Archive for juli, 2013

Druk op de cartoon om de nieuwsbrief te lezen.

Druk op de cartoon om de nieuwsbrief te lezen.

We stellen al geruime tijd vast dat we niet aan bod komen bij de lokale media of dat bepaalde nieuwsberichten niet stroken met de waarheid.
Daarom zijn we begonnen met een ludieke nieuwsbrief waarbij we ons engageren om je zelf het laatste (correcte) nieuws te brengen omtrent de Truiense politiek.

Blijkbaar was er nood aan zulk medium, want de talrijke reacties zijn uitermate positief! Maar de meest positieve reactie kwam van de cartoonist Dré Mathijs!

Veel leesgenot!

“Als sp.a hebben wij altijd gezegd dat het subtropisch zwembad op Sint-Pieter onbetaalbaar is voor Sint-Truiden en dat het ging om een luxe-project. Wij hebben er tegengestemd toen we als sp.a in de oppositie zaten en hebben dit zelfs laten weten bij de officiële opening in november 1995.”, zegt sp.a-fractieleider Filip Moers.

De bijgevoegde krantenartikels laten niets aan onduidelijkheid over. (KLIK)

De waarheid en het verleden hebben hun rechten!

 

“En wie heeft dan wel voor dat subtropisch zwembad gestemd: juist,  de toenmalige CVP-PVV -meerderheid onder leiding van ere-burgemeester Jef Cleeren, die nu  fier poseert naar aanleiding van een persconferentie van de CD&V-Open VLD van maandag 17 juni 2013 over datzelfde zwembad. In die persconferentie wordt 18 jaar later hetzelfde gezegd als de sp.a altijd gezegd heeft.” aldus Filip Moers.

“Het is misschien goed uiteindelijk gelijk te krijgen, maar het is pijnlijk hoeveel geld dit inmiddels aan de Truienaar gekost heeft.”

Sp.a Sint-Truiden heeft altijd hetzelfde gezegd: het is de taak van de overheid, dus ook van de stad Sint-Truiden, om een zwembad te bouwen waar burgers voor hun gezondheid, plezier en/of sport kunnen gaan zwemmen. Niet meer of niet minder!

Een subtropisch zwembad is de taak van de privé -sector, niet van de overheid, dus ook niet van de stad Sint-Truiden. De evolutie van waterattracties in zwembaden gaat zeer snel en het is aan de privé -sector om hier al dan niet op in te spelen.

“En er is nog meer.”, zegt Filip Moers.

“Het subtropisch zwembad was maar één van de luxe-projecten waar wij ons als sp.a altijd tegen verzet hebben naast het slachthuis en de nieuwbouw van het cultuurcentrum ‘de Bogaard’. Voor ons blijft het over luxe-projecten gaan.”

Toen bijvoorbeeld begin jaren ’90 beslist werd om een polyvalente zaal bij te bouwen in het cultuurcentrum ‘De Bogaard’ was het voorstel van sp.a om dat niet te doen en in de plaats daarvan de stadsfeestzaal  Manège te renoveren.

In het decreet was voorzien dat hier subsidies voor bekomen konden worden, ook al lag niet alles op dezelfde locatie (één beheer was voldoende).

Sp.a, toen ook in de oppositie, is in dit voorstel niet gevolgd door de toenmalige meerderheid CVP-PVV. Als de toenmalige meerderheid de sp.a gevolgd had, hadden we nu nog een stadsfeestzaal.

“De 3 hoger aangehaalde projecten zullen jaren op de gemeentefinanciën van Sint-Truiden wegen. Ook dat heeft de sp.a altijd gezegd.

 

Er wordt altijd gesproken over vooruitkijken in de politiek. Spijtig is dan dat zulke lange termijnvisies van de sp.a in Sint-Truiden snel vergeten worden. En de CDV-Open VLD maakt nu dezelfde fout met bijvoorbeeld het luxe-project op de voormalige Belgacomsite.”

De sp.a heeft in 18 jaar bestuursmeerderheid altijd gekozen voor realistische, betaalbare projecten op mensenmaat.

crisis

Omwille van de financiële situatie bij de stad Sint-Truiden, werd al jaren geroeid met de riemen waarover we beschikten. Zo werd de functie van diensthoofd bij de technische dienst jaren niet ingevuld. Dit was ook zo voor het hoofd van de personeelsdienst.

Bijkomend werd, bij de opmaak van de laatste begrotingen in de vorige legislatuur op vraag van CD&V en Open VLD ook beslist om alle gepensioneerde personeelsleden (vooral arbeiders in het stadswerkhuis) in de volgende jaren niet te vervangen om te kunnen besparen op de personeelsuitgaven.

“Eigenaardige wending in mei 2013 toen de CD&V en Open VLD meerderheid hun kabinetten bemanden. In tegenstelling tot de periode onder voormalig burgemeester Ludwig Vandenhove werden de functies in A niveau verdubbeld en die in B niveau zelfs verviervoudigd” aldus sp.a fractieleider Filip Moers

Op de gemeenteraad van juni  werden, na de eedaflegging van de financiële beheerder, ook de procedures opgestart voor een stadsarchitect, een deskundige lokale economie, hoofd personeelsdienst, en een burgerlijk ingenieur als hoofd van de technische dienst. Deze 2 ingrepen zullen ieder jaar een aanzienlijke weerslag hebben op de begroting. Opvallend is ook dat deze functies alleen bekend gemaakt worden via dure advertenties en niet eens in het stedelijk informatieblad.

Lees meer…