Archive for oktober, 2013

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

 

Beste vrienden

Zaterdag 26 oktober organiseren we een herfstwandeling van 4 km en passeren we de wijngaard van het wijndomein Kitsberg. Wijnboer Daniel zal ons in de wijngaard de nodige theorie vertellen, bij aankomst op het domein zal de praktische kant toegelicht worden en krijgt iedereen 2 glazen wijn om het lekkers te degusteren. Aan de geïnteresseerden die minder mobiel zijn, is ook gedacht.

Rudi, de specialist van  Katarakt, stelt zijn toeristisch treintje ter beschikking. Het vertrek is voorzien aan de kerk in Klein-Gelmen (Klein-Gelmenstraat) om 14.30 uur. Deelname is 4 euro per persoon.

Voor verdere info: Filip Moers 0498/939005

Tot zaterdag!

Groepsfoto

Groepsfoto

Begin oktober is de oogst van de druiven gestart op het wijndomein Kitsberg. Het was tevens ook de start van de nieuwe campagne van Miss Fruit Belgium 2014. Onze huidige miss Fruit Belgium en ambassadrice van de stad Sint-Truiden Helena Vanleeuw was uiteraard aanwezig samen met comitélid Filip Moers. Kandidates die willen meedingen voor het kroontje van Miss Fruit Belgium 2014 kunnen zich inschrijven op www.mssfruitbelgium.be.

Voor het volledige fotoalbum, klik hier.

oktoberfeest

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor groter formaat.

Klik op de afbeelding voor groter formaat.

Schepencollege is akkoord om afwijking te geven op art. 149 van de verordening omdat sociale huurders voor geuroverlast zorgen en dit hinder veroorzaakt voor de naastgelegen appartementsbewoners

Gezien de lange wachtlijsten voor het bekomen van een sociale woning hebben wij binnen onze fractie heel  veel tijd besteed om ons standpunt te bepalen aangaande dit agendapunt.

In de eerste plaats gaat dit dossier over de tracébepaling. Een belangrijk onderdeel, met name de ontsluiting van het project en de veiligheid van de zwakke weggebruiker, is in dit dossier niet concreet opgenomen. Men erkent wel het probleem maar er wordt geen oplossing voorgesteld. Met andere woorden men vraagt aan deze raad ‘carte blanche’ en men zal achteraf wel zien hoe dit wordt opgelost.

Onze fractie vindt dit geen manier van werken maar niettegenstaande dit gegeven, hadden we dit dossier, gezien de hoge nood aan sociale woningen toch nog willen goedkeuren.

Wat in de overwegingen staat en in het advies van de bouwcommissie en bijgevolg ook in de bouwvergunning,  gaat voor onze fractie echt te ver. Niettegenstaande het niet aan deze raad is om al of niet bouwvergunningen te verlenen of te weigeren willen wij uitdrukkelijk vragen om deze discriminatie, die zowel is opgebouwd in de overwegingen van de architect van dit project alsook in de adviezen van de stedenbouwkundige ambtenaar en van de bouwcommissie binnenstad alsook in de beslissing van het schepencollege, ongedaan te maken.

Art 149 van de verordening verplicht op het gelijkvloers gemeenschappelijke containerbergingen te voorzien voor het plaatsen van afval.  Blijkbaar moet volgens deze beoordelaars  en het schepencollege afgeweken worden van art 149 van de verordening  omdat sociale huurders geuroverlast veroorzaken en dit hinder zal geven bij de naastliggende appartementen. Als alternatief wordt voorgesteld om het afval te verzamelen op hun terras!!! Wij vinden deze stelling echt degoutant en beraden ons om hiertegen een klacht neer te leggen bij het Centrum van Gelijkheid van Kansen en voor Racisme bestrijding.   

Het is voor onze fractie evenmin aanvaardbaar dat men bij nieuwbouw wenst af te wijken van art 144 waarbij het verplicht is vanaf twee appartementen een lift te voorzien. Deze afwijking is verdedigbaar bij  renovaties van bestaande gebouwen waar het technisch niet haalbaar is maar kan niet in  geval van nieuwbouw.

Onze fractie kan met veel pijn in het hart dit dossier bijgevolg vandaag niet goedkeuren maar ik geef nu al mee, mits duidelijkheid van de aanpassingen in functie van de veiligheid van de zwakke weggebruiker en het respecteren van art 144 en 149 wij dit dossier op een volgende gemeenteraad wel zullen steunen ondanks het feit dat  deze CD&V – Open VLD coalitie  geen meerderheid  zal hebben omdat een aantal leden van deze meerderheid belanghebbende zijn in dit dossier en de raadszaal moeten verlaten.