Archive for juni, 2011

De Petaqueclub Sint-Truiden (PCST) moet binnen enkele maanden zijn indoor petanquevelden, die sinds begin 2007 ingericht werden in de Gazometerstraat, verlaten.

“Toen het stadsbestuur in 2005 de Gazometersite aankocht, met de bedoeling er een feestzaal in onder te brengen, kregen de petanquers er voorlopig hun onderkomen.
Met materialen, gefinancierd door de stad Sint-Truiden, werd er met vrijwilligers een indoor petanque-accommodatie met 10 binnenterreinen gerealiseerd.
In de voorbije jaren groeide de club uit tot 108 petanquers”, aldus Johnny Vangrieken, bevoegd schepen voor gebouwen en voormalig schepen van sport.

Nu de slopingswerken van het oud Belgacomgebouw die begin volgend jaar worden aangevat en er nog steeds geen alternatief  is gevonden voor de indoor petanqueclub, dreigen de petanquers tegen de volgende  wintercompetitie op straat te staan.

Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) heeft al sinds hun aantreden begin 2007 heel veel aandacht geschonken en energie gestoken in het bevorderen van de buurtwerking.
Buren, jong en oud samenbrengen en op die manier de sociale contacten verbeteren, daar is onder andere petanque de sport en de bezigheid bij uitstek voor. Om die reden heeft Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) dan ook alles in het werk gesteld om deze club een ander onderkomen aan te bieden. Om het even waar, zal opnieuw moeten geïnvesteerd worden zowel in materiaal als in mankracht. Zowel wat de locatie betreft als wat de materialen betreft, zal de stad opnieuw de nodige inspanningen (moeten) leveren. De spelers van de club en de bestuursleden zullen de werken uitvoeren.

De gemeentelijke loods langs de moestuintjes in de Waterkuilstraat wordt de nieuwe indoor petanquetempel!

Schepen Filip Moers, bevoegd voor de stadswerkhuizen nam de koe bij de horens en pleegde overleg met  het diensthoofd van het stadswerkhuis. “Op mijn eerste voorstel om een gedeelte van de voormalige gebouwen van de Groendienst om te bouwen, werd geen concensus bereikt. De gemeentelijke loods in Zepperen behoort wel tot de mogelijkheden Op dit ogenblik is deze loods nog maar beperkt in gebruik door de stadsdiensten en kan, mits de nodige afspraken over de indeling van de loods, een oplossing gevonden worden..

Deze locatie is nu reeds een trefpunt van buurtbewoners en tuiniers en is bijgevolg ook uiterst geschikt om het verenigingsleven in onder te brengen. Mits wat opruimingswerken en investeringen, is deze  constructie  een perfect alternatief voor de petanquers”, aldus schepen Filip Moers.

Bij een volgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen zal schepen van sport Bert Breesch het voorstel op tafel leggen. “Als we groen licht krijgen moet het mogelijk zijn dat deze ruimte klaar geraakt bij de start van de slopingswerken op de huidige locatie in de Gazometerstraat” aldus schepen van sport Bert Breesch.

Filip Moers

17 juni 2011

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni was het verzamelen geblazen in de moestuin “De Waterkuil” te Zepperen.
De oorspronkelijke 13 tuintjes waren al vlug ontoereikend en om die reden werden er bijkomend 14 tuintjes ingericht. Deze uitbreiding werd op een feestelijke manier gevierd. Vrijdag was er een officëel gedeelte  met toespraken van Filip Moers schepen van milieu en natuur (voor de integrale toespraak klik hier), député Frank Smeets sprak  vooral  over het belang van ecologisch tuinieren en de actie “zonder is gezonder”. De derde spreker was de heer Brouns, voorzitter van Limburg.Net die met heel veel lof sprak over de inspanningen van de stad Sint-Truiden en de werking en inzet van de tuiniers in het  moestuinproject te Zepperen.
Een hotel **** in Zepperen!
Burgemeester Ludwig Vandenhove opende het insectenhotel dat dankzij de steun van Limburg.Net en de creativiteit van enkele tuiniers tot stand kwam. Dankzij dit schitterend initiatief zullen heel wat insecten, die nuttig zijn om allerlei kwaaltjes in de tuintjes te bestrijden, zonder problemen de winters overleven. Het hotel is niet alleen efficient maar ook heel mooi om te  zien. Ga zeker naar de fotoreportage kijken!
Kinderen, dieren en moestuintjes, een geslaagde combinatie!
Op voorstel van raadslid Marleen Thijs werd aansluitend aan de tuintjes een dierenhoek gerealiseerd. Kinderen en dieren zijn aantrekkingspolen en zo heeft elk kind wel eens de behoefte om een dier te strelen, te verzorgen en er zich ook verantwoordelijk voor te voelen.  Op die manier krijgen de kinderen ook meer respect voor de dieren en hun leefomgeving.  Iets wat voor de sp.a met Els Sneijers als bevoegde schepen van dierenwelzijn een duidelijk beleidsthema is in onze stad.
Voor de foto’s klik hier.
Filip Moers
19 juni 2011