Archive for maart, 2013

Afbeelding door Google.

Afbeelding door Google.

Op initiatief van toenmalig schepen Johnny Vangrieken  werd vorige legislatuur de loods in Velm aangekocht met de bedoeling de kickboksclub Deathrow, die momenteel in een erbarmelijke toestand gehuisvest is in Groot-Gelmen, een fatsoenlijk onderkomen te geven. De wijziging van bestemming van deze loods (agrarisch gebied) werd samen met nog enkele aanpassingen zoals  in Aalst, opgenomen in een ruimtelijk uitvoeringsplan met als nieuwe bestemming recreatie.

In de begroting van 2012 had toenmalig schepen van sport Bert Breesch  de nodige middelen voorzien om de boksclub in deze loods onder te brengen. CD&V en Open VLD hebben zich vorig jaar tegen deze plannen verzet omdat deze loods volgens hun niet geschikt was om te gebruiken als sportinfrastructuur.

Hoe men op amper 1 jaar tijd van gedacht kan veranderen!

Men lost dus het stedenbouwkundig probleem van de petanquers (gecreëerd door de CD&V) op door een andere club in de kou te laten staan. Toch moeten er over de verhuis van de petanquers naar Velm enkele kanttekeningen gemaakt worden. Tijdens de procedure van het RUP werd rekening gehouden met een bezwaar dat ingediend werd door mevrouw Veerle Heeren. Het gebruik van deze loods als sportinfrastructuur en de ontsluiting van deze loods via de aanpalende weg zou te veel druk op de bewoners leggen. Bij de definitieve aanvaarding werd  bijgevolg de ontsluiting van de loods  beperkt en kan dit alleen via de toegang van het voetbalterrein. Tevens staat in de voorschriften dat op het gans recreatiegebied slechts één  kantine mogelijk is en die is al aanwezig voor het voetbalgebeuren…

De sp.a fractie blijft het betreuren wat de petanquers is overkomen. Zij hebben heel wat geld in de voormalige groendienst gestoken en waren heel tevreden op deze locatie. Maar met spijkers te zoeken op laag water heeft men deze vereniging zwaar in de problemen gebracht. Hypocrisie is het enige woord dat hier op zijn plaats is. In augustus 2012  keurt de CD&V het dossier voor de verwarming nog mee goed op de gemeenteraad en na de verkiezingen in het schepencollege laten weten dat ze aan de basis liggen van het PV. De sp.a fractie laat dan eind 2012 een advocaat aanstellen om het dossier nog in de goede richting te krijgen en ook die samenwerking werd onmiddellijk bij het aantreden van het nieuw bestuur begin 2013 stop gezet.

Op de Veemarkt ontstaat een gelijkaardig verhaal. Door de inplanting van een sporthal langs de tennisvelden en de ruil van een stuk grond met de naastliggende eigenaar, wordt plots de verkoop van de tennisvelden aan een projectontwikkelaar actueel en moet de oudste tennisclub van de stad hals over kop op zoek naar een andere locatie.

De huidige schepen van sport gaat zo nog lang bezig blijven, hij lost één probleem op en creëert meteen een ander.

Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie (sp.a), heeft het tewerkstellingsproject voor de Sint-Truidense buurtrestaurants verlengd.

Ik ben daar bijzonder blij over.”, zegt sp.a-fractieleider Filip Moers.

Hiermee is de verdere werking van de buurtrestaurants in Gelinden, Velm, Nieuw Sint-Truiden en Sint-Truiden (‘den teluur’, Montenakenweg 53) gegarandeerd.”

 

De erkenning van ’t Heft (Montenakenweg 51 te Sint-Truiden) als initiatief in de lokale diensteneconomie wordt verlengd tot en met 31 december 2013. Deze erkende dienstverlening betreft het uitbaten van de 4 buurtrestaurants teneinde het sociaal isolement te doorbreken en het onderlinge contact in de buurt te versterken.

 

De loonpremie bedraagt maximaal 8.000 euro (niet-geïndexeerd bedrag) op jaarbasis per voltijds equivalent tewerkgestelde doelgroepwerknemer.
De omkaderingspremie bedraagt maximaal 12.000 euro (niet-geïndexeerd bedrag) op jaarbasis per voltijds equivalent omkadering van 1 tot en met 10 voltijds equivalent tewerkgestelde doelgroepwerknemers.
Vanaf 11 voltijds equivalent tewerkgestelde doelgroepwerknemers bedraagt de omkaderingspremie 1.200 euro (niet-geïndexeerd bedrag) op jaarbasis per extra voltijds equivalent tewerkgestelde doelgroepwerknemer.

De totale financiering van deze werknemers komt niet enkel van de Vlaamse overheid, ook de stad Sint-Truiden en de federale overheid dragen hun steentje bij. Bovendien zijn er de inkomsten van de klanten die komen eten.

 

Concreet zijn er in de 4 buurtrestaurants 8 laaggeschoolden fulltime ingeschakeld, alsook een kok als begeleider. Ik kan alleen maar hopen dat de talrijke sociale economie-projecten, die wij als sp.a opgezet hebben in Sint-Truiden, verdergezet zullen worden. Zij vullen immers heel wat sociale noden in, zoals in het geval van de buurtrestaurants, maar zorgen eveneens voor tewerkstelling voor die personen, die het extra moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.”, onderstreept Filip Moers het belang van de buurtrestaurants voor het lokale sociale weefsel en de lokale arbeidsmarkt.

