Archive for april, 2013

Bron: Google

Bron: Google

Dat het ongunstig advies van de CD&V en Open VLD meerderheid over de windturbines in Zepperen gebaseerd was op drogredenen wordt nu ook bevestigd door Ruimte Vlaanderen.

Ruimte Vlaanderen heeft dus het standspunt van de sp.a fractie gevolgd zoals ook al werd aangegeven in de milieuvergunning.

“Als er in Sint-Truiden windmolens  komen, is dat de plaats bij uitstek” heeft fractieleider Filip Moers steeds laten weten.

Fotograaf: Georges Riga

Fotograaf: Georges Riga

Vele toeschouwers waren getuige van een schitterende show en een spannende finale bij de 4de editie van deze Miss Fruit verkiezing.

In totaal waren 11 meisjes geselecteerd voor de finale die plaats vond 13 april 2013 in de sporthal van het K.A in de Jodenstraat te Sint-Truiden.

De amper 16 jarige Marine Hoebregs uit Hoepertingen moest nipt de duimen leggen voor de 22 jarige studente communicatiewetenschappen Helena Vanleeuw uit Sint-Truiden. Daphnee van Dijck (20) werd de 2de eredame. Febe Abeels (18) is Miss Sympathie en Jessica Crabbé (20) won de titel van Miss Publiek alsook de persprijs.

Joni Dethier (20) wed bekroond tot Miss Fotografie.

Ook een dikke proficiat aan de choreografe Ann Bex.

Enkele uren na de feestvreugde overleed de vader van  Helena. Langs deze weg mijn innige deelneming aan heel de familie en vrienden.

Voor meer foto’s, kan u hier klikken.

Als het van de  sp.a fractie afhangt, worden er weldra  10 stageplaatsen voor laaggeschoolde jonge werkzoekenden bij de stadsdiensten gerealiseerd.

De eerste plaatsen worden al begin  mei opgestart bij de Groendienst. Deze jongeren kunnen een extra hulp zijn om de doelstellingen te halen om tegen 2014 ons openbaar groen pesticidevrij te onderhouden. Op korte termijn kunnen ook op andere diensten extra jongeren ingezet worden. Wij denken hierbij aan onderhoud van gebouwen en bij evenementen. Hiermee zet de stad Sint-Truiden zwaar in op het federale project van de ‘instapstages’ waarmee de overheid de jeugdwerkloosheid wil terug dringen.

Jongerenwerkloosheid prioritair aanpakken

De jongerenwerkloosheid aanpakken vraagt een specifieke aanpak, waarbij onder andere sociale economieprojecten en projecten met maximale kansen op doorstroming naar de normale arbeidsmarkt prioritair aandacht moeten krijgen.                                               De recente maatregel van sp.a-federaal minister van Werk Monica De Coninck om laaggeschoolde jongeren makkelijker aan een job te helpen, is een goed voorbeeld.                                                       Een werkgever die een laaggeschoolde jongere aanneemt, die minstens 1 jaar werkzoekend is, krijgt daarvoor vanaf 1 juli een fikse loonlastenverlaging zolang de jongere 27 jaar of jonger is.

Er zijn ook instapstages, een andere maatregel van de federale regering. Zij bieden de ideale mogelijkheid om bijvoorbeeld de gemeenten en steden en provincies te laten helpen om jongeren aan het werk te helpen. En wat onze sp.a-fractie betreft, is dit een expliciete taak en verantwoordelijkheid van de overheid, zeker in sociaaleconomische moeilijke tijden.

Jongeren die van school komen zonder diploma secundair onderwijs en die na 6 maanden zoeken nog geen job hebben gevonden, komen vanaf de 7de maand van hun beroepsinschakeltijd  (vroegere wachttijd) in aanmerking voor een instapstage. Zulke stage kan maximaal 3 maanden duren en de jongere ontvangt een uitkering via de RVA aangevuld met een bedrag van 200 euro per maand, betaald door de werkgever in dit geval de stad Sint-Truiden. Zo doet de jongere werkervaring op, een belangrijk pluspunt bij het solliciteren.

De stad Genk is vanaf 1 april gestart met deze instapstageplaatsen.

Sp.a Sint-Truiden wil 10 instapstageplaatsen

Uit cijfers van de VDAB blijkt dat Sint-Truiden momenteel  1.417 werkzoekenden telt waarvan 300 jonger dan 25 jaar.

Samen met de VDAB kunnen ze uitgenodigd worden voor een gesprek  om jongeren en stages te matchen. Eens de jongere aan de slag gaat, is er een jobcoach om de stages intensief te begeleiden en op te volgen.

De cijfers tonen aan dat jongeren het grootste slachtoffer zijn van de economische crisis. Ruim  21 % van de Truiense niet werkende werkzoekenden is jonger dan 25 jaar. Ten opzichte van vorig jaar is de jongerenwerkloosheid vorige maand met 5,6 % gestegen. Bovendien zijn meer dan de helft van deze jongeren laag geschoold wat hun extra kwetsbaar maakt.

Een direct effect van Ford Genk zit nog niet in deze cijfers , maar wanneer deze mensen ook nog eens terug op de arbeidsmarkt komen, zal het voor laaggeschoolde jongeren extra moeilijk worden. Deze jongeren die ook nog geen enkele ervaring hebben zullen op de arbeidsmarkt weggedrukt worden door de ex-Fordarbeiders die naast hun ervaring ook nog eens extra begeleid worden door de VDAB.

 

Begrotingsmatig

De realisatie van dit project is perfect mogelijk binnen het nu  voorziene budget nu blijkt  dat het voorziene bedrag voor de organisatie van de Bloesemlounge dubbel ingeschreven werd in de begroting. Dit bedrag van 11.250 € is ruimschoots voldoende om dit jaar deze 10 instapstageplaatsen  te voorzien.

