Archive for oktober, 2012

Deze stijl is opnieuw toegelaten!

Op initiatief van de sp.a-fractie werd vandaag op het schepencollege beslist om opnieuw pastorijwoningen toe te laten.

Sinds 2007 werd in de verkavelingsvergunningen systematisch een aantal bouwstijlen verboden, waaronder de pastorijstijl. Omdat steeds meer bouwers interesse hebben om deze bouwstijl te bouwen, werd meermaals de vraag gesteld waarom dit niet mocht.

“Als sp.a-fractie vonden wij dit niet correct en hebben wij voorgesteld en beslist om deze bouwstijl voortaan niet langer te verbieden in de verkavelingsvoorwaarden.
Deze bouwstijl weigeren is gestoeld op appreciatie en heeft niets te maken met verminderde woonkwaliteit. In de verordening zijn immers voldoende voorwaarden opgenomen om de woonkwaliteit af te dwingen”, aldus de initiatiefnemer en schepen Filip Moers.

In zijn verkiezingsprogramma heeft Filip Moers trouwens nog bijkomende initiatieven aangekondigd zoals het eenvoudiger maken van de procedures en kleine werken vrij te stellen van een bouwvergunning. Zo moet het vervangen van ramen in niet-beschermde panden en het vernieuwen van een dakbedekking (zonder structurele ingrepen) vrijgesteld  worden van een bouwaanvraag of melding.

“Het kan immers niet zijn dat de regelgeving in Sint-Truiden strenger is dan de voorschriften, die Vlaanderen ons oplegt. Dit druist compleet in tegen de administratieve vereenvoudiging”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.

We hebben het afgelopen zondag schitterend gedaan. Met 7.027 stemmen zijn we de tweede grootste partij
in Sint-Truiden. Tevens bedankt voor alle personen die voor mijn persoonlijk schitterend resultaat gezorgd hebben (2.171).
De coalitie is gevormd, zonder ons. Dit betekent dat we de komende 6 jaren gaan voor een constructieve oppositie.

Nogmaals, iedereen hartelijk dank, aan ons en aan jullie heeft het zeker niet gelegen!

Vriendelijke Groeten,

Filip Moers, Lijstduwer gemeenteraadsverkiezingen SP.a 2012 Sint-Truiden

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Op zaterdag 6 oktober organiseerde ik in naam van mezelf en SP.a Gelmen mijn jaarlijks bal.
Zoals u weet zijn er over enkele dagen de cruciale gemeenteverkiezingen, het geeft me uiteraard voldoening dat jullie zo talrijk aanwezig waren (400+!)
Hopelijk kunnen wij onze koers mede door jullie steun ook de volgende jaren verder zetten!

Nogmaals hartelijk dank & tot volgend jaar!

Filip Moers

PS: voor meer foto’s s wijs ik u graag door naar deze link!