Archive for juni, 2010

Columbarium Schurhoven 01

Columbarium Schurhoven 02Vrijdag 18 juni heeft aannemer Nijs freeswerken uitgevoerd aan een nis op het hoofdkerkhof van Schurhoven. Deze test werd met succes uitgevoerd. De duurtijd om een nis aan te passen aan de afmetingen zoals bepaald is in het begravingsreglement, bedraagt ongeveer 5 minuten. Na de werken werden 2 urnes van 29 cm hoogte (is maximale hoogte die voorzien is in het reglement) probleemloos opgeborgen in de nis.
Vanaf maandag 21 juni worden alle nissen aangepast. Om de stofhinder tot een minimum te beperken heb ik aan de aannemer gevraagd hetzij met een besproeiing of met een afzuiging te werken. Tijdens de freeswerken zal een zware afzuiging gebruikt worden, zo liet de aannemer mij weten.

Filip Moers, schepen van begraafplaatsen.

De onthulling

De onthulling

De laatste zondag van mei is het traditiegetrouw in Vlaanderen ‘Dag van het Park’.

Sint-Truiden organiseert voor de 20ste keer haar ‘Dag van het Park’.

Zoals elk jaar wordt er, bij de organisatie van de Dag van het Park, gewerkt rond een inhoudelijk thema. Het thema voor dit jaar is ‘Groen in je buurt’ waarbij niet enkel parken, maar alle groenelementen in de buurt en de stad aan bod komen. Om die reden wijken we dit jaar uitzonderlijk

uit naar domein ’t Speelhof.

Vorig jaar was het thema ‘Liefde in het park’ waarbij we de sociale functie van parken wilden benadrukken.

Aan de dichters en poëten onder ons werd een oproep gedaan om een gedicht of poëzie met als thema ‘Liefde in het park’ in te dienen. Uit alle prachtige inzendingen werd het gedicht ‘ik, park-wacht-er’ van de hand van Boudewijn Knevels, gekozen om te vereeuwigen in ons stadspark. Deze plechtige onthulling vond plaats op zondag 30 mei 2010. Hierbij de onthulling van het gedicht door dichter Boudewijn Knevels en schepen Filip Moers. Bekijk nog andere foto’s via link “foto’s” rechts boven.

Voor meer foto's klik bovenaan op foto's

Voor meer foto's klik bovenaan op foto's

Op vraag van enkele inwoners van Halmaal en het plaatselijk buurtcomité werd vorig jaar een tracé uitgestippeld waar een wandeling zou kunnen gerealiseerd worden. Om de contacten met de eigenaars – landbouwers  te leggen, werd de Watering ingeschakeld.

Zaterdag 29 mei 2010 om 14.00 uur werd deze wandeling officiëel ingewandeld.

Aan de Molenbeek werden diverse watermolens gebouwd waarvan er  nog twee te bewonderen zijn op deze wandeling, namelijk Staaienmolen, die volledig gerenoveerd werd en waarbij het gerenoveerde rad dienstig zal zijn voor de productie van elektriciteit, en Maasrode molen, die zopas een nieuwe eigenaar heeft gevonden.

Verder zijn er drie overstromingszones te zien: deze van Staaien die 55 000 m³ water kan bufferen, de gemeentelijke beemd van Halmaal met een buffercapaciteit van 40 000 m³ en tenslotte het natuurpareltje: het wachtbekken van Maasrode met een bergingscapaciteit van

35 000 m³. Natuurlijk werd in de andere overstromingszones ook ruim aandacht besteed aan de ecologische opwaardering.

Op de wandelroute zien we ook de vroegere Afspanning, momenteel boerderij Vandevelde. Dit huis bestaat voor een gedeelte uit leem en een gedeelte uit baksteen. Vroeger was daar een afspanning en een posterij.

Iets verder van het traject gelegen zie je de kapel van Maasrode. Deze dateert van de jaren ’50 van de vorige eeuw. De kapel is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand.

In de nabijheid van de kapel is ook een ijskelder te zien als een verhoging in de kersenweide.
Lees meer…