Archive for januari, 2014

slecht rapport

 

Burgemeester Veerle Heeren haalt een onvoldoende

Het Nieuwsblad heeft het onderzoeksbureau iVox de opdracht gegeven om het beleid na 1 jaar in alle gemeenten door te lichten. In totaal werden niet minder dan 116.000 respondenten bevraagd. Op basis van deze resultaten eindigt de CD&V – Open VLD meerderheid in Sint-Truiden  bij de zwaksten  van de klas.

 

Zo vindt 41 % dat het huidig gemeentebestuur slechter is dan het vorige terwijl amper 17 % van oordeel is dat het huidige bestuur beter presteert dan het vorige.

Eén op de vier laat weten dat, moest het nu opnieuw verkiezingen zijn, niet meer voor dezelfde partij te stemmen. De respondenten hebben ook aan hun nieuw beleid punten gegeven van 0 tot 10.

Van alle Limburgse gemeenten staat Sint-Truiden op een beschamende laatste plaats met een score van slechts 5,34 punten. Meeuwen-Gruitrode scoort het best met 7,54.

Op de vraag in welke gemeente de inwoners het meest tevreden zijn over hun burgemeester behaalt onze burgemeester Veerle Heeren het op één na slechtste resultaat in gans Limburg met amper 4,84/10. Ook hier scoort de burgemeester uit Meeuwen-Gruitrode het best met 7,76/10.

 

Bij de publicatie van deze resultaten werd een reactie gevraagd aan alle fracties. Als u klikt op deze link kunt u de integrale reactie lezen  die ik als sp.a fractieleider heb gegeven.

De volledige resultaten van het onderzoek zullen hier beschikbaar zijn van zodra deze online gepubliceerd worden.

 

Veel leesgenot!

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

Sociaal Verhuurkantoor (SVK)  Land van Loon vzw blijft groeien. Op het gebied van woningaantallen werd in 2013 ei zo na de kaap van de 200 woningen bereikt. Er werd op 31/12/2013 afgeklokt op 194 woningen.

Maar ook het werkingsgebied breidt uit. Het SVK verwelkomt in 2014 de gemeentes Halen en Herk-de-Stad. Eind 2013 beslisten immers de  OCMW’s van beide gemeentes toe te treden tot het SVK.

Dit betekent dat het SVK  nu ook woningen zal  inhuren in Halen en Herk-de-Stad om ze te verhuren aan kwetsbare huurders.

Zowel in Halen als in Herk-de-Stad is er namelijk een steeds groeiende  vraag naar betaalbare en kwaliteitsvolle woningen.  OCMW-voorzitter van Herk-de-Stad, Karolien Grosemans vertelt : “Onze wachtlijst voor een sociale woning  telt nu al meer dan 100 namen. Aansluiten bij een SVK helpt dat tekort mee wegwerken. Het SVK gaat samen met ons op zoek naar beschikbare woongelegenheden op de privé-huurmarkt.” Ook  volgens Josiane Vanthienen, OCMW-voorzitter van Halen, is een gemeenschappelijke instap de beste oplossing.

Filip Moers, voorzitter van het SVK is blij met de uitbreiding. Het werkingsgebied van het SVK beslaat nu nagenoeg heel zuid- west Limburg gaande van Tongeren, Borgloon, Heers, Wellen, Alken, Sint-Truiden, Gingelom, Herk-de-Stad en Halen. De gemeente Nieuwerkerken, geprangd tussen Sint-Truiden en Herk-de-Stad, maakt nog geen deel uit van het SVK. De plannen zijn alvast van ook hier in  2014 de nodige contacten te leggen met het oog op een eventuele toetreding.

Op donderdag 16 januari 2014 was  de eerste zitdag van het SVK in Halen en Herk-de-Stad een feit. Deze zitdag was alvast een succes. Maar liefst een 18tal kandidaat-huurders meldden zich aan. Kandidaat-huurders uit Halen en Herk-de-Stad kunnen vanaf januari elke eerste en derde donderdag van de maand terecht op het OCMW van Halen en Herk-de-Stad voor inschrijvingen en informatie.

Ook steeds meer eigenaars vinden de weg naar het SVK. Verhuren aan een SVK staat garant voor samenwerken met een professionele partner.  Eigenaars die een huurcontract afsluiten met een SVK,  wordt alle rompslomp uit handen genomen. Het risico op langdurige gerechtelijke procedures wordt vermeden. Het SVK garandeert immers een vaste opbrengst. Daarenboven ziet het SVK toe op het onderhoud van de ingehuurde panden en brengt ze opnieuw in dezelfde staat op het einde van de overeenkomst. Het SVK volgt nauwgezet de huurdersverplichtingen op en neemt de begeleiding van de huurder op indien nodig.

 

Voor meer info

www.svklandvanloon.be

info@svklandvanloon.be

Voorzitter SVK Land van Loon vzw: Filip Moers

Coördinator SVK Land van Loon vzw : Katrien Hechtermans  011/48.01.70

OCMW Sint-Truiden

OCMW Sint-Truiden

Begroting en meerjarenplanning  halen geen meerderheid.

 

“Voor de sp.a fractie was er geen denken aan om deze begroting goed te keuren. Grootste knelpunt waren de onvoldoende extra maatregelen om de armoede in het algemeen en de kinderarmoede in het bijzonder aan te pakken” licht sp.a fractieleider in het OCMW Danielle Degline het stemgedrag van de sp.a toe.

“Ook op de gemeenteraad heeft  sp.a raadslid Hilde Visser  tot tweemaal toe pogingen gedaan om extra maatregelen te nemen om dit immens probleem aan te pakken. Telkens werd dit door CD&V en Open VLD van tafel geveegd met argumenten dat ze er aan bezig zijn, dat er  een werkgroep gaat opgericht worden en dat het probleem via het OCMW wordt aangepakt. Tot onze grote verwondering was hiervan niets terug te vinden in de OCMW begroting”  laat sp.a fractieleider Filip Moers  weten.

Onlangs werden de cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat in Sint-Truiden 17,2 % van de gezinnen   op of onder de armoedegrens  leven . Sint-Truiden staat hiermee in Liimburg op de tweede plaats  na Genk waar 18,1 % van de gezinnen in die situatie verkeren. Dit probleem moet onmiddellijk worden aangepakt  en  het woord beparen is hier helemaal niet op zijn plaats.

Filip Moers  eindigt met een duidelijke boodschap: “Schrap die luxeprojecten  en investeer nu nog meer dan ooit  in een sociaal beleid waarin armoedebestrijding deaandacht krijgt die nu broodnodig is!

 

Filip Moers                                                                                                                       Danielle Degline

Sp.a fractieleider gemeenteraad                                                                                           sp.a fractieleider OCMW