Bron: google.be

Bron: google.be

“Ik heb de indruk.”, zegt sp.a –fractieleider Filip Moers.

“Zelfs voor de 3 windturbines langs de N 80, waarvoor dankzij de sp.a vorig jaar een positief advies was gegeven voor de milieuvergunningsaanvraag (nadien unaniem gevolgd door de Limburgse deputatie, dus ook door CD&V en Open VLD), heeft het college van burgemeester en schepenen nu een negatief advies voor de bouwvergunning  gegeven.”

 

“Het gaat nochtans om zogeheten “groene locaties” (locaties nummers 21 en 22) op basis van de windatlas, die door de provincie Limburg is opgesteld.  Dit wil zeggen dat dit twee van de meest ideale locaties zijn in Sint –Truiden om windturbines te plaatsen.

Dat is de  reden waarom wij als sp.a  in november vorig jaar positief advies gegeven hebben voor de milieuvergunning  binnen het college van burgemeester en schepenen tegen CD&V en Open VLD in. Wij hebben toen al een aantal bijkomende voorwaarden, zowel qua geluid, als qua slagschaduw, opgelegd om vooral aan de bemerkingen van de buurt tegemoet te komen.

 

In de motivatie voor de weigering van de bouwvergunning voor deze windturbines staat onder andere dat er op de locaties waarvoor de aanvraag gebeurt potentieel plaats is voor meer dan 20 windmolens.

In het provinciale locatieonderzoek staat dat voor locatie 21 plaats is voor maximum 5 windmolens en voor locatie  22 is er plaats voor 1 windmolen.

Het huidige CD&V en Open VLD -college draait de buurtbewoners een rad voor de ogen.

Vertellen dat er ruimte is voor meer dan 20 windmolens op deze locaties jaagt de buurtbewoners enkel nog meer op stang.

Moeten we hieruit afleiden dat het college van burgemeester en schepenen geen duurzame energie in Sint-Truiden wenst en zich verstopt achter wetgeving, die hier niet ter zake is en achter bezwaarschriften van de buurtbewoners?

Is dit bewuste misleiding of kennen ze de wetgeving en het dossier niet?

 

Onbegrijpelijk: de burgemeester en de bevoegde schepen passen de wetgeving toe hoe hen dat uitkomt.

Een project – Milieueffectenrapport (MER)  moet maar opgemaakt worden als er minstens 20 windturbines geplaatst worden.

Maximaal zouden in deze twee gebieden 6 windmolens kunnen komen. Dus duidelijk niet project -MER plichtig!

Hopelijk nemen ze deze houding niet aan wanneer u als inwoner van Sint-Truiden een bouwaanvraag doet!

 

Moedig  zijn en verantwoordelijkheid opnemen, is iets anders.

 

“Als CD&V en Open VLD niet voor hernieuwbare energie zijn, omdat ze geen enkele negatieve beslissing durven  nemen tegen een beperkte groep burgers in, die denken er (over)last van te hebben, zouden ze dat beter openlijk zeggen. Maar dat ze dan ook zwijgen over duurzaam beleid of meewerken aan Limburg klimaatneutraal.

Als sp.a zijn wij het niet eens met deze visie, maar dat ze tenminste duidelijkheid scheppen” aldus sp.a fractieleider Filip Moers.

 

12 april 2013

Bron: Google.be

Bron: Google.be

Op initiatief van toenmalig sp.a schepen Filip Moers werd in juni 2007 het ecologisch moestuincomplex “Waterkuil” in Zepperen geopend.  5 jaar nadien werd het aantal tuintjes uitgebreid en de  sp.a fractie is tevreden dat inmiddels ook de opdracht werd gegeven om de  uitbreiding van de berging te realiseren.

Over het succes van dit project hoeft niet veel gezegd,  de bijkomende perceeltjes  waren dan ook in een mum van tijd verhuurd. De aanleg van een bijkomend moestuincomplex bij voorkeur in het centrum dringt zich dan ook op.

Niet iedereen beschikt over voldoende ruimte om een eigen tuintje aan te leggen. Bovendien bevordert de aanleg van een ecologische moestuin de gezelligheid tussen inwoners en zet deze de inwoners ook  aan tot meer bewegen en het bewuster worden van gezonde voeding.

Minister-President Peeters heeft 300.000 euro uitgetrokken voor het inrichten van ecologische volkstuintjes. De sp.a fractie stelt voor om een samenwerking met het OCMW op te zetten waarbij het OCMW de grond ter beschikking stelt en de stad het project coördineert en ook begeleidt gezien de ervaring die de stad al in huis heeft met het project aan de Waterkuil te Zepperen.

Een geschikt terrein bevindt zich achter het rustoord ‘t Meiland naast het bewegingspark en  aansluitend aan het Speelhof. Deze ligging heeft het voordeel dat ook de senioren die verblijven in het rustoord hun kennis over het telen van groentjes kunnen overbrengen bij de jongere generaties. Ook de ouderen, die er verblijven en fysiek nog goed zijn, kunnen ook zelf nog een perceeltje bewerken.

Deze synergie enerzijds tussen stad en OCMW maar anderzijds ook tussen verschillende generaties kunnen een nog grotere meerwaarde hebben dan het reeds succesvolle project in Zepperen. Bovendien zal dit concept, indien er door de jury moet gekozen worden tussen de vele aanvragen onze aanvraag misschien een extra voordeel opleveren waarbij de kans groter is dat onze aanvraag wordt weerhouden. De subsidies bedragen 75% met een maximum van 15.000 euro per project.

Wij hopen dan ook dat de meerderheid akkoord is om een 2de project in te dienen en zich ook achter deze locatie zet.