Archive for september, 2013

Sp.a en Jef Cleeren op één lijn!

Tot op heden is het schepencollege bij machte om investeringen goed te keuren tot 8.000 euro. Voor bedragen hoger dient zij de goedkeuring te krijgen van de gemeenteraad.  Voor hoge bedragen moet ook de democratische controle navenant zijn, is het aloude principe.

Het schepencollege heeft op 2 augustus 2013 echter beslist om dit delegatiebesluit drastisch aan te passen.  De oorspronkelijke 8.000 euro hadden zij graag verhoogd tot 85.000 euro. Een verhoging factor tien.  Bedragen tot  85.000 euro zijn volgens onze bestuurders dus “kleine bedragen” waarvoor het niet de moeite is om de (vertegenwoordiging van) de Truidense bevolking te raadplegen.

Alleen, dit besluit dient de gemeenteraad zelf ook te passeren en hier wringt het schoentje.
Normaal had dit heikel punt al in augustus op de gemeenteraad behandeld moeten zijn maar door onenigheid in de meerderheid is dit nog niet gebeurd. Ook de gemeenteraad van september werd niet gehaald.

Naast een aantal andere kritische stemmen is het vooral de voorzitter van de gemeenteraad Jef Cleeren (CD&V) die deze beslissing binnen zijn eigende meerderheid niet ziet zitten.

“De houding van voorzitter Cleeren is vanzelfsprekend! Zijn eigen partij probeert het orgaan waar hij voorzitter van is, buiten spel te zetten.” , aldus sp.a fractielieder Filip Moers.

Hij zit met deze houding  alleszins op dezelfde lijn als de sp.a fractie. Met deze aanpassing worden niet alleen alle gemeenteraadsleden buiten spel gezet,  er wordt er ook weinig respect getoond voor het publiek en de pers die de gemeenteraden volgen. Maar het toont vooral dat burgemeester en schepenen liever beleid voeren achter de schermen en zelfs hun eigen raadsleden niet vertrouwen.  Goed bestuur?

De geplaatste omheining.

De geplaatste omheining.

Er komt maar geen einde aan de soap rond de bouw van de gecontesteerde nieuwe sporthal op de Veemarkt.

Gisteren werd de werfafsluiting  geplaatst zonder ook maar over de minste vergunning te beschikken.

Elke simpele burger zou dit eens moeten proberen!

Het  terrein van de Veemarkt is een openbaar terrein met een ontsluiting naar de Speelhoflaan en de Sint-Jansstraat. Zonder ook maar enige communicatie , ja zelfs zonder politieverordening werd  het boeltje daar afgesloten. Het was dan ook gisteren tijdens de rommelmarkt één grote chaos met daartussen enkele opgevorderde schepenen. Ook de politie werd opgeroepen want een ongeval bleef natuurlijk niet uit. Ook deze nacht gebeurde al een tweede ongeval.

Kan ook niet anders als je zo een afsluiting plaatst met gebrekkige en helemaal geen verlichtingsignalisatie. Ben benieuwd wie hier weer zal voor opdraaien en met welk smoesje de CD&V en Open VLD zich hier weer gaan proberen uit te praten” besluit sp.a fractieleider Filip Moers.

Wordt vervolgd!

 

Filip Moers

Sp.a  fractieleider

Sfeerbeeld van vorig jaar

Sfeerbeeld van vorig jaar (foto: Ivan Stas)

 

8ste  editie van de Veesdere s’Ooves:  de laatste stuiptrekking?

Na het kermisgebeuren stond de maand september de voorbije jaren steeds in het teken van de Veesdere s’ Ooves. Ook de Rommelmarkt op de Grote Markt was al goed ingeburgerd, zeker in combinatie met de autoluwe zondag in de binnenstad.
Nu wordt de Veesdere ’s Ooves herleid tot één dag met alleen nog enkele  drankstandjes en muziek in het stadspark en verdwijnt de rommelmarkt op de Grote Markt.  

Het plaatselijk verenigingsleven met hun drankstandjes en  de lokale muziekbandjes en      -artiesten op de Vesten mogen hun ‘schup’ afkuisen . Alleen het stadspark blijft over waar uitsluitend het Feestcomité en de Raad van Elf nog een drankstand mogen uitbaten.

De andere  muzikanten en verenigingen hebben een email gekregen dat het project in die vorm niet meer plaats vindt maar dat de stad oplossingen zoekt om hun inkomstenverlies goed te maken.

“Had de stad misschien niet beter eerst nagedacht over het inkomstenverlies alvorens er nu met de botte bijl doorheen te gaan?” “En denkt dit CD&V en Open VLD beleid nu echt dat alles alleen maar om het geld draait?  De muzikanten hadden dankzij dit initiatief ook  de gelegenheid om zich in de kijker te spelen voor het grotere publiek.” “De Veesdere s’Ooves was een evenement voor alle Truienaren.  De prijzen lagen laag, er was geen entrée en of aankoopverplichting.  IEDEREEN kon genieten er dus complexloos genieten.  Iets wat niet altijd of nu bijna  niet meer het geval is”,  aldus sp.a fractieleider Filip Moers

Nu zal de Veesdere s’Ooves een stille dood sterven ofwel in de één of andere vorm gecommercialiseerd worden.  In januari had ik al voorspeld dat deze nieuwe CD&V – Open VLD meerderheid dit evenement wou schrappen. Om geen gezichtsverlies te lijden,  laten ze het project nu toch plaatsvinden maar in erg afgeslankte vorm en wordt TruFest opgericht, een nog schimmige organisatie die boven Feestcomité en Raad van 11 moet gaan staan…

Als initiatiefnemer van 7 edities van de Veesdere s’Ooves doet het mij heel veel pijn dat dit  mooi, gezellig en laagdrempelig project voor IEDEREEN, op die manier wordt afgebroken.

