap is: ‘Liefde voor iedereen, haat voor niemand.’

Vanuit deze leuze en vanuit de idee dat de mens voorop staat en dan pas zijn geloof, afkomst of achtergrond, zet de gemeenschap zich in om de samenleving te dienen.

De Ahmadiyya’s uit Sint-Truiden bieden daarom regelmatig hun hulp aan en zijn een sociaal bewogen gemeenschap. Zo hebben ze al ettelijke keren snoep uitgedeeld aan de kinderen van het asielcentrum en de bejaarden van rustoord ’t Meiland en Sint-Laurentius met cadeautjes verwend.

Ook staan ze steeds de opbrengst van hun activiteiten tijdens Fiesta Tropical af aan een goed doel (Masala, Sint-Vincentius, …).

Al verschillende jaren houden ze een grote opruimactie op 1 januari in het centrum van de stad.

Dit jaar namen opnieuw een 20-tal personen van de jongerenafdeling van deze gemeenschap op 1 januari 2010 vanaf 08.00 uur deel aan deze actie en ruimden ze het zwerfvuil op in ons stadscentrum.

Hiervoor werden ze uitgerust met veiligheidsvesten, prikkers, handschoenen en huisvuilzakken.

Onze reinigingsdienst was eveneens paraat om hen op de goede weg te helpen en om tegelijkertijd de vuilbakjes in het centrum ook te ledigen.

Na de opruimactie werden ze door schepen van milieu Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove uitvoerig bedankt voor dit mooi initiatief dat trouwens al voor de 4de maal plaats vond. Als opwarmertje werd aan de ganse groep een lekkere kop soep aangeboden.

Zo gaan we dus in 2010 van start met een propere stad en we hopen dat dit ook zo blijft.

De fractie van Lijst Burgemeester (sp.a – groen!) telt sinds 1 januari naast het burgemeesterschap dan ook nog 4 schepenen.
Bij het begin van de legislatuur werd de afspraak gemaakt dat na 3 jaren schepen Jean-Paul Lavigne zou opgevolgd worden door Bert Breesch.
Bert krijgt de volgende bevoegdheden: intercommunales (voorheen bevoegdheid van burgemeester Ludwig Vandenhove), sport (voorheen bevoegdheid van schepen Johnny Vangrieken), feestelijkheden (voorheen bevoegdheid van schepen Filip Moers) en verkeer & verzekeringen (voorheen bevoegdheden van schepen Els Sneijers).
“Bert van harte proficiat!”
Filip Moers