Archive for mei, 2012

Een kerkhof met veel groen!

Op de gemeenteraad van maandag 21 mei werd het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)  “Acute ruimtelijke knelpunten” voorgelegd  ter voorlopige aanvaarding. Dit betekent dat dit voorstel voor een periode van 2 maanden in openbaar onderzoek zou gaan zodat de inwoners opmerkingen kunnen geven. Om iedereen grondig te kunnen informeren is er ook telkens een infovergadering voorzien. Als uit dit openbaar onderzoek zou blijken dat er echt grote problemen zijn, kan dit plan worden bijgestuurd. Dat is de gebruikelijke werkwijze!

Wat CD&V met steun van Open VLD nu doen is echt ongebruikelijk en zelfs onverantwoord. De opmaak van dergelijke plannen kosten handenvol geld. Men wacht zelfs niet op de resultaten van het openbaar onderzoek maar holt dit plan al op voorhand uit. Een duidelijk bewijs van gebrek aan visie en slagkracht!

Onderdeel “begraafplaaten”

Belangrijk onderdeel van dit plan zijn de uitbreidingen van heel wat kerkhoven, zoals te Zepperen, Velm, Ordingen enz…

Aan het kerkhof van Brustem zijn geen uitbreidingsmogelijkheden en werd al jaren geleden gestart met een onderzoek naar een nieuwe locatie.

Tijdens de legislatuur1988-1994 met wijlen schepen Guido Feytons (CVP) werd er al vastgesteld dat de begraafplaats van Brustem op termijn onvoldoende begravingsmogelijkheden zou hebben.

Samen met wijlen schepen Feytons (CVP) en wijlen schepen Spiritus (PVV) werden een aantal locaties bezocht als mogelijke uitbreiding of voor de inrichting van een nieuwe begraafplaats. In afwachting van een nieuwe locatie en de inrichting van een nieuw kerkhof, werd op 5.12.1997  besloten om een aantal graven op te ruimen en zodoende een aantal “nieuwe” plaatsen voor graven of kelders vrij te maken.

Volgende locaties werden sinds 1990 tot 2010 bezocht maar waren niet geschikt gevonden  o.a wegens hypothekeren van uitbreidingsmogelijkheden van gevestigde diensten (VDAB), strijdigheid met de planologische bestemming (landbouwgebied) of negatief advies van het toenmalig Monumenten en Landschappen (Burcht).

  1. Vliegveldlaan : perceel 4 f en 4 e; (locatie naast de VDAB, Vliegveldlaan);
  2. Tomstraat : perceel 165 b (pipelveldje);
  3. Boven den Hogen weg : perceel 85 p;
  4. Ordingen veld : perceel 76 c;
  5. Hemelrijk : perceel 335 a;
  6. Hemelrijk : perceel 336 s;
  7. Burcht, hof van de pastorij : sectie A perceel 333 e (geen toelating M & L); (omgeving van burcht -huidige speeltuin);
  8. Kapelhof : perceel 1228, 210 a, 1229, 208 c en 209 b;

Het plaatsgebrek werd herhaaldelijk geagendeerd voor de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en in  2010 werd een nieuwe locatie tussen de Lenaertsstraat en de Tomstraat voorgesteld door een studiebureau Omgeving. Dit bureau begeleidt de stad Sint-Truiden met de opmaak van het gemeentelijk structuurplan en de  opmaak van diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen.   Deze locatie werd meermaals voorgesteld op het schepencollege en werd ook met unaniem akkoord opgenomen in dit RUP.

Om een ernstig ruimtelijk beleid te voeren, moet er ook moed aan de dag gelegd worden. Dergelijke beslissingen doorvoeren, kan niet zonder onteigeningen. Telkens toegeven aan dienstbetoon (zoals dit de laatst tijd schering en inslag is zoals ook in het RUP Reca-strip dat ook werd afgevoerd omdat enkele eigenaars niet tevreden waren omdat ze zouden onteigend worden) betekent ook geen besluitvorming waardoor geen ernstig beleid kan gevoerd worden.

De argumentatie van de CD&V op de gemeenteraad, gesteund door de Open VLD (en Roland Duchatelet, de bevoegde schepen van dit ruimtelijk uitvoeringsplan)  dat er nog minstens 10 à 15 jaar kan begraven worden op het huidig kerkhof in Brustem is niet correct. Er werd door de jaren heen al meermaals begraven op dezelfde plaatsen waardoor de grond niet meer stabiel is. Niet alleen voor de grafdelvers is dit een gevaar, ook de naastliggende grafstenen zullen verschuiven en verzakken met schade tot gevolg.

De realisatie van een modern kerkhof met veel groen en mooi meubilair met een parkachtig karakter, kan ongetwijfeld een meerwaarde betekenen, ook in een woongebied. Een openbaar onderzoek en een infovergadering zijn juist instrumenten om dergelijke voorstellen uitvoerig toe te lichten aan de bevolking en te kijken hoe men hier tegenover staat.

De houding van de CD&V en Open VLD kan verstrekkende gevolgen hebben. Laat één zaak duidelijk zijn, wij als sp.a fractie en Filip Moers (sp.a)  als verantwoordelijke schepen van begraafplaatsen hebben onze verantwoordelijkheid opgenomen. Als  op een bepaald ogenblik de inwoners van Brustem niet meer kunnen begraven worden in hun dorp, zal de sp.a daar niet voor verantwoordelijk kunnen gesteld worden.

