Archive for april, 2011

Op zaterdag 23 april 2011 gaat voor de negende maal het project ‘Jongerenpartnership’ van start.
De actie loopt tot eind oktober 2011.

Voor dit partnership, met jongeren van 15 tot en met 17 jaar, werd het grondgebied van Sint-Truiden ingedeeld in 26 locaties of probleemzones. Deze zones zijn die plaatsen, die veelvuldig ontsierd worden door zwerfvuil en ander vuil. Zowel het stadscentrum als de deelgemeenten zijn in de indeling opgenomen.

Voor de begeleiding van dit project zijn in eerste instantie de reinigingsdienst en de milieudienst verantwoordelijk. Voor onregelmatigheden zoals sluikstorten wordt eveneens een beroep gedaan op de milieupolitie.

Voor de financiering van het project is in het budget 2011 een bedrag van 10 655,00 EUR ingeschreven (voor de vergoeding en de verzekering van de jongeren).

Alle jongeren tussen 15 en 17 jaar werden via een persoonlijke brief uitgenodigd om hun kandidatuur in te dienen voor deelname aan dit project.
Positief aan dit initiatief is dat de geïnteresseerde jongeren samen met ons de uitdaging willen aangaan om van Sint-Truiden een propere stad te maken.

Praktisch?

Per locatie worden doorgaans 2 jongeren ingeschakeld die mekaar tweewekelijks aflossen.

De jongeren moeten ongeveer 4 uur per week besteden aan hun reinigingsopdracht.
Zij zullen een belangrijk steentje bijdragen aan het rein houden van onze stad.

Per week krijgen de jongeren een vergoeding van 7,11 EUR per uur. De geselecteerde jongeren ondertekenen een arbeidscontract en zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen.
De jongeren worden eveneens met de nodige hulpmiddelen en materialen uitgerust: handschoenen, veiligheidsvest, papierprikker en vuilniszakken.

Wekelijks wordt het vergaarde zwerfvuil op een centrale verzamelplaats door de stedelijke reinigingsdienst opgehaald. Op die manier is er ook een controle van de werkzaamheden van de jongeren mogelijk.

De jongeren hebben de plicht om zware onregelmatigheden of mistoestanden zoals sluikstorten aan de milieucel te melden. Deze dienst treedt dan zelfstandig of met bijstand van de milieupolitie op.
De eerste bedoeling van de jongeren is dus om op te ruimen en het openbaar gebied rein te houden. ‘Zware’ overtreders worden gemeld en worden individueel aangepakt door de bevoegde diensten.

Dit project wordt ook dit jaar weer enthousiast onthaald door de ouders want voor vele jongeren betekent dit initiatief een eerste stap in het arbeidsproces, waarbij de jongeren heel wat praktijkervaring opdoen. Bovendien leren ze verantwoordelijkheid dragen en brengen ze hun vrije tijd op een positieve manier door.

Dat het project zijn vruchten afwerpt, is in het verleden al duidelijk gebleken. Gedurende de periode waarin de jonge partners actief zijn, ligt onze Trudostad er properder bij. Het bestuur hoopt dan ook dat, door het herhalen van deze actie, de bevolking zal gesensibiliseerd worden en blijven om ook haar steentje bij te dragen tot een propere stad. Als onze jeugd zich zo inzet om Sint-Truiden netjes te houden, dan mag de rest van de Truienaren zeker niet achterblijven.

Het stadsbestuur hoopt dan ook dat de actie even succesrijk zal verlopen als de voorbije jaren en dat na het beëindigen van het project de stad even netjes zal blijven. Dan pas hebben we gescoord en zullen wij blijven scoren en zijn we goed op weg om ‘een propere stad’ te worden.

Filip Moers
schepen voor leefmilieu

Ludwig Vandenhove
burgemeester

Sint-Truiden, 19 april 2011

Een sfeerbeeld!

We kunnen er niet naast kijken want sinds enkele dagen staan heel wat bloembollen in bloei. Op een totale oppervlakte van 500 m² werden langs de Hoge Vest, op de hoek Abdijstraat –  Vissegatstraat, in de Houtstraat en op het grasperk aan het Pater Damiaanplein eind vorig jaar maar liefst 50.000 bloembollen geplant.

Ieder jaar van april tot en met mei zullen de gele en witte narcissen te bewonderen zijn.
De volgende jaren gaan ze zich hopelijk vermenigvuldigen.
Daarnaast hebben we ook de intentie om blauwe krokussen te planten.
Op die manier zullen in de toekomst ieder jaar opnieuw de Truiense kleuren in volle bloemenpracht te bewonderen zijn.

Op initiatief van Tinneke organiseerden enkele buurtbewoners uit de omgeving van  de Abdijstraat – Vissegatstraat en kleine receptie op het resultaat.

“Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!” zongen ze in koor.
.

Filip Moers
schepen openbaar groen

14 april 2011

Sp.a-schepen Filip Moers wenst niet langer meer deel uit te maken van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité van AGOST (Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Truiden).

