Archive for maart, 2011

Op initiatief van milieuschepen Filip Moers (sp.a) werd einde maart het startsein gegeven voor de 4de grote lenteschoonmaak. Ook dit jaar kende deze actie een  groot  succes.

“We zien onze stad allemaal zo graag schitteren, maar dat is onmogelijk als haar straten er vuil bijliggen. Als we samen ons best doen, zorgen we ervoor dat onze omgeving proper blijft. Straten en pleinen die proper zijn zullen minder snel vervuild worden “ aldus  schepen Filip Moers.

Deze 4de editie van de “Grote Lenteschoonmaak” bestaat uit meerdere actiepunten:

-Gratis  huis-aan-huis ophaling van het grof vuil

Gedurende 10 dagen (van 14 maart tot en met 25 maart) werd elke dag in één bepaalde regio gratis maar wel onder bepaalde voorwaarden het grof vuil huis-aan-huis opgehaald. Onder grof vuil wordt oud meubilair, matrassen, vloerbekleding, kinderwagens enz…; bedoeld. Ook afgedankte electrische toesellen mogen buiten gezet worden. Deze toestellen worden wel apart  opgehaald en afgevoerd. De totale hoeveelheid afval mag echter het volume van 1 m³ per gezin,  niet overschrijden. Met dit initiatief werd 4 jaar geleden gestart, niet alleen om het sluikstorten tegen te gaan  maar ook om bejaarden of andere inwoners die niet in de mogeljkheid zijn om naar het containerpark te gaan, de mogelijkheid te geven om van hun grof vuil af te geraken. Op hetzelfde tijdstip  kunnen de inwoner ook op een centrale plaats in de buurt terecht om hun Klein Gevaarlijk Afval (KGA) te  brengen.

-Zwerfvuilactie voor scholen en verenigingen

In samenspraak met Limburg.Net werd en oproep gedaan naar de scholen en het verenigingsleven om mee te doen met de grote zwerfvuilactie in het wekend van 18 & 19 maart.  Met deze actie is het niet alleen de bedoeling om straten en pleinen aan te pakken maar dankzij heel wat (jagers)verenigingen  wordt ook de open ruimte (bossen, holle wegen enz..)  ontdaan van afval afkomstig van sluikstorten en zwerfvuil. In totaal namen 6 scholen  en 10 verenigingen del aan dit project. Bijna 600 deelnemers ruimden over een afstand van 160 km, alle afval op. Voor elke opgekuiste km wordt een vergoeding van 15 € uitgekeerd aan de school of vereniging.

-Jongerenpartnership

Vanaf april en dit gedurende 6 maanden worden jongeren vanaf 15 jaar ingezet om tegen een vergoeding wekelijks een probleemlocatie zwerfvuilvrij te maken. Dit  jaar zijn ….. jongeren gestart  om  ….. locaties aan te pakken. Zowel naar de jeugd als naar de ouders en familie heeft dit project een zeer sterk sensibiliserend karakter.

Al deze initiatieven zijn stuk voor stuk  een belangrijk onderdeel van het grote geheel:  de grote lenteschoonmaak. Met de krachten te bundelen zullen we allemaal samen bijdragen tot een propere stad en hopen we ook anderen te sensibiliseren om minder of geen zwerfvuil achter te en/of niet aan sluikstorten te doen. Naast de traditionele  taken van de reinigings- en de groendienst, wordt ook beroep gedaan op de sociale economie met name De Ploeg. Deze arbeiders worden het ganse jaar door ingezet om  sluikstorten op te kuisen, manueel met zak en tang het zwerfvuil binnen de vestengordel te ruimen alsook met de Gluton (afvalstofzuiger) de belangrijkste straten in het centrum proper te houden  Een propere stad is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de burgers en de overheid!

Het ganse jaar door hebben ook buurtcomités de mogelijkheid om initiatieven in te dienen die bijdragen tot een propere stad. Dit kan gaan tot het onderhouden van openbaar groen (pleintjes en boomspiegels) tot het opruimen van zwerfvuil en het ruimen van sneeuw in bepaalde regio’s. Dergelijke aanvragen kaderen in het subsidiereglement ter ondersteuning van buurtgerichte initiatieven.  Info te verkrijgen bij de Preventiedienst.

Filip Moers

13/03/2011

Het weekend van 18, 19 en 20 maart  was weer ontzettend druk.

Op vrijdag zagen we hoe, in een overvolle Veemarkt, heel wat ploegen hun kennis testten in de quiz die op een vlotte manier georganiseerd werd door FC Hesbania.

Zaterdag waren Johnny en ikzelf getuigen hoe heel wat magen gevuld werden op de restaurantdag van de gemeenschapsbasisschool te Wilderen. Proficiat aan de directie, personeel en oudercomité.

Wie wint de eindspurt?

Vervolgens was het verzamelen geblazen op Sint-Pieter waar het team, bestaande uit de burgemeester Ludwig Vandenhove en schepen van sport Bert Breesch, het zou moeten opnemen tegen een ander team van collega politici. Toen bleek dat er geen tegenstrevers waren komen opdagen, werden alle aanwezige politici op het podium geroepen om het tegen elkaar op te nemen. Burgemeester Ludwig Vandenhove (pas zware investeringen gedaan in een koersfiets), Johnny Vangrieken (een geroutineerd wielertoerist bij de Kroem Foers), sportschepen Bert Breesch en ikzelf maakten er een spannende wedstrijd van. Alles, ook de uitslag, werd vastgelegd op de gevoelige plaat. Voor een fotoreportage klik hier.


