Archive for februari, 2011

Niettegenstaande de weersomstandigheden niet ideaal waren, zijn een 10-tal stadsarbeiders sinds 5 januari 2011 ononderbroken bezig met het herstellen van de wegen naar aanleiding van de vorstschade.

Op dit ogenblik is 1/3-de van de totale schade hersteld. Op sommige wegen is de schade van die aard, dat het inschakelen van een gespecialiseerde firma noodzakelijk is.

Aangezien door deze herstellingen geen onmiddellijk gevolg kon en kan worden gegeven aan de opdrachten via bijvoorbeeld meldingkaarten, telefonische klachten, enz. is in de afwerking hiervan een ernstige vertraging ontstaan.

Het stadsbestuur vraagt hiervoor enig begrip van de melders.

Om bovenvermelde redenen heeft de stad een externe firma ingeschakeld om de stadsarbeiders bij te springen. Een bedrag van 350.000,00 EUR wordt uitgetrokken om op een 10-tal wegen – zowel in het stadscentrum als in de deelgemeenten – het asfalt af te schrapen en van een nieuwe laag te voorzien. Ook de diepste gaten op een 40-tal wegen zullen door deze externe firma gevuld worden.

Filip Moers

schepen voor stadswerkhuizen

10-02-2011