Filip Moers

Schepen voor begraafplaatsen

Ludwig Vandenhove

Burgemeester

Donderdag 10 mei was het dan eindelijk zover. Na een helse calvarietocht mochten Tino en Joelle eindelijk hun nieuwe en prachtige garage aan de Fouga Magisterlaan onder ruime belangstelling openen en het resultaat mag gezien worden. Bij de aanwezigen onder andere Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans, burgemeester Ludwig Vandenhove, sp.a fractieleider Marleen Thijs,……

Op de foto de fiere uitbaters Tino, zijn zus Joelle, gastvedette Yvette Kijzer (deelneemster The Voice) en sp.a schepen Filip Moers
Omwille van de problemen met Saab is de showroom uitsluitend gevuld met modellen van Hyundai en Nissan.

20120514-094549.jpg

Groepsfoto

De voorbije dagen krijg ik vaak te horen: “En Filip, klaar om de strijd aan te gaan, een drukke periode komt er nu weer aan…”. Mijn antwoord is dan steevast: “toch niet, niet drukker als de 1ste dag na de verkiezingen!”

Samen met onze burgemeester en ook enkele collega’s probeer ik al jaren op heel wat officiële activiteiten aanwezig te zijn. Ook het verenigingsleven en de buurtwerking proberen we  zoveel mogelijk te ondersteunen door persoonlijk eens langs te gaan.

Afgelopen zaterdag 5 mei was zo een doorsnee dag uit een gewoon weekend. Ik vond het eens interessant om zo een dag te delen met de lezers van mijn site.

Om 9.30 uur vertrok ik naar het administratief centrum om de mensen te ontvangen op mijn wekelijkse zitdag. Normaal is dat van 10 tot 12.00 uur. Aangezien onze burgemeester Ludwig Vandenhove die morgen in Brussel een vergadering had als voorzitter van B+, had hij mij gevraagd om een huwelijk om 11.30 uur te voltrekken. Om 12.00 werd ik verwacht op het stadhuis om de trekking te doen van de te winnen elektrische fietsen van de zaterdagmarktactie.

Toen de burgemeester terug was uit Brussel begonnen we samen met collega Johnny Vangrieken aan een lange dag.

Om 14.15 uur waren we getuige van de massale belangstelling  voor het schoolfeest van De Bloesem op de Halmaalweg.  Vervolgens gingen we een bezoekje brengen aan het petanquetornooi van ’t Paviljoentje op Nieuw Sint-Truiden. Daarna was het de beurt aan  de jubilerende echtparen. De eerste gouden bruiloft was van Firmin Somers en Nicole Plevoets en het feest vond plaats in de Parochiezaal te Melveren. De volgende bestemming was Velm. Omdat we wat voor lagen op ons schema, zijn we even goeiedag gaan zeggen in café de Smis in Velm. In het Hof van Halingen vierden Joseph Doucet en Elise Vandevelde hun 60 jarig huwelijk.  En het 3de jubilerende paar was René Ruijmen en Arlette Bellis die Stayen hadden uitgekozen om samen met de familie hun 50 jarig huwelijk te vieren. Aan alle jubilerende echtparen nogmaals proficiat en nog veel geluk!

Johnny had een familiefeestje op het programma staan en zo vertrokken Ludwig en ikzelf richting Abdijsite waar de opening plaats vond van een tentoonstelling in het Historisch Centrum van de Luchtvaartbasis van Brustem. De burgemeester dankte alle vrijwilligers die zich al jaren  belangeloos inzetten  om dit mooi project op deze geschikte locatie in stand te houden. Tevens deed hij ook een oproep naar de andere politieke partijen  om, ook uit erkentelijkheid voor deze vrijwilligers, duidelijkheid te creëren over hun huisvesting naar de toekomst toe.

De volgende halte was “100 jaar Technicum”. De academische zitting hadden we net niet gehaald, maar in de plaats werd ons een nieuw fris biertje, gebrouwen naar aanleiding van dit heuglijk feit en dat blijkbaar de naam “Aalmoezenier”  draagt, aangeboden.  Het is een lekker maar “gevaarlijk” biertje.

De carnavalsvereniging de Bigaro’s hielden die avond hun revue in de stadsfeestzaal Manège. Tijd om ook daar eventjes langs te gaan.  Toen de zaal goed gevuld was en de show kon starten, hebben we onze tocht verder gezet richting een verjaardagsfeestje van Petra. Het was een gezellige fuif.  Proficiat Petra, het was af!

De zware dag begon te wegen op de burgemeester  en ik ben dan alleen richting Borgloon gereden om naar het jaarlijks sp.a bal te gaan van mijn goede vriend en  1ste schepen Danny Deneuker.  Een dag die begon om 10 uur met mijn zitdag en eindigde om 23.30 uur met als resultaat een boven zakje dat uitpuilde van de bierkaartjes met allerhande probleempjes, iets wat mij de dag nadien alweer de moed gaf om opnieuw te starten.

Op alle plaatsen werden enkele foto’s genomen en die zijn via deze link te bezichtigen.

Filip Moers

Een 6 tal maanden geleden ontmoetten  collega Johnny Vangrieken en ikzelf  Koen de Winne en Michiel Knops op een bespreking in het  administratief centrum.  Om hun droom te kunnen realiseren, kwamen  beide cineasten  met de vraag of ze  hulp van het stadswerkhuis konden krijgen. Het hele verhaal van de kortfilm lag al vast alsok de titel.

We hebben Koen  en Michiel zo goed als als we konden laten bijstaan en het resultaat was schitterend.

Een prachtige kortfilm met als titel “Roman”  mochten  we in primeur bijwonen in de Academiezaal.

Veel succes Koen en Michiel!

Filip Moers