Archive for augustus, 2013

bron: google.be

bron: google.be

In tegenstelling tot wat sommige journalisten schrijven, heeft de sp.a fractie  op de gemeenteraad zich WEL akkoord verklaard met  de verhuis naar Sint-Pieter.

De sp.a wou zelfs nog een stap verder gaan maar botste op een njet van de CD&V en Open VLD meerderheid. “Het betreft hier een zware investering voor deze club en wij hebben dan ook een amendement voorgelegd waarbij de club de mogelijkheid zou krijgen om een ballon (opblaasbare sporthal) te plaatsen zoals dat ook het geval was op hun huidige locatie. Op die manier kan het ganse jaar gebruik gemaakt worden van de infrastructuur. Deze aanpassing zou echt geen probleem zijn omdat het RUP voor dat gebied nog niet in procedure is” liet sp.a fractieleider Filip Moers weten.

Het was onze bedoeling om nog een stap verder te gaan in het voordeel van de club. Als je dan de dag nadien in sommige media moet lezen dat wij tegen gestemd hebben, is dat een droevige zaak.

 

Sp.a kon zich niet vinden in de stadswaarborg ????

Ook hier had  onze fractie geen probleem mee, op voorwaarde dat de CD&V en Open VLD meerderheid de zekerheid zou geven dat ook andere clubs bij investeringen dezelfde  mogelijkheid zouden krijgen. “Het kan toch niet zijn dat de stad alleen voor één vereniging dit toe staat. Dat is een grove vorm van favoritisme en is voor ons als fractie onaanvaardbaar. De meerderheid wou deze garantie niet geven en om die reden heeft de sp.a fractie tegen deze stadswaarborg gestemd” verduidelijkt Filip Moers het stemgedrag van zijn fractie

Conclusie: de meerderheid is tegen

  1. de plaatsing van een opblaasbare sporthal ( ballon)
  2. een stadswaarborg voor alle verenigingen die het vragen

 

 

Site Stayen

Site Stayen

Situering


Eind juli bracht Open VLD schepen Pascal Vossius het nieuws dat het schepencollege de sociaal economische vergunning heeft verleend voor een netto handelsoppervlakte van 9.279 m².
In het totaal zullen er 16 commerciële handelspanden in gebruik worden genomen. De reeds bestaande handelszaken Tom & Co (toebehoren voor huisdieren), Toy Champ (speelgoed) Game Mania (videoapparatuur) en Eldi (huishoudtoestellen) krijgen versterking met supermarkten Albert Heijn (netto verkoopoppervlakte 1.485 m²) en Lidl (netto verkoopoppervlakte 1.040 m²). Daarnaast komt er ook nog een apotheek. De 8 overige commerciële ruimtes zijn nog niet gekend of blijven nog even geheim.
Bij de handelaars in het centrum is de vrees voor concurrentie tussen de winkels uit het centrum en die van Stayen groot en ook terecht.
Nieuws
En dan komt het NEGATIEF advies van NSECD, het Nationaal Sociaal-economisch Comité voor de Distributie dat ressorteert onder de FOD (Federale overheidsdienst) Economie, KMO, Middenstand en Energie.
Het advies van dit 11 -koppig comité met afgevaardigden uit de Serv Limburg, FOD Mobiliteit, FOD Economie, Vlaams Gewest, HRZKMO (Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO, FOD Werkgelegenheid en Geïntegreerde Handel hebben op 5 juni 2013 een negatief advies verstrekt.
Vooreerst stelt dit comité zich de vraag of de studie i.v.m. mobiliteit wel relevant is, aangezien men zich heeft gebaseerd op gegevens uit 2008. Ook is er geen inschatting gemaakt van het aantal bezoekers en zijn er grote twijfels of de bestaande verkeersinfrastructuur de bezoekersstroom zal kunnen verwerken. Uiteraard kan men van dit comité ook niet verwachten dat ze ‘carte blanche’ geeft en wordt in het advies de opmerking gemaakt dat van een aanzienlijke oppervlakte (8 van de 16 commerciële ruimtes met een netto verkoopoppervlakte van 4.421 m² ) nog geen gegevens beschikbaar zijn. En zeker niet onbelangrijk stelt men zich de vraag over de waarborgen van de aanvrager om de handelskern van Sint-Truiden te beschermen onder andere over het gemengde totaalaanbod van grootte van de winkels en de assortimenten.
Dit advies versterkt het standpunt dat de sp.a fractie al lang verkondigt. Dit nieuw commercieel centrum, aan de rand van de stad, wordt een drama voor het echte centrum. Ook de horeca (terrasjes) op de “Kleine Markt” (what’s in a name) in het hart van dit winkelcentrum, zal een perfecte aanvulling zijn maar ongetwijfeld ook zware concurrentie betekenen voor de horeca rond de Grote Markt.
Het stadsbestuur van zijn kant koos ervoor dit advies te negeren en onder tafel te vegen.
En wat zegt UNIZO Sint-Truiden?
Een opmerkelijke koerswijziging van UNIZO Sint-Truiden. In de pers lezen we eerst neen en daarna ja. Men zou bijna geloven dat bepaalde schepenen in Sint-Truiden beschikken over bijzondere gaven, namelijk adviezen wijzigen zonder dat er iets wijzigt aan het concept. Of toch, na enig lobbywerk bij de minister van Mobiliteit Hilde Crevits, wordt er klaarblijkelijk een bedrag voorzien om in de toekomst aan Stayen nog wat infrastructuurwerken uit te voeren. Dit zal echter aan het fundamenteel probleem geen oplossing bieden maar was blijkbaar wel voldoende om Unizo Sint-Truiden overstag te laten gaan want volgens de woordvoerder van Unizo Sint-Truiden heeft het aangepast advies te maken met het feit dat de bereikbaarheid van de binnenstad niet in het gedrang komt, met de capaciteitsverhoging van het hotel Stayen en een grote feestzaal (feestzaal Manège moest verdwijnen in het centrum). “Ik die dacht dat de ‘core business’ van deze organisatie toch iets verder ging, zoals o.a. de belangen verdedigen van de kleine zelfstandigen” aldus sp.a fractieleider Filip Moers.
“Als de vergunningverleners er toch van uitgaan dat het nieuwe handelscomplex aan Stayen een meerwaarde zal betekenen voor de handel in de kern van onze stad, dan zal dat omgekeerd ook zo wel zijn. Laat dan deze handelaars aan Stayen de jaarlijkse bijdrage aan Trud’Or betalen zodat de kleine middenstander in het centrum hiervan kan ontlast worden”, voegt Filip Moers er nog aan toe.
Adviezen
Wij betreuren het dat CD&V en Open VLD over dit ongunstig advies met geen woord hebben gerept. Het is bovendien ook een traditie geworden dat dit nieuwe beleid negatieve adviezen stelselmatig in de wind slaat met alle consequenties tot gevolg. Sp.a Sint-Truiden blijft ijveren voor een open, weloverwogen beleid, gebaseerd op gedegen adviezen. Wij houden het voor u in het oog!

