Archive for januari, 2012

Dit is binnekort verleden tijd

Sint-Truiden telt in totaal 22 begraafplaatsen. Op 17 ervan worden regelmatig begravingen uitgevoerd.

Omdat het stadsbestuur het belangrijk vindt dat de Sint-Truidense inwoners begraven kunnen worden in hun eigen omgeving, worden er regelmatig graven opgeruimd, zodat er weer plaats vrijkomt voor nieuwe begravingen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2011 bracht schepen van kerkhoven Filip Moers het voorstel om in totaal 229 grafstenen op diverse kerkhoven op te ruimen.
“Het betreft hier meestal oude en kapotte grafstenen waarvan de concessie verlopen is.
De nabestaanden worden via aanplakking (minimum gedurende 1 jaar voor de opruiming) van een mogelijke opruiming op de hoogte gebracht.
Op sommige kerkhoven biedt dit echter onvoldoende mogelijkheden op lange termijn en om langetermijnproblemen te vermijden, is het nodig om sommige begraafplaatsen uit te breiden. Om die reden werd een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Ruimtelijke knelpunten’ opgestart” aldus schepen Moers

In dit plan zijn er uitbreidingen voorzien voor de volgende kerkhoven: Zepperen (langs de Zwartweidestraat, Velm (langs de Langstraat), Ordingen (verwerven van de privé-begraafplaats langs de Kruiskapelstraat).
In Brustem is een uitbreiding aan het huidig kerkhof niet mogelijk. Een 5-tal locaties werden onderzocht en de voorkeur gaat daar uit naar een nieuwe begraafplaats die komt tussen de Lenaertstraat, de Tomstrraat en de Geelstraat. In een eerder goedgekeurd RUP ‘Dorpengeheel Engelmanshoven, Groot-Gelmen en Gelinden’ werd een aanzienlijke uitbreiding in Engelmanshoven en een beperkte uitbreiding in Groot-Gelmen reeds vastgelegd.

Aantal crematies stijgt spectaculair

“Als we de cijfers analyseren van de begravingscultuur in de voorbije 15 jaar kunnen we vaststellen dat het aantal crematies zeker de laatste jaren spectaculair stijgt. Meer dan 10 jaar geleden koos slechts een kwart voor crematie, In 2011 is dat aantal gestegen naar de helft. Omwille van deze tendens zal minder begraafruimte moeten voorzien worden en zal er meer moeten geïnvesteerd worden in columbaria” laat schepen Filip Moers weten.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal overlijdens en van de evolutie tussen begravingen en crematies over alle begraafplaatsen.

– gedurende de periode 1997-2001: 960 overlijdens

724 begravingen (75,4%) en 236 crematies (24,6%);

– gedurende de periode 2002-2008: 2638 overlijdens

1645 begravingen (62,3%) en 993 crematies (37,7%);

– gedurende de periode 2009-2010: 828 overlijdens

471 begraven (56,9%) en 357 crematies (43,1%);

– gedurende het jaar 2011: 420 overlijdens

217 begraven (51,6%) en 203 crematies (48,4%).

De verhouding crematies in het centrum ten opzichte van de deelgemeenten is 53% tegen 47%.
Dankzij deze gegevens heeft het stadsbestuur een beter beeld op de te nemen maatregelen voor de uitbreiding/aanpassing van sommige begraafplaatsen.

In 2012 worden er eveneens werken uitgevoerd op verschillende begraafplaatsen.
Zo kozen we voor een globale aanpak van de begraafplaats te Zepperen. Dit betekent ondermeer: de aanleg van verharde paden, het verwijderen en vervangen van bomen, het plaatsen van zitbanken, éénvormige afvalbakken, plaatsen van urnenkelders,…
Op alle begraafplaatsen worden er urnenkelders geplaatst.

Sint-Truiden, 24 januari 2012

Ook hier waren wij!

Voor iedereen, onze beste wensen!


Ook het voorlaatste weekend van januari 2012 was een drukke bedoening. Zo was er zaterdag niet alleen de Prinsenpronknacht van de Raad van Elf en (het door omstandigheden spijtige samenvallen van) het carnavalbal van de Biggaro’s,  maar ook de KVLV van Kortenbos vierde hun 90 jarig bestaan (waarvoor nogmaals mijn felicitaties). Ook in tal van buurten en wijken en bij verenigingen werden nog nieuwjaarsrecepties georganiseerd. Burgemeester Ludwig Vandenhove, sp.a fractieleider Marleen Thijs en ikzelf waren telkens op de plaats van afspraak. Ook onze schepen van carnaval Johnny Vangrieken was waar hij moest zijn.Tevens was er de nieuwjaarsreceptie van Het Rode Kruis, deze van de Eynestraat te Zepperen, de nieuwsjaardrink van buurtcomité Gippershoven, de nieuwsjaardrink van het “buurtcomité het Meylandt”, deze van de Gasthuisstraat park II & uiteraard van de Sint-Truidense basket

Veel kijkgenot! De foto’s kan je zien door op de onderlijnde teksten te klikken.
Filip Moers