De sp.a-fractie van Sint-Truiden is voor een Autonoom Gemeentebedrijf, maar dan moet het ook gebruikt worden waarvoor het werd opgericht zoals projecten realiseren, waar de privé niet in is geïnteresseerd. Een voorbeeld hiervan is grondregie waarbij gronden worden aangekocht en de bestemming wordt gewijzigd waardoor betaalbare bouwpercelen aan jonge gezinnen kunnen worden aangeboden. Ook kankerplekken in onze stad, waar al jaren geen initiatief (meer) komt zouden prioritair door het AGOST moeten aangepakt worden. Als voorbeeld verwijs ik naar de Zoutstraat en de hoek van de Luikerstraat. Blijkbaar zijn dit geen aandachtspunten voor het AGOST, maar is het eerder hun bedoeling om het beleid, dat normaal thuishoort bij de stadsdiensten en de bevoegde schepen(en), over te hevelen naar het AGOST.
Ook het miskennen van de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen, waarbij de nodige rugdekking ontbreekt bij beslissingen die worden genomen door het AGOST heb ik op het laatste directiecomité nog aangekaart.

De omvang van de voorziene projecten deinen alsmaar uit. De vrees voor een financieel débacle voor onze stad is niet uit de lucht gegrepen. Ook de onafhankelijke bestuurders beginnen zich hierover zorgen te maken. Neem nu de Gazometersite: als het project behouden was waarvoor de grond werd aangekocht, stonden de feestzaal en de fuifruimte nu al in de steigers. Nu zijn de plannen om hier een dorp op zich te bouwen. In het project Schurhoven komt nu blijkbaar ook de privé als concurrent opdagen en dan spreek ik nog niet over het project van de Rijschoolstraat waar blijkbaar zelfs winkelruimtes gaan ontwikkeld worden. Ik begrijp niet dat een ultraliberaal man als Roland Duchatelet met dergelijke projecten taken overneemt van de privé.  Het enige project waar wij als sp.a- fractie ons in kunnen terugvinden is de ontwikkeling van Rochendaal. Hier kan het AGOST een belangrijke rol van betekenis spelen met het realiseren, al of niet in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen, van betaalbare bouwpercelen en/of woningen.

Ook Mieke Biets (Groen!) is niet opgezet met het feit dat het AGOST blindelings ingaat op de vraag van de gemeenteraad om een nieuwe sporthal te bouwen. Temeer daar zij uit contacten met de Tuinbouwschool heeft vernomen dat schepen Duchatelet 2 jaar geleden al werd aangesproken om samen met de school een sporthal te bouwen waar blijkbaar heel wat subsidies aan verbonden waren. Deze kans onbenut laten, is geen goed voorbeeld van duurzaam beleid!

Dit startend AGOST neemt veel te veel hooi op de vork en dit gaat ten koste van belangrijke dossiers. Los van het feit dat Defensie een ongunstig advies heeft verleend voor de oprichting van windturbines op Saffraanberg, vrees ik dat we te ver achterop lopen ten opzichte van het project van Limburg Win(d)t. Deze laatste heeft intussen al de milieuvergunning bekomen voor het inplanten van 5 windturbines.
De milieuvergunningsaanvraag voor het project van de stad, waar het AGOST zich voor geëngageerd heeft, is nog steeds niet volledig en kan nog niet in procedure gaan. Mij lijkt het dan ook niet onlogisch als ik verneem dat de onderhandelingen met Limburg Win(d)t stilliggen.

Waar ik ook al van bij de oprichting van het AGOST voor pleit, is dat een startend autonoom bedrijf zich best inwerkt met het realiseren van kleinere projecten. De onervarenheid van een startend bedrijf zal ongetwijfeld aanleiding geven tot fouten, de gevolgen hiervan bij kleine projecten zullen in verhouding minder erg zijn dan bij grote projecten.

De sanering van de Gazometersite zou nog eind van dit jaar moeten starten. Voor de petanquevereniging die hier is gehuisvest, is nog altijd geen oplossing voorhanden.
Samen met de schepen van sport Bert Breesch zal ik alles doen om voor deze vereniging een oplossing te vinden. De sanering uitstellen is geen optie, dit dossier heeft al veel te veel vertraging opgelopen.

“Dit AGOST houdt zich niet bezig met projecten waar  het in feite  voor zou moeten dienen en komt hierdoor  in het vaarwater van de privé. Bovendien worden er  belangrijke dossiers  van schepenen onnodig onttrokken.Dit kan zo niet verder en ik wil dit duidelijk onderstrepen met deze beslissing”, aldus schepen Filip Moers.

Naast dit ontslag neemt ook sp.a fractieleider Marleen Thijs ontslag als commissaris

Filip Moers
schepen stad Sint-Truiden

7 april 2011

De top 3, proficiat!

In de overvolle en mooi ingeklede stadsfeestzaal Manège vond op zaterdag 2 april 2011 de 2de Miss Fruit Belgium-verkiezing plaats.

Een prachtige show met goed voorbereide finalisten o.l.v. Danceformation Silverstar deed alle leed en hindernissen, die het comité op het parcours was tegengekomen, vergeten.

De meisjes waren het  unaniem eens dat de 22 jarige Femke Duchateau uit Tongeren het kroontje van Miss Sympathie moest krijgen.

2de eredame werd de 19 jarige Jolien Bruyninckx uit Sint-Truiden. Zij kreeg ook de Persprijs.

1ste erdedame en tevens miss Publiek werd de 18 jarige Shana Cosemans uit Wellen.

Het kroontje van Miss Fruit Belgium was voor de 17 jarige Shalimar Abbiusi uit Nieuwerkerken. Zij kreeg ook uit handen van Filip Vanden Berghe de Miss Items Award.

Bekijk de fotoreportage hier