Archive for mei, 2014

Bron: Google.com

Bron: Google.com

De sp.a fractie is al maanden uitleg aan het vragen zowel op de gemeenteraad al in de politieraad hoe het komt dat parkeerwachters, aangestuurd door Vinci Park, retributies uitschrijven terwijl dit niet voorzien is in de concessieovereenkomst.

“Het is altