Archive for maart, 2010

Zo ziet de Naamse Vest er op dit moment uit

Zo ziet de Naamse Vest er op dit moment uit

  De heraanleg van de laatste schakel van de vestengordel rond onze historische binnenstad, namelijk  de Naamse Vest, is terug naar af.
  Een bijzonder spijtige zaak. Mijn voorganger Jef Thewis is in 1997 gestart met deze heraanleg en in 2004 heb ik als bevoegde schepen van openbaar groen  dit plan verder uitgevoerd met de bedoeling op het einde van deze legislatuur klaar te zijn met de vernieuwing van de hele gordel rond onze historische binnenstad. Na de Tiensevest, het Stadspark, de Hoge Veser, de Tichelrijvest en de Tiensevest was het nu dus de beurt aan de Naamse Vest.
  Vorig jaar werd deze opdracht gegeven aan het studiebureau D&A, het bureau dat ook de globale visie heeft ontwikkeld. Het ontwerp is intussen klaar. Op het schepencollege van vrijdag 5 maart werd met 5 stemmen (burgemeester en sp.a schepenen)voor tegen 3 (Open VLD en CD&V schepenen) tegen,  beslist om het plan uit te voeren.  Op de gemeenteraad van maandag 15 maart hebben CD&V (1 onthouding) en Open VLD echter beslist om deze heraanleg uit te stellen en de uitvoering te koppelen aan de herinrichting van het Europaplein met de ondergrondse parking. Voor Lijst Burgemeester(sp.a –Groen!) is dit een gemiste kans  want  deze koppeling  zal  voor een zeer grote vertraging zorgen en we vrezen  zelfs voor de effectieve uitvoering van het project.
  Opvallend was het Open VLD-argument  op vrijdag : « te duur en het moet gekoppeld worden aan de ondergrondse parking! ». Op de gemeenteraad was het Open VLD-argument dan weer dat er gewacht moet worden op het mobiliteitsplan. Het studiebureau D&A heeft nochtans bij de opmaak van het ontwerp duidelijk laten weten dat men met het ontwep alle kanten uit kan en dat het  zonder problemen kan losgekoppeld worden. Er zijn twee rijvakken voorzien die nu perfekt de huidige verkeersstromen aan kunnen. Eens het nieuwe verkeersplan in werking treedt (en dat Is nu reeds gekend voor de Naamse Vest met éénrichting), wordt het tweede rijvak voorbehouden voor het openbaar vervoer.
  Het argument over het financiële luik is natuurlijk tegengesteld aan het voorstel van Open VLD en CD&V. De kostprijs van de realisatie van de herinrichting en de ondergrondse parking aan het Europaplein gaat dermate geld kosten dat een fasering van de uitvoering zich juist wel opdringt. Laat ons dan nog maar zwijgen over de te verwachten problemen met de onstabiele ondergrond op deze locatie.
  Omwille van deze redenen vreest onze fractie dat de Naamse Vest voor eens en voor altijd wel eens de “missing link” gaat worden van onze vestengordel. Al moeten we toegeven dat niet iedereen ervan overtuigd is dat de vesten in Sint-Truiden een gordel vormen. Zo denkt alvast  schepen Vossius want in de krant beweert hij dat de Naamse Vest niets te maken heeft met de vesten rond de stad. Waarom ze dan niet herdopen in Naamse boulevard?

Filip Moers

lenteschoonmaak 01 (1)

Samen kunnen we Sint-Truiden proper houden: de stad en haar personeel, haar inwoners en haar bezoekers!

We zien onze stad allemaal zo graag schitteren, maar dat is onmogelijk als haar straten er vuil bijliggen.

Als we samen ons best doen, zorgen we ervoor dat onze straten proper blijven.

Vuil trekt vuil aan.

Straten die proper zijn, zullen minder snel vervuild worden.

Om Sint-Truiden zo schoon mogelijk te houden, gaan we door op de ingeslagen weg.

We hebben al grote inspanningen geleverd en blijven dat uiteraard doen.

