Archive for november, 2011

Sluipverkeer zorgt voor heel wat ellende

Op donderdag 24 november lieten  Filip Moers en enkele plaatselijke bewoners duidelijk weten dat zwaar transport als doorgaand verkeer niet meer welkom is in de dorpskernen van Groot-Gelmen en Engelmanshoven. Heel wat verkeer passeert langs  Groot-Gelmen en Engelmanshoven om o.a. een korte weg te vinden naar de E40 autostrade.

De perstekst schets de problemen en geeft ook weer dat een oplossing geen eenvoudige aangelegenheid zal worden aangezien het probleem alleen kan opgelost worden als ook Borgloon en Gingelom mee gaan in het hele verhaal.

Onder een stralend herfstzonnetje  vertrokken een 60 tal wandelaars  en enkele hondjes vanop de parking van de brouwerij van Wilderen  voor een traject van een kleine 6 km.  Halfweg was het even genieten van verse soep, aangeboden door “Hoeve Renwa” uit Horpmaal.  Bij aankomst en als beloning voor de geleverde inspanningen, trakteerden Marleen en Filip alle wandelaars ook nog op het beste wat de brouwerij in Wilderen te bieden heeft.   De sympathieke zaakvoerders boden ook nog een rondleiding in de brouwerij aan. Heel wat wandelaars gingen ookop dat aanbod in terwijl andere deelnemers bleven genieten van het “goud” van Wilderen. Om de fotoreportage te bezichtingen klik hier

De voorstelling van de informatiebrochure

Het sociaal verhuurkantoor Land van Loon heeft een informatiebundel klaar boordevol met nuttige tips voor haar huurders. “Katrien Paque, onze huurbegeleider heeft een document klaargestoomd dat bijzonder interressant is voor huurders in het algemeen en zeker voor sociale huurders en onze huurders in het bijzonder” aldus voorzitter Filip Moers.

Dankzij haar ervaring op het terrein als huurbegeleider en de inbreng van de collega’s van het SVK werden tal van nuttge tips gebundeld in een gemakkelijk leesbaar document. “Het  opzet was om een duidelijk overzicht te krijgen van welke stappen belangrijk zijn bij het begin van de inhuring, welke informatie waardevol is tijdens de inhuring en wat men dient te weten op het einde ervan.

In deze 35 pagina’s dikke bundel vinden huurders verscheidene rechten en plichten, worden er tips weergegeven om te kunnen genieten van sociale tarieven en om zuiniger om te gaan met energie en water,… en ook aan het thema ventileren wordt flink wat aandacht geschonken. Dit allemaal in een voor iedereen begrijpelijke taal en extra verduidelijkt met vele gekleurde afbeeldingen” aldus de auteur en huurbegeleider Katrien Paque. De coordinator van het social verhuurkantoor Land van Loon  Katrien Hechtermans is bijzonder tevreden met deze brochure en is ervan overtuigd dat dit een echte hulp kan betekenen voor onze huurders.  Tijdens een kennismakingsgesprek zal deze bundel doorgenomen  worden aan onze huurders en krijgen ze de kans  om hierover nog  allerhande vragen over te stellen.

Op dit ogenblik verhuurt het SVK Land van Loon  137 woningen in 9 gemeenten en steden.

Wij blijven op zoek gaan naar woningen om gezinnen die op de wachtlijst staan zo spoedig mogelijk te helpen. Eigenaars en kandidaat-huurders kunnen meer informatie vinden op www.vob-vzw.be en doorklikken naar de link sociaal verhuurkantoor of contact met ons opnemen via het nummer

011 48 01 70 of het emailadres ‘svk.landvanloon[at]skynet.be’.

vlnr: Filip Moers-Shallie Abbiusi-Ludwig Vandenhove

Miss Fruit Belgium en Ambassadrice van de stad Sint-Truiden Shallie Abbiusi, werd  woensdag ontvangen op het stadhuis van Sint-Truiden. Bij een internationale miss verkiezing in China, meer bepaald de Miss Tourism Intenational Queen of the Year 2011, mocht Shallie ons land vertegenwoordigen. Onze altijd goedlachse en vriendelijke Ambassadrice keerde terug met de prijs en het lint van miss Friendship. Om die reden werd Shallie officieel ontvangen en gehuldigd op het stadhuis. Ze werd in de bloemetjes gezet door de voorzitter van het comité van Miss Fruit Belgium, Marina Dejardi. Door schepen Filip Moers & Ludwig Vandenhove  werd een aandenken van de stad overhandigd. Een uitgebreide fotoreportage kan u hier vinden!