KO?

Toen we terug op adem waren gekomen hebben we onze tocht verder gezet richting sportcomplex Sint-Pieter waar het jaarlijks Boxgala van Trudo Boxing Club plaats vond. Ook hiervan een fotoreportage op deze link.


VLNR: Filip - Marijke - Géry

Op weg naar huis heb ik nog even een halte gemaakt aan ‘t Veilinghuis om vast te stellen dat ook daar de sfeer op het personeelsfeest van het OCMW opperbest was! Voor enkele sfeerfoto’s deze link.


Met twee gaat het altijd makkelijker!

Na een korte nacht wachtte er zondagvoormiddag al een nieuwe opdracht:het planten van de geboorteboom in het klein stadspark. Blijkbaar was ook onze burgemeester al goed gerucupereerd want in een mum van tijd telde ons stadspark één boom meer. Ook hierover een fotoreportage op deze link.

Na een korte siësta en familiebezoek terug richting centrum naar, STVV die het moest opnemen tegen Lokeren. Ondanks de vele steun van de talrijk opgekomen supporters ging STVV de boot in. Kortom een seizoen om vlug te vergeten!

Filip Moers

21/03/2011

Het gezin Mathyssen – Van Tendeloo,  dat door een verwoestende en uitslaande brand dakloos werd in de nacht van 7 op 8 maart 2011, heeft een nieuw onderkomen gevonden dankzij het sociaal verhuurkantoor Land van Loon.

Voorzitter Filip Moers: “Een gezin dat bij ons huurt heeft een sociale woning toegewezen gekregen en hierdoor kwam er bij ons een woning vrij. Het door brand getroffen gezin werd aangeraden zich onmiddellijk bij ons in te schrijven. Het toeval wil dat die woning met 3 slaapkamers eveneens gelegen is in Engelmanshoven, het dorp waar het gezin woonde. De 2 kinderen van 5 en 7 jaar lopen school in de plaatselijke basisschool en kunnen zo in hun vertrouwde omgeving blijven” aldus Filip Moers, voorzitter van het SVK Land van Loon

Filip Moers

Voorzitter SVK Land van Loon

0498/939005

Op donderdag 10 maart 2011 was het eindelijk zover.  Om 20 uur  was het verzamelen geblazen in Chateau de la Motte te Groot-Gelmen waar het comité onder leiding van de voorzitster Marina Dejardin  de 11 finalistes,  die op 2 april zullen dingen naar het kroontje van Miss Fruit Belgium & Ambassadrice van onze stad Sint-Truiden, aan de pers werden voorgesteld.

Nicky Theeuwissen, de huidige miss Fruit moest zich jammer genoeg verontschuldigen en werd vervangen door 1ste eredame Jolien Reynaerts.

Het was een gezellige bedoening en de uitbater en  het personeel van Chateau de la Motte  hadden niet op een inspanning gekeken. Voor een fotoreportage over de persvoorstelling , klik hier.

De meisje krijgen de volgende dagen een druk programma voorgeschoteld. Op zaterdagavond  12 maart wordt een bezoekje gebracht aan de Carnavalkermis, de dag nadien  krijgen ze een rondleiding in de fruitstreek met Rudi Sterkendries als gids. Rudi kent de fruitstreek als geen ander. Als adviseur  bij de opnames van  Katarakt zal hij de meisjes  heel wat te  vertellen hebben over het fruit in het algemeen en ook  annekdotes over de opnames in het bijzonder.  Ook wordt een bezoekje gebracht aan het  fruitbedrijf Vaes te Helshoven. De week nadien staat een rondleiding in het centrum van Sint-Truiden op het programma waar een stadsgids heel wat  info rmatie te vertellen heeft over de belangrijkste bezienswaardigheden die onze stad rijk is.

Goed opletten zal de boodschap zijn!  Van een  Miss Fruit & Ambassadrice van Sint-Truiden wordt verwacht dat ze over deze thema’ s een hartig woordje kan meepraten.

Ook over deze uitstappen zullen fotoreportages op deze link te bezichtigen zijn.

Filip Moers

12/03/2011

Voor het verstrijken van het openbaar  onderzoek van het RUP “Dorpengeheel Engelmanshoven, Gelinden en Groot-Gelmen”,  heeft de sp.a een initiatief genomen om de bewoners van het Akkerhof de raad mee te geven een bezwaar in te dienen.

“Het is zeker niet de bedoeling om de bewoners aan te zetten om tegen iets te zijn maar eerder om enige zekerheid af te dwingen dat de nodige voorzorgen qua aanpassing riolering en wateropvang in de directe omgeving eerder uitgevoerd worden dan,  of ten minste gekoppeld worden aan de ontwikkeling van het woonproject aan de Thewissteeg” aldus sp.a voorzitter Filip Moers.

Hierbij de brief namens burgemeester Ludwig Vandenhove en sp.a verantwoordelijke Filip Moers die aan de bewoners van het Akkerhof werd bezorgd. Het gezin Pedro en Annemieke Colson Stijnen heeft onmiddellijk gereageerd en dienden een collectief bezwaarschrift, ondertekend  door alle inwoners,  tijdig in.

Download de brief hier: brief bewoners Akkerhof (RUP)