Archive for februari, 2012

Smakelijk!

Zondag 19 februari was niet bepaald een ideale dag om het gewicht op peil te houden. Samen met Marleen Thijs, Johnny Vangrieken, Bert Breesch en onze burgemeester Ludwig Vandenhove (en misschien nog wel andere collega’s) waren we weer alom aanwezig.
In Brustem organiseerden de senioren van S Plus een pannenkoekenfestijn (link). Ook bij Guy Knapen en zijn Sp.a onderafdeling Aalst waren de pannenkoeken erg gegeerd (link). Het was een kwestie van de maag niet helemaal te vullen want op de eerste activiteit van de pas opgerichte vereniging voor holebi’s uit Sint-Truiden & omstreken was dan weer de spaghetti erg in trek (link). Om 20.11 uur was het verzamelen geblazen op de pui van het stadhuis waar onze burgemeester de macht aftond aan de stadsprins Christophe I.

Zo hoort het niet!

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2012 organiseren het stadsbestuur van Sint-Truiden, Limburg.net en de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) opnieuw een zwerfvuilactie.

“Wil je als school, vereniging of gewoon met vrienden een tandje bijsteken voor een beter milieu en een propere buurt?

Kom je dan inschrijven voor 29 februari 2012 bij de stad Sint-Truiden” aldus Filip Moers, schepen van milieu.

Met deze zwerfvuilactie vermindert de hoeveelheid afval natuurlijk niet.

Dagelijks worden de inwoners van Sint-Truiden geconfronteerd met de afvalproblematiek en het ontbreken van zorg voor het milieu en het groen.

Burgemeester Ludwig Vandenhove en schepen van milieu Filip Moers overlopen nog eens de  verschillende initiatieven die al werden genomen om de bevolking te sensibiliseren:

►De borden ‘Sint-Truiden zwerfvuilvrij’ zijn opgesteld op een 40-tal locaties in Sint-Truiden. Daar waar de bordjes staan, wordt minder zwerfvuil gevonden;

►De blikvangers, opgesteld in de omgeving van enkele scholen, zijn een uitdaging voor de jongeren om op een sportieve manier hun blikjes weg te werpen;

►De stickers, aangebracht op de openbare vuilnisbakken, hebben een positief effect op ‘het misbruik’ van deze vuilnisbakken;

►De borden met de slogan ‘Zwerfvuil, het is genoeg geweest’ worden geplaatst op locaties waar veel zwerfvuil wordt aangetroffen;

►De borden met de slogan ‘Sluikstorten waar eindigt dit?’ worden geplaatst om er duidelijk op te wijzen dat sluikstorten niet meer wordt getolereerd;

►De borden ‘Sluikstorter ben je niet beschaamd’ hebben tot doel de sluikstorter te confronteren met haar/zijn daden;

►Het jongerenpartnership is een actie waarbij jaarlijks ongeveer 60 jongeren een aantal locaties zwerfvuil-vrij houden. Zo leren de jongeren dat het wegwerpen of achterlaten van kauwgum, snoep, enzovoort zo maar niet kan en zetten zij ook hun naaste omgeving aan tot een milieubewust gedrag. Bovendien kunnen ze zo hun eerste werkervaring opdoen.

Burgemeester Ludwig Vandenhove: “Naast deze acties oefent de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken op regelmatige tijdstippen controles uit op sluikstorten en zwerfvuil en wordt er verbaliserend opgetreden”.

“Maar deze acties zijn niet genoeg, daarom hopen wij dat de individuele Truienaar mee de nodige inspanningen levert, zodat we samen kunnen blijven werken aan een propere stad en buurt aldus Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

't Speelhof

De volgende dagen zullen de schaatsliefhebbers hun hart weer kunnen ophalen op de overstromingsweide, gelegen langs het knuppelpad op domein ’t Speelhof.

“Een historisch moment”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove, “want zoiets is maar één en/of enkele keren mogelijk in een mensenleven.”
De vorige schaatsmogelijkheid op domein ‘t Speelhof dateert van januari 2009.

“Als de temperaturen alweer de hoogte in gaan en de dooi optreedt, is het schaatsen helaas voorbij. Als de weersvoorspellingen kloppen, kan er zeker nog tot en met het volgend weekend geschaatst worden” aldus  Filip Moers, bevoegde schepen van het domein ‘t Speelhof..

Net zoals in heel wat andere  gemeenten en steden in België en Vlaanderen, heeft de stad Sint-Truiden, van zodra het kan en de veiligheid van de schaatsers gegarandeerd kan worden, het initiatief genomen om schaatsen op openbaar domein toe te laten.
De gewestelijke brandweer Sint-Truiden bevestigt dat het schaatsen op het domein ’t Speelhof op dit ogenblik kan en in veilige omstandigheden kan gebeuren.

De sp.a fractie heeft aan de hand van een folder de inwoners van groot Sint-Truiden de nodige uitleg bezorgd over de inplanting van een nieuwe sporthal. Voor zowel het voorstel van CD&V – Open VLD (sporthal op de Veemarkt) als het voorstel van de sp.a fractie (sporthal aan de Tuinbouwschool) werden de voor- en nadelen duidelijk geschetst.

Via internet hebben tot en met 31 januari 463 inwoners hun keuze laten weten op de website: www.sporthal.filipmoers.be 157 inwoners die niet beschikken over internet, hebben hun keuze aangeduid op de folder.
Van de in totaal 620 uitgebrachte stemmen heeft een duidelijke meerderheid van maar liefst 81% gekozen voor de locatie aan de Tuinbouwschool. Slechts 19% is van oordeel dat de Veemarkt de gepaste inplanting zou zijn.
De sp.a fractie hoopt alsnog dat de fracties van CD&V en Open VLD tot inkeer komen en afzien van deze overhaaste en ondoordachte keuze.
De gemeenteraadsbeslissing om een nieuwe sporthal te bouwen op de Veemarkt kan echter pas tot uitvoering komen als er ook een bouwvergunning is afgeleverd. Het college van burgemeester en schepenen dient hierover een advies te verlenen. De consequenties o.a. qua mobiliteit en parkeermogelijkheden zullen bij deze adviesverlening zeker belangrijke aandachtpunten zijn.

Filip Moers
31/01/2011