 

Meer info:

Filip Moers

0498 93 90 05

filip.moers(at)telenet.be

 

trudor

Dit weekend heeft de middenstandsondersteunende vereniging Trud’Or  hun jaarprogramma voorgesteld.  Grote ronkende namen als Astrid Bryan of  tot de verbeelding sprekende kaders als een ijspiste moeten kapitaalkrachtige portefeuilles naar de stad lokken.   Sint-Truiden trekt volop de kaart van citymarketing en dat mag wat kosten.  Geen probleem, ware het niet dat deze avonturen ten koste gaan van de Truienaars zelf.

De begroting van 2013 leest dan ook als een ontluisterende mondopener: Terwijl de subsidies van Trud’Or dit jaar met meer dan 35.000 euro stijgen tot  150.000 euro, verplicht het stadsbestuur scholen en gezinnen meer te betalen om te gaan zwemmen of naar academie te volgen en wordt de kraan voor jeugdverenigingen met maar liefst 30% teruggeschroefd.

Als kers op de feesttaart die Tru d’or steeds meer wordt, zien we ook dat er bovenop de subsidies nog extra budgetten vrijgemaakt worden om de vermogende burger nog wat meer in de watten te leggen. We overlopen even:

Voor de aanleg van de ijspiste wordt in totaal bijna 60.000 euro uitgetrokken. Terwijl andere steden vorig jaar al  beslisten  omwille van de crisis geen ijspiste meer aan te leggen, gaat de stad Sint-Truiden blijkbaar niet gebukt onder de crisis, al kondigt het nieuw bestuur toch een sober beleid aan. Om dan nog niet te spreken over het energieverbruik. Langs overal worden wij als particulieren gesensibiliseerd om zo spaarzaam mogelijk om te gaan met ons energieverbruik. De facturen van Luminus zijn zonet binnen op de stad. Het energieverbruik van de ijspiste op de kerstmarkt van december 2012 bedraagt maar liefst 16.500 euro !

In de begroting staat de Bloesemlounge bij de posten van toerisme terwijl blijkbaar ook dit op het programma staat van Trud’Or. Dit is zo een mooi voorbeeld van verkapte subsidie. Waar denk je dat die inkomsten naartoe gaan?

Zowel bij de ijspiste als bij de Bloesemlounge mag de stad de kosten betalen en zijn de uitgaven voor de belastingbetaler.

Een kleine troost misschien, dankzij die operatie kunnen we Astrid Bryan en Veronique De Kock eens tegen onze gillé trekken.

 

Besparen op verenigingsleven en uitgeven aan imago…
Sint-Truiden wordt een lege doos met een grote mooie strik er rond!
Nog iemand brood en spelen? Santé!

 

Namens de sp.a fractie

Filip Moers, sp.a fractieleider

Gert Stas,  gemeenteraadslid

 

Ps: van hetzelfde laken een pak: het budget om ereburgers in de bloemetjes te zetten stijgt van 1000 naar 10.000 euro…

Foto van de boom

Foto van de boom

Op 13 maart 2013 zal het precies 1 jaar geleden zijn dat in een busongeval in Serre 28 Limburgse doden vielen waaronder 22 kinderen, 2 chauffeurs en 4 begeleiders.
In het stadspark van Sint-Truiden werd onlangs een boom met een gedenkplaat ontdekt die dit ongeval in gedachte moeten houden. Blijkbaar hebben toenmalig burgemeester Ludwig Vandenhove en gewezen schepen van openbaar groen Filip Moers in alle sereniteit deze boom aangeplant.

“Klopt! Een tijdje geleden kreeg ik het voorstel van Edwin Swerts de zaakvoerder van Tuinen Swerts dat zij bereid waren een speciale boom te schenken aan de stad om die een mooie plaats te geven in het al bijzonder gevarieerd bomenarsenaal in ons stadspark.

Naar aanleiding van dit ongeval zijn Ludwig Vandenhove en ikzelf op het idee gekomen om deze boom aan de vooravond van de Dag van het Park meer bepaald op 26 april te planten in het stadspark in de nabijheid van het geboortebos.

Wij hebben er toen aan gehouden om dit in alle sereniteit te doen en dit uit respect voor de slachtoffers en de familieleden en kennissen” aldus Filip Moers

bron: http://www.hbvl.be/limburg/sint-truiden/extern-blijvende-herinnering-aan-busongeval-in-sierre-in-het-stadspark-van-sint-truiden.aspx

Afgelopen maandag werd de begroting op de gemeenteraad voorgelegd. Opvallend hierbij is dat geen enkele adviesraad op voorhand werd geraadpleegd om over dit financieel document een advies te geven.

In een gezamenlijk schrijven van alle adviesraden werd maandag alsnog een schrijven gericht aan het schepencollege om uitleg te vragen waarom de 11 adviesraden die onze stad telt, werden gepasseerd bij de opmaak van dit belangrijk document en werd tevens de opmerking gemaakt om deze begroting niet ter stemming voor te leggen op de gemeenteraad.

Het niet inwinnen van deze adviezen zal ook financiële consequenties hebben voor de stad. In de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest inzake milieu staat onder artikel 4.3 expliciet vermeld dat de milieuraad, in dit geval de STAL (Sint-Truidense Adviesraad voor Leefmilieu) advies moet geven.

“Door deze flater is het meer dan waarschijnlijk dat we de subsidies voor een bedrag van 80.291,54 euro aan onze neus zien voorbij gaan” aldus Filip Moers sp.a fractieleider en voormalig schepen van leefmilieu.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider