Archive for oktober, 2011

Prioriteit voor 65 plussers!

Op 19 oktober 2009, op 16 augustus 2010 en op 20 september 2010 werd dit onderwerp, op vraag van Lijst Burgemeester (sp.a- Groen!), op de gemeenteraad behandeld telkens met de vraag om de stad hierbij extern te laten begeleiden, omdat de eigen diensten duidelijk lieten weten onvoldoende tijd te hebben om dit dossier uit te werken.
CD&V en Open VLD stemden dit voorstel telkens weg, omdat zij van oordeel waren dat de eigen diensten dit wel moesten uitwerken.
We zijn nu 2 jaar verder en op de laatste bijeenkomst van het Lokaal Woonoverleg op dinsdag 23 augustus 2011 werd opnieuw gemeld dat, gezien de structurele onderbezetting van de dienst, geen wezenlijke vooruitgang werd geboekt in dit dossier.

“De omzendbrief van 17 februari 2011 van Vlaams minister van Wonen, Freya Van den Bossche kwam dan ook als een geschenk uit de hemel”, aldus schepen Filip Moers (sp.a), tevens voorzitter van het sociaal verhuurkantoor Land van Loon.
Op basis van deze omzendbrief was het mogelijk om op zeer korte tijd en via een eenvoudige procedure prioriteit te geven aan 65-plussers voor het verkrijgen van een toegankelijke sociale woongelegenheid.

Mede en vooral dankzij de inbreng van de Bouwmaatschappij CV Nieuw Sint-Truiden werd op korte termijn flinke vooruitgang geboekt en het resultaat was al zichtbaar op de gemeenteraad van maandag 17 oktober 2011.

Om deze eenvoudige procedure te kunnen toepassen, moet voldaan zijn aan enkele  voorwaarden, met name:
– de minimum leeftijd van de doelgroep is 65 jaar, op het ogenblik van toewijzing;
– om de toegankelijkheid te garanderen, moet de woongelegenheid zich bevinden hetzij op de gelijkvloerse verdieping, hetzij op een hogere verdieping. In het laatste geval moet de woongelegenheid steeds toegankelijk zijn met een lift;
– de woningen hebben inwendig geen niveauverschillen;
– de woongelegenheden bevinden zich in de nabijheid van winkels, geneesheer, apotheek, openbaar vervoer, enz.
– de woongelegenheden zijn voldoende verspreid over de beschikbare locaties met sociale woongelegenheden teneinde ook een voldoende groot aanbod te kunnen creëren. Op die wijze wordt naast een gespreid aanbod ook een overconcentratie van ouderen in bepaalde complexen vermeden en wordt een gezonde sociale mix nagestreefd;
– maximaal 1/3e van de studio’s en 1- of 2-slaapkamerwoningen mag voorbehouden zijn voor 65-plussers en maximaal 1/4e van het totale patrimonium mag voor 65-plussers voorbehouden worden.

Het sociaal verhuurkantoor Land van Loon participeert eveneens in het toewijzingsreglement waarbij in een aantal toegankelijke panden in Sint-Truiden voorrang kan gegeven worden aan 65-plussers.

Sint-Truiden, 20 oktober 2011

Alvast hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Dankzij jullie hebben we er alweer een geslaagde avond van gemaakt!

De foto’s kan u hier bekijken!

Op zondag 25 september werd onder grote belangstelling het nieuwe speelpleintje en buurtontmoetingsplaats Het Trillerke officieel geopend.

Schepen van jeugd Els Sneijers was bijzonder blij met de realisatie van dit bijkomend speelpleintje waarbij het 43 ste speelpleintje in Groot-Sint-Truiden een feits is. “De locatie is schitterend als je kijkt naar deze  groene en bijzonder veilige omgeving. Voor het plaatsen van de speeltoestellen werd de voorkeur gegeven om ze te concentreren aan de zijkant zodat er een mooie open vrije ruimte rest die kan dienen als speelveld (volleybalveld) of om een tent te plaatsen” aldus schepen Els Sneijers.

Schepen van openbaar groen Filip Moers ging even terug in de tijd meer bepaald naar 7 september 2008 toen op dezelfde locatie op een tentoonstelling in de Parochiezaal de oproep kwam om beide percelen niet te laten bebouwen maar het terrein in te richten als een ontmoetingsplaats. De parochieraad en de stad zouden elk een perceel verwerven. Dit voorstel werd unaniem op het college goedgekeurd en de procedure (schatting van de gronden) werd opgestart. Toen de uiteindelijke beslissing moest worden genomen, was van de tweede partner echter geen sprake meer en heeft  de stad dan maar alleen de financiering op zich genomen.                                                De inrichting van het pleintje werd op voorhand besproken met de plaatselijke jeugdverenigingen, met name de chiro Engroli en het jeugdhuis ’t Kliekske. Tevens werd bij de aanleg en materiaalkeuze ook de nodige aandacht geschonken  aan  het onderhoudsvriendelijk aspect.

Schepen Moers had ook nog ander nieuws te vertellen over projecten in de onmiddellijke omgeving. Zo heeft de aannemer het aanvangsbevel gekregen om het oud kerkhof rondom de kerk te nivelleren en zal er worteldoek aangelegd worden. Dit zal tegen Allerheiligen moeten uitgevoerd zijn zodat alles er proper bijligt. In de winter zal dan de aanplant gebeuren van enkele bomen, struiken en bodembedekkers zodat de grafstenen door een groene buffer afgeschermd  worden.

Ook voor de pastorijtuin zal een dossier opgestart worden met de bedoeling een volledige nieuwe heraanplant te doen. “De houdbaarheidsdatum van de meeste bomen is voorbij en de mensen die beneden wonen maken zich zorgen bij stormweer. Ook dit plan tot herinrichting werd met de jeugdverenigingen doorgenomen omdat deze locatie ook gebruikt wordt als speelbos en we dit graag ook zo willen behouden” aldus schepen Filip Moers.

Burgemeester Ludwig Vandenhove zag dat het in orde was, nam de schaar om het lint door te knippen en zo werd het nieuwe pleintje “Het Trillerke” officieel geopend.

Om de volledige fotoreportage over de aanleg te bekijken, klik hier

Proficiat aan de organisatie alsook aan alle deelnemende verenigingen!
Het verenigingsleven van Sint-Truiden kan al jaren rekenen op de steun van de stad. Dit weekend hebben ze massaal laten zien dat wij ook op hun steun kunnen rekenen.
Bedankt!

Namens Burgemeester & Co

Filip Moers

Het stadsbestuur van Sint-Truiden probeert al jaren een ecologisch beleid te voeren naar de inwoners toe. We moeten immers waakzaam zijn over de natuur en het milieu en hiervoor onze verantwoordelijkheid nemen.
In kader van dit duurzaam milieubeleid willen we de schadelijke vormen van onkruidbestrijding reduceren.

“Je kan op verschillende manieren onkruid tussen tegels of klinkers verwijderen, maar niet elke manier is handig en/of ecologisch.
Spuiten met vergif is dan wel een gemakkelijke oplossing, maar het hoort zeker niet thuis in een ecologische tuin.
Je kan de klinkers ook schoonspuiten (en de voegen leegspuiten) met een hogedrukreiniger, maar dan loop je weer het risico dat je de klinkers op lange termijn gaat laten verkleuren”, aldus schepen van milieu en initiatiefnemer Filip Moers.

De beste manier om ecologisch en snel onkruid te verwijderen, is gebruik maken van een onkruidborstel. Aan een lange houten steel zit een kop met koperen draden, die zodanig zijn opgesteld (in de lengte) dat ze gemakkelijk de voegen proper maken. Met weinig inspanning kan je vervolgens het onkruid in de voegen verwijderen.

Om deze werkmethode te stimuleren, kregen de inwoners van Sint-Truiden  de kans om een onkruidborstel te  winnen aan een stand, ter hoogte van het stadhuis. Deze actie vond plaats op de zaterdagmarkt van zaterdag 24 september 2011 van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Hiervoor moesten wel eerst drie vragen beantwoord worden uit het stedelijk informatieblad van september 2011.
Het invulstrookje met de juiste antwoorden gaf recht op een gratis onkruidborstel.

Burgemeester Ludwig Vandenhove en schepen Filip Moers zagen dat het een succes was. De eerste 100 mensen met correcte antwoorden hadden zich al vlug gemeld.

“Gezien het succes gaan we proberen om een dergelijke actie zeker opnieuw te organiseren” aldus Filip Moers
Aan de infostand werden ook foldertjes met allerhande nuttige natuur- en milieutips ter beschikking gesteld.