Archive for mei, 2010

DSC06926Zoals velen onder ons reeds konden vernemen bij de erfgoeddag, herbergen we in Sint-Truiden een wereldberoemd geologisch erfgoed, namelijk de mergels van Gelinden.

De ontsluiting van deze mergels is ook te zien ter hoogte van ‘Engelmanshoven-Dorp – Bosstraat’.

Dit gedeelte van de formatie van het Heersiaan bestaat uit grijze mergels met bladafdrukken van ingespoelde flora.

Dergelijke goede ontsluitingen zijn zeer zeldzaam.

Het is één van de oudst gekende en best bewaarde flora’s uit het vroeg tertiair van West-Europa. Deze flora is gedomineerd door planten die eigen zijn aan (berg)woudvegetatie.

Hij kan het best vergeleken worden met de huidige flora in de bergvalleien onder de Himalaya (gematigd warm en vochtig klimaat, zonder uiterste seizoenen).

Verder komen er ook nog fossiele micro-organismen en in mindere mate fossiele slakken en vissen voor, die dateren van het midden-paleoceen (61-58 miljoen jaar).

In de voormalige zandgroeve werden tijdens de ontginning in 1953 negen merovingische graven blootgelegd.

De merovingische tijd situeert zich in de vroege middeleeuwen (500-700) en is genoemd naar de Frankische koning Merovech.

De voorwerpen, die er gevonden zijn, zijn naar het Gallo-Romeins museum van Tongeren gebracht.

De graven dateren van het begin van de zesde eeuw en van de eerste helft van de zevende eeuw.

Het gebied kent ten slotte nog een hoge botanische waarde door de aanwezigheid van kalkgraslanden. Het is eveneens één van de gebieden waar nog niet zo lang geleden dassen voorkwamen.

Dit verborgen moois is ook een uniek educatief project voor de scholen. De studenten kunnen hier allerlei kennis opdoen, niet alleen over het ontstaan van de mergels, de Merovingische tijd en de botanische waarde maar ook het ontstaan van de holle wegen, de hoogstamboomgaarden. Kortom een heel aanbod van waardevolle natuurelementen met historische kenmerken op één en dezelfde locatie.

Om dit ‘Verborgen Moois’ op te knappen en te ontsluiten hebben de stad Sint-Truiden, Natuurpunt Aulenteer en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren de handen in elkaar geslagen.

De holle weg kreeg een achterstallig onderhoud, de geologische wanden ondergingen een opknapbeurt, de hoogstamboomgaard werd opgefrist en enkele grashellingen werden gemaaid om de kalkminnende planten opnieuw een kans te geven.

Daarnaast werd een korte wandellus aangelegd met aan het startpunt een infobord en een picknickbank, zodat iedere bezoeker kan genieten van dit ‘Verborgen Moois’ plekje. Er werd ook een wandelfolder opgemaakt met meer info over het gebied.

Het ‘Verborgen Moois’ Engelmanshoven staat klaar om ontdekt te worden door het grote publiek!

Filip Moers

schepen voor milieu en natuur

Gevelbeplanting 01De stad Sint-Truiden ijvert reeds geruime tijd om meer groen en bloemen in het straatbeeld te brengen.

Jammer genoeg zal, omwille van zware schrappingen in de budgetten van milieu en openbaar groen door de OPEN VLD- en CD&V-fractie, de traditionele bebloemingswedstrijd na 25 jaar niet meer plaatsvinden en zullen ook de bloemtorens dit jaar op stal blijven.

We blijven wel werk maken van de aanplantingen op de rotondes waarbij we aandacht geven aan een duurzaam beleid door meer te werken met vaste planten en minder met éénjarigen.

Zo werd er naar aanleiding van de heraanplanting van de rotonde, ter hoogte van de Middenlaan, een oproep gelanceerd naar de buurtbewoners om te helpen een subsidiereglement op te stellen dat buurtbewoners vergoedt indien zij instaan voor het onderhoud van de aanplantingen in boomspiegels of op rotondes. Hierop kwam spijtig genoeg geen reactie.

Wat wel een positieve afloop kende, na de hernieuwing van de stoepen op de Sint-Gangulfuswijk, is de aanleg van geveltuintjes, met andere woorden nog meer groen aan de deur.

Bewoners van Sint-Gangulfus, die geïnteresseerd waren in een geveltuintje, konden dit laten weten, waarna de stadsdiensten ter plaatse de praktische haalbaarheid onderzochten.

Er werd gekozen voor diverse soorten clematis (wit, roze en magentaroze) evenals voor een trompetbloem (geel). De bloeitijden variëren van mei – juli, tot juli – september.

De bewoners staan in voor het onderhoud van deze geveltuintjes.

Wij hopen zo, dankzij de medewerking van de bevolking, nog meer groen in de straat te brengen.

06-05-2010

Filip Moers        Ludwig Vandenhove

schepen voor openbaar groen      burgmeester

Zo ziet het Speelhof er op dit ogenblik uit.

Zo ziet het Speelhof er op dit ogenblik uit.

Tal van wandelaars hebben zich al geërgerd aan de talrijke voertuigen die te pas en te onpas het domein ‘het Speelhof’ oprijden.

De stad Sint-Truiden wil hier nu een blijvende oplossing voor geven door het installeren van een verzinkbare toegangspaal aan de ingang van het domein. De andere zijde zal worden afgesloten met amsterdammertjes.

Op 2 maart 2010 zijn deze werken van start gegaan en op donderdag 29 april werd door Filip Moers, schepen bevoegd voor het domein ‘Speelhof’ de verzinkbare paal effectief in werking gesteld.

Bepaalde personen krijgen wel de toelating  om het domein met de wagen of met een landbouwvoertuig binnen te rijden, denken we maar aan de uitbaters van de taverne, leveranciers, conciërge, pachters, de tuinbeheerders (Wiric en de Volkstuinen), de watering, de eigen stadsdiensten en de veiligheidsdiensten.

Zij hebben hiervoor een toegangsbadge ontvangen, waarvoor een waarborg zal worden gevraagd.

Voor rolstoelgebruikers werden zopas een 4 tal parkeerplaatsen voorzien op de parking van de Veemarkt (2 tere hoogte van ingang Speelhoflaan en 2 ter hoogte van de Sint-Jansstraat).  In de Afspanning zal ook een permanente badge aanwezig zijn om mensen met mobiliteitsproblemen binnen te laten.

De mogelijkheid bestaat eveneens om via PC toegangscontrole te doen.

Wij hopen op deze manier bij te dragen tot een veilige wandelomgeving zodat elke bezoeker in alle rust kan genieten van het moois dat het domein te bieden heeft.

Filip Moers

Schepen bevoegd voor domein ‘Speelhof’