Archive for maart, 2014

Beste Marc en Jean-Pierre,

Ik was niet een klein beetje verrast toen ik je reactie las vanmorgen in het Belang van Limburg i.v.m. de schorsing van de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2013.

Ik citeer: “Niemand heeft die avond een opmerking gemaakt over de vermeende belangenvermenging” gaat Bels verder

Vooraleer de stemming plaats vond, heb ik als fractieleider duidelijk laten weten dat wij dit dossier zouden goedkeuren maar dat u als voorzitter van de club in kwestie best de zaal zou verlaten bij de stemming teneinde achteraf geen problemen te krijgen wegens belangenvermenging. Ik heb toen ook verwezen naar onderstaande email die in opdracht van Binnenlands Bestuur (gouverneur) diezelfde dag werd verstuurd naar alle gemeenteraadsleden en dit naar aanleiding van de talrijke overtredingen van art 27 (belangenvermenging bij gemeenteraadsbeslissingen) van het gemeentedecreet.
De 3 recente schorsingen omwille van die reden zullen hier niet vreemd aan zijn.

U hebt echter onze raad in de wind geslagen en toch deel genomen aan de stemming. Ik vind het dan ook ongepast nu de schuld bij iemand anders te leggen terwijl u zelf de oorzaak bent van dit gevolg.
Moest u hieraan twijfelen, raad ik u aan om de notulen van de laatste gemeenteraden door te nemen, dan zal u overtuigd zijn dat u ofwel niet aandachtig geluisterd hebt op de gemeenteraad in kwestie, of met deze uitspraak in de media te brengen, duidelijk andere bedoelingen heeft.

Ik stuur deze email naar de lokale pers alsook  naar mijn voltallige fractie omdat voor alle duidelijkheid collega Ann Knaepen in opdracht van en namens de fractie deze klacht heeft ingediend.
Bovendien begrijp ik ook niet waarom mijn zoon Mathy in dit dossier betrokken wordt. Dit is louter en alleen een kwestie van consequent te zijn in de politiek en deze lijn door te trekken voor alle dossiers. Regels zijn er immers om door iedereen gerespecteerd te worden. Wij als politici krijgen immers vaak het verwijt van de kiezer dat we niet consequent handelen. Als fractieleider probeer ik dat altijd te zijn, ook in het dossier van Brustem VV. Ik hoop dan ook dat deze spijtige uitspraak op de één of andere manier wordt rechtgezet, zeker ook naar het bestuur en de leden.van de club.

Ook nu kan ik u verzekeren dat wij als sp.a fractie achter dit dossier blijven staan en dit ook nu zullen goedkeuren, ook al heeft aanstaande maandag  de meerderheid geen meerderheid.

En moest u er aan twijfelen, mijn hart is nog altijd bij alle Truiense sportploegen en zeker ook bij Brustem VV want ik volg de uitslagen nauwgezet en hoop dat Brustem VV zich kan handhaven in 1ste provinciale. De overwinning van vorige zondag is alleszins al  een serieuze stap in die richting.

Copyright HBVL

Copyright HBVL

Bron: google.com

Bron: google.com

“Bij de bespreking van het exploitatiebudget en tijdens diverse toespraken verkondigde CD&V en Open VLD bij monde van burgemeester Veerle Heeren dat er bij de stad geen naakte ontslagen zouden vallen maar dat de besparing op het personeel zou gebeuren door het niet vervangen van gepensioneerde personeelsleden.

Niettegenstaande deze belofte, circuleerde in de wandelgangen het gerucht dat er een lijst zou bestaan met een 30-tal personeelsleden  ( dus nog vóór dat de evaluatiegesprekken plaats vonden) die wél zouden worden ontslagen. “Op de gemeenteraad van december ontkende de CD&V en Open VLD meerderheid met klem dit gegeven” aldus sp.a fractieleider Filip Moers

Al 19 ontslagen waarvan 9 omwille van reorganisatie van de diensten

Bijna wekelijks stellen we vast dat op het schepencollege toch werknemers en vooral laaggeschoolde arbeiders worden ontslagen met als gevolg dat de dienstverlening een flinke deuk krijgt. Zo is de reinigingsdienst op korte tijd haast gehalveerd en heeft dit ernstige gevolgen voor de huisvuilophaling  zeker nu Limburg.Net de stad heeft laten weten niet klaar te zijn voor de huisvuilophaling.  Zie tekst “Limburg.Net laat stad weten niet klaar te zijn voor huisvuilophaling” op www.filipmoers.be

Laaggeschoolden worden geofferd voor luxeprojecten en duur (kabinets)personeel! 

Als de financiële toestand zo slecht is en er echt geen andere oplossingen zijn, zijn naakte ontslagen misschien nog te verdedigen. Dit is echter niet het geval!  Of wat te denken van  de overdreven bezetting en de daaraan gekoppelde  bijzonder dure jaarlijkse personeelskost  van 426.000 euro voor de CD&V-  en Open VLD-kabinetten. Ook de  vele luxeprojecten zoals de 507.000 euro voor inrichting 1ste verdieping stadhuis, de sporthal op de Veemarkt die intussen al over de 4 miljoen euro geraamd is, de Sintparade, de Cristaltent bij carnaval enz .. , tonen duidelijk aan dat er heel wat verkeerde keuzes werden gemaakt. Bovendien moeten wij ons de  vraag stellen:  “waar is het sociaal gevoel bij dit nieuwe beleid  gebleven?”  Dat personeelsleden, die al meer dan 15 jaar bij de stad werken, een gunstige evaluatie krijgen en op enkele jaren voor hun  pensionering toch plots hun job verliezen wegens ‘reorganisatie van de diensten’ doet de wenkbrauwen bij ieder normaal weldenkend mens toch wel  fronsen. En daar komt nog bovenop dat  in dit schepencollege gepensioneerde werknemers van de stad mee deze beslissing over gewezen  collega ’s hebben genomen!

Er wordt op dit ogenblik een heksenjacht gevoerd op het personeel dat in angst en onzekerheid leeft en  werkt. Is dat een goed voorbeeld van personeelsbeleid?