Filip Moers
Sp.a fractieleider
0498939005

Vince

Vince

Met 300 deelnemers was ook de 5de BBQ van Filip  Moers op Chateau de la Motte een op en top geslaagde activiteit. De  weersomstandigheden waren in het begin niet zo schitterend maar naargelang de  namiddag vorderde en de sfeer erin kwam, was ook de zon van de  partij.
Prachtige muziek van “Stevies D” band en ook een heel  mooi gastoptreden van Katrien Paques, die pas terug was uit Hollywoord waar ze  deelnam aan de World Championships of Performing Acts.
Nog een blikvanger was de kleine Vince (2,5  maanden oud) en  kleinzoon van Filip.
Voor een mooie reeks sfeerfoto’s, klik hier.   

 

Groepsfoto

Het droomtornooi van 3-voudig kampioen van België Jos Claes heeft dan toch plaats gevonden, helaas zonder Jos die ons onverwachts ontvallen is op zaterdag 6 juli 2013.

Heel wat voormalige BGB kampioenen van België waren present op het prachtig georganiseerd “Champions Classic in memoriam Jos Claes” – tornooi dat plaats vond van 6 tot 11 augustus in het Chateau de la Motte te Groot-Gelmen.

Een dikke pluim voor de vrienden van Jos die zijn droomproject verder hebben afgewerkt: Sven Jordens, Guy Vandevoort, Nancy Claessens, Eric Francis, zijn vader Roger, broer Marc en schoonbroer Bruno Vanoppen …

Het tornooi kreeg ook een waardige winnaar met Benny Ceulemans (in het midden boven) die het in de finale met 3 – 2 haalde van Erik Van de Zegel. Frank Spiritus won de kleine finale van Yves Donni en legde beslag op de 3de plaats.

Ook dank aan de sponsors en hopelijk kunnen we van dit mooi evenement  een traditie maken in de eerste plaats als een blijvende herinnering aan Jos en aan alle andere golfbiljartvrienden die ons in het verleden ook op veel te jonge leeftijd zijn ontvallen.

 

Filip Moers