Archive for oktober, 2010

Al geruime tijd proberen we met eigen personeel ons bomenbestand te inventariseren. Hierbij was het eveneens de bedoeling om er een beheersplan aan te koppelen. Omdat we jammer genoeg moesten vaststellen dat er geen of onvoldoende schot in de zaak  kwam, en de klachten ons blijven bereiken, heb ik deze zomer het initiatief genomen om een beroep te doen op een externe firma.

De vzw Swecom kreeg de opdracht om een degelijk bomen(beleids)plan op te maken voor de stad Sint-Truiden.

Per deelgemeente gebeurt een inventarisatie van de laanbomen, solitairen, bomen op pleintjes en  bomen in taluds en wegbermen.

Vervolgens wordt een onderhoudsplan opgesteld waarbij het vervangen van bomen, de onderhoudsfrequentie, de wijze van onderhoud en de keuze van bomen en nieuwe beplantingen aan bod komen.

Het inventaris van de deelgemeenten Velm, Aalst, Kerkom, Zepperen, Brustem, Ordingen,Gelinden, Groot-Gelmen en Engelmanshoven is inmiddels gemaakt. De infovergaderingen met de bewoners in de regio Gelmen en Brusten – Zepperen zijn inmiddels reeds achter de rug. Volgende week komen de inwoners van Aalst, Kerkom en Velm aan de beurt. Ik vermoed dat we tegen het einde van  dit jaar of begin 2011 volledig rond zijn.

Aan de basis van dit plan ligt een onderzoek naar klachten en een gestructureerde aanpak van de meldingen, zoals hinder van wortels op de stoep, hinder door het vallen van vruchten, te grote kroon, bladluizen en parasieten, gebrek aan snoei enz. We  moeten ons inderdaad vragen durven stellen of bepaalde boomsoorten wel thuishoren op sommige plaatsen waar ze nu staan. Bomen hebben ook geen eeuwig leven. Van sommige is de houdbaarheidsdatum verstreken en steken veiligheidsproblemen de kop op. Het is de bedoeling om planmatig te werken volgens een bepaald onderhoudsschema en op lange termijn (20 jaar).

Wij hopen met een dergelijk plan het groen in de binnenstad en de deelgemeenten op te waarderen, want dergelijke beplantingen dragen immers bij tot het esthetisch uitzicht van de straten en de pleinen en hebben een ecologische meerwaarde als verbindingsfunctie en als habitat.

Filip Moers

21 oktober 2010

Ludwig 15 jaar burgemeester!

Met het jaarlijks bal van schepen Filip Moers valt het doek over een druk jaarprogramma 2010 van de sp.a o/afdeling Gelmen -Gelinden.

In deze moeilijke politieke tijden doet het ontzettend veel plezier om zoveel steun te krijgen want ook dit jaar was de Parochiezaal van Engelmanhoven veel te klein.
Filip Moers had ook een verrassing in petto. Omstreeks 22.30 uur riep hij samen met fractieleider Marleen Thijs de aanwezige fractieleden op de dansvloer,niet om een danje te plaatsen maar om burgemeester Ludwig Vandenhove omwille van zijn 15 jarig burgemeesterschap, in de bloemetjes te zetten.
Na de huldiging werd de dansvloer opnieuw ingenomen waarvoor hij werd aangelegd. Onder commando van DJ Max Romeo werd het een prachtig feest tot in de vroege uurtjes….
Voor enkele sfeerbeelden klik hier
Nogmaals bedankt!
Filip Moers

Meezingen met zangeres Joke van "The Flashband"!

De 5de editie van de Veesdere ’s Ooves Leeftig was ook dit jaar weer een schot in de roos. Niets dan lovende woorden van de bezoekers, deelnemende verenigingen en de artiesten van de muziekbandjes.

Het kan ook niet anders! Deze laagdrempelige activiteit is een gebeuren voor iedereen. Zeer democratische prijzen voor de dranken, de participatie van het plaatselijk verenigingsleven en het merendeel van de muziekbandjes zijn lokaal gekend en hun muziek wordt door iedereen gewaardeerd.

Als bevoegde schepen van openbaar groen en indertijd samen met mijn voorganger Jef Thewis ook verantwoordelijk voor de heraanleg van de Vesten en het stadspark, was het 5 jaar geleden, bij het einde van de werken,  de bedoeling om onze Vesten extra te promoten bij de Truienaar en de bezoekers. De jaarlijkse organisatie van de Veesdere ’s Ooves Leeftig past hier perfect in.

Waar we vrijdag nog concurrentie hadden met de voetbaltopper STVV – Anderlecht, was het zaterdag met het prachtige weer een echte voltreffer.

Bedankt aan iedereen en in het bijzonder aan de coördinerende ambtenaar Els Leenaers voor de puike organisatie!

Voor enkele sfeerbeelden klik hier

Groeten,

Filip Moers

Kiezen voor Kunst in Groot-Gelmen op 26 september 2010

Een babbeltje slaan met de deelnemers

Zondag 26 september organiseerden de Heemkring Sint-Truiden Zuid/Oost en Curieus Gelmen-Gelinden voor het eerst een tentoonstelling voor amateur-kunstenaars en hobbyisten.

Niet alleen het aantal deelnemers (17) was een groot succes, ook de opkomst was fantastisch.

Deelnemende kunstenaars:

Annie Vansimpsen (schilderijen)

Luc Ghijsen (schilderijen)

Simone Paulissen (schilderijen)

Ronny Steemans (pentekeningen)

Betty Vanstraelen (schilderijen)

René Vlecken (iconen en schilderijen)

Rohnny Houwaer (schilderijen)

Robin Mous (fotografie)

Mia Steven Leijskens (keramiek)

Marie-Claire & Marijke Budenaers (wenskaarten & geschenken)

Rosetta Smets (juwelen met kralen)

Freddy Swijssen & Mathieu Roux (beelden in gasbeton)

Gerty Smets (kleuradvies)

Gabrielle Vrijdaghs (graveren op glas)

Relinda Bamps (pentekeningen)

Viviane Vandesavel (schilderijen)

Philip Martens (schilderijen)

De voorzitters van de Heemkring en van Curieus Gelmen – Gelinden, respectievelijk Désiré Flamend en Filip Moers spraken de genodigden toe en wezen op het belang van een dergelijk initiatief.

“Niet professionele kunstenaars een forum geven zonder financiële verplichtingen en administratieve rompslomp brengt ook cultuur in deelgemeenten en wijken waar dit anders niet zo evident is” was één van de boodschappen. Vervolgens opende onze burgemeester Ludwig Vandenhove, in het bijzijn van heel wat aanwezigen, deze mooie tentoonselling.

Proficiat aan alle deelnemers voor de mooie werken en nog veel succes!

Voor enkele sfeerbeelden klik hier

Filip Moers