Toespraak bij het monument

Al enkele jaren wordt de hulde aan de oorlogsslachtoffers in de regio Groot-Gelmen, Gelinden en Engelmanshoven nieuw leven ingeblazen. Hierbij is de goede samenwerking met de leden van de Heemkring Sint-Truiden Zuid Oost en de lokale basisschool van groot belang.

Dit jaar werd de betrokkenheid met de school nog intenser en daarom werd de plechtigheid vervroegd naar maandag 7 november.
Als schepen hecht ik er heel veel belang aan dat de jeugd betrokken wordt en blijft  bij deze huldiging. Het zullen immers zij zijn, in navolging van de overleden oudstrijders, die de boodschap zullen moeten uitdragen dat deze gruwelijke dingen niet meer plaatsvinden.
Het overbrengen van verhalen en getuigenissen uit deze gruwelijke periodes, door medewerkers van de Heemkring, is van onschatbare waarde. Ook proficiat aan de directie en de leerkrachten die het programma van die  dag nog hebben uitgebreid met een filmvoorstelling over het concentratiekamp van Auschwitz. Mijn integrale toespraak van 7 november kan u hieronder raadplegen. Op 11 november was ik ook aanwezig bij de huldigingen aan de monumenten in Groot-Gelmen, Zepperen en Brustem.
Een uitgebreide fotoreportage is hier te bekijken. Om de toespraak zelf te bekijken kan u op onderstaande link klikken.

De stad Sint-Truiden heeft de voorbije maanden zwaar geïnvesteerd in het aankopen van bijkomend materiaal voor de bestrijding van sneeuw en ijzel.

Dankzij de recente aankoop van 3 bijkomende zoutstrooiers en 3 extra sneeuwruimers voor zowel op wegen en fietspaden voor een bedrag van 34.892,09 EUR beschikt de stad Sint-Truiden momenteel over het volgend machinepark:

– Case tractor met sneeuwruimer en zoutstrooier

– New Holland tractor met sneeuwruimer en zoutstrooier

– Mercedes Actros vrachtwagen met sneeuwruimer en zoutstrooier

– 2 Iveco vrachtwagens met zoutstrooier

– 2 New Holland minitractoren met sneeuwruimer en zoutstrooier voor fietspaden

– Citycat veegwagen met sneeuwborstel en zoutstrooier voor fietspaden

Om deze machines op elk moment van de dag en nacht in te zetten, is voldoende personeel nodig. Daarom werd een financiële regeling uitgewerkt om het personeel buiten de normale werktijden extra te vergoeden. Ook voor het eventueel inschakelen van externen bij extreme weersomstandigheden, wordt op dit ogenblik nog onderhandeld met loonwerkers.

De stad beschik top dit ogenblik over 850 ton wegenzout.

Gratis zout voor elk Truiens gezin!

Vanaf deze winter krijgt ieder huisgezin gratis een zak van 10 kg strooizout om de stoep voor hun woning ijzelvrij te houden en dit conform het politiereglement. Alle gezinnen hebben recht op één zak die kan bekomen worden na het inruilen van een strooibon die uitgeknipt kan worden in het informatieblad van november 2011.

Op 6 verschillende locaties, verspreid over het ganse grondgebied van Sint-Truiden, kunnen de bonnen ingeruild worden. Tevens bestaat ook de mogelijkheid om de bon tijdens de diensturen in te ruilen in de kantoren van het stadswerkhuis in de Sint-Jorisstraat.
Alle informatie hieromtrent zal via het informatieblad van november gecommuniceerd worden.

Het stadsbestuur hoopt met deze bijkomende investeringen de ongemakken van de strenge winter zoals we die vorig jaar hebben gekend, in de toekomst het hoofd te bieden.

Sint-Truiden, 27/10/2011