En we blijven ook op de voortdurende inspanning van de bevolking rekenen.

Daarom organiseren we ook dit jaar een ‘grote lenteschoonmaak’.

Tijdens de periode van de grote lenteschoonmaak zullen we een aantal afvalfracties zoals grofvuil (oud meubilair, een kinderwagen, een matras, vloerkleden) elektrische toestellen, enz. gratis huis-aan-huis inzamelen.

Er wordt geen afbraakmateriaal aanvaard zoals puin, deuren, ramen, … .

De elektrische toestellen worden apart ingezameld zodat ze ook selectief kunnen afgevoerd worden.

Er mag maximum 1 m³ buitengeplaatst worden.

De dag van de ophaling kan tussen 09.00 uur en 15.30 uur ook het klein gevaarlijk afval (KGA) aangebracht worden op het centrale inzamelpunt.

De ophalingen van het grofvuil zijn gegroepeerd per regio.

De juiste data werden reeds vermeld in het stedelijk informatieblad van Sint-Truiden en zijn ook te raadplegen op de website van de stad.

Hieronder even een overzicht van de verschillende ophaaldata.

Maandag 15 maart 2010 –  ophaalronde Zepperen, inzameling KGA: ter hoogte van het oud gemeentehuis in Zepperen.

Dinsdag 16 maart 2010 – ophaalronde Ordingen-Brustem, inzameling KGA ter hoogte van Brustem-Dorp (pleintje ter hoogte van Loix).

Woensdag 17 maart 2010 – ophaalronde Groot-Gelmen, Engelmanshoven, Gelinden, inzameling KGA ter hoogte van het Dorpsplein, tegenover de basisschool in Gelinden-Dorp.

Donderdag 18 maart 2010 – ophaalronde Aalst-Kerkom-Bevingen, inzameling KGA ter hoogte van de elektriciteitscabine van Kerkom-Dorp.


Vrijdag 19 maart 2010 – ophaalronde Wilderen-Duras-Runkelen-Metsteren-Gorsem, inzameling KGA ter hoogte van de kerk, Runkelen-Dorp.

Maandag 22 maart 2010 – ophaalronde Velm-Halmaal, inzameling KGA ter hoogte van het Gemeenteplein Velm.

Dinsdag 23 maart 2010 – ophaalronde Terbiest-Melveren-Kortenbos, inzameling KGA aan de kerk te Melveren

Woensdag 24 maart 2010 – ophaalronde Sint-Pieter-Fruitwijk-Schurhoven, inzameling KGA op het parkeerterrein van het zwembad, Olympialaan of op het containerpark vanaf 12.30 uur.

Donderdag 25 maart 2010 – ophaalronde Nieuw Sint-Truiden, inzameling KGA ter hoogte van de sporthal Nieuw Sint-Truiden.

Vrijdag 26 maart 2010 –  ophaalronde centrum, inzameling KGA op het parkeerterrein van de veemarkt.

Voor meer informatie kan je ook steeds terecht bij de cel leefmilieu, tel. 011-70 15 31.

Filip Moers

07-03-2010 031

Ook hier was alweer een forse delegatie aanwezig van Lijst Burgemeester! 

Onder een moedig voorjaarszonnetje maar in een bittere koude zagen heel wat toeschouwers waaronder burgemeester Ludwig Vandenhove, schepenen Johnny Vangrieken, Bert Breesch en ikzelf  een spannend verloop van deze 36 ste Brussel – Zepperen. De winnaar van vorig jaar Dries Hollander leek in de finale opnieuw op weg naar een zege maar moest uiteindelijk zich toch gewonnen geven in de spurt tegen zijn ploegmaat Nocolas Vereecken en Guillaume Van Keirsbilck.  

Alweer een puike organisatie van “Het Gouden Wiel” uit Zepperen! 

Bekijk de fotoreportage op de link “foto’s” met ook het podium van de juniores met de winnaar Joachim Vanreyten, Wouter leten (2 de) en Dries Van Gestel (3 de) 

Filip Moers