Lees verder…

Bron: Google.com

Bron: Google.com

 

Het petanquen in Sint-Truiden kende onder het sp.a beleid een hoogtepunt. Sinds de nieuwe beleidsploeg aan zet is, worden deze mensen aan hun lot overgelaten.

De leden van de petanqueclub Sint-Truiden (PCST) hebben jaren hun lokaal gehad  in de Gazometersite. Op 1 april 2012 moesten ze hun lokaal ontruimen omdat de sloop zou beginnen  om op deze plaats een groot project te realiseren. We zijn inmiddels  17 maanden verder en de slopingswerken nog niet gestart. In samenspraak met het toenmalig schepencollege werd een tijdelijk onderkomen gevonden  in de gebouwen van de oude Groendienst. De club heeft op die plaats ook belangrijke investeringen gedaan.  Omdat de nieuwe meerderheid andere plannen had met dit gebouw moesten ze begin dit jaar ook daar weer hun biezen pakken zonder dat er een alternatief werd aangeboden.

We zijn inmiddels alweer 6 maanden verstreken en er ligt nog steeds geen enkele oplossing , laat staan een plan op korte of middellange termijn op tafel . De competitiewedstrijden van de wintercompetitie 2013 – 2014 vangen eind september aan. Om hun niveau te kunnen behouden, waar de spelers  jaren voor gestreden hebben, zien ze zich nu genoodzaakt om hun “thuismatchen” tijdelijk bij andere clubs te spelen.

In totaal telt PCST 5 ploegen waarvan 2 ploegen uitkomen in de nationale reeksen. Zij hebben respectievelijk in Genebos en in Hasselt een onderkomen gevonden.

In de 50+ competitie telt PCST 3 ploegen en die hebben respectievelijk een ruimte  gevonden in Tongeren, Heusden- Zolder en Meldert.

Deze club met meer dan 60 spelende leden, ligt met deze noodoplossing compleet uit elkaar aangezien ze bij 5 verschillende clubs hun “thuiswedstrijden” moeten spelen.

Wat moeten deze clubs denken over Sint-Truiden????

Ook WIRIC, een instelling voor  persoenen met een verstandelijk handicap, kwam 1 keer in de week met hun mensen petanquen bij PCST. Ook deze mensen zijn dit fijne verzet kwijt.

Kortom wij vinden het schandalig  hoe deze mensen door CD&V en  Open VLD behandeld worden. Wij stellen ons bovendien de vraag waarom er voor de Leopold Tennisclub zo vlug een oplossing werd gevonden en er voor de petanquers geen enkele inspanning wordt gedaan.

Zijn zij misschien te min of worden zij  te fel gelinkt aan de sp.a?  Als dit zo is, vrezen we dat het jaarlijks tornooi op de Grote Markt ook zijn laatste editie heeft gehad.

Als we de recente nieuwsberichten goed inschatten, zit het stadsbestuur zelfs met plannen om een  golfterrein aan te leggen en dit terwijl er op amper 15 km afstand (Cras Avernas) een prachtig golfterrein ligt waar al heel wat Truinenaars de weg naartoe gevonden hebben en zelfs deel uit maken van het bestuur. Dat de petanquers, om in hun sport te kunnen overleven,  nu  veel grotere afstanden moeten afleggen, is blijkbaar minder belangrijk.

Bron: google.be

Bron: google.be

Premie op inbraakbeveiliging wordt gehalveerd!

Op de gemeenteraad van maandag 26 augustus heeft CD&V en Open VLD de halvering van de premie ter aanmoediging van de beveiliging van particuliere woningen tegen inbraak gestemd.
De huidige premie, die 247,9 € bedroeg, wordt nu zo maar eventjes gehalveerd naar 125 €.
Voor de sp.a fractie is deze besparing op veiligheid voor onze inwoners onaanvaardbaar temeer omdat er elke maand wel geld aan ramen en deuren wordt uitgegooid voor opdrachten te geven aan dure studiebureaus. Zo stond er op de gemeenteraad van augustus alweer een studie op de agenda die maar eventjes 48.000 € zal kosten.

De reactie van burgemeester Veerle Heeren (CD&V) in de media klopt niet!

“Een grote stijging in de aanvraag van het aantal beveiligingssystemen in Sint-Truiden zorgt ervoor dat de gemeenteraad besliste de premie aan te passen. Op deze manier kunnen we binnen hetzelfde budget véél meer inwoners van onze stad een toelage geven” aldus burgemeester Heeren.
In het dossier van de gemeenteraad zaten geen cijfers van het aantal aanvragen uit de laatste 5 jaren maar we willen ze jullie niet onthouden:
2009 – 232 aanvragen
2010 – 236 aanvragen
2011 – 235 aanvragen
2012 – 241 aanvragen
2013 – 58 aanvragen t.e.m. eind maart.
Waarom zouden de aanvragen nu plots verdubbelen? De premie halveren zal zeker geen stimulans zijn voor onze inwoners om plots massaal deze investeringen te doen “ weerlegt Filip Moers de reactie van burgemeester Heeren. Met deze halvering wordt er jaarlijks 28.000 € bespaard op de veiligheid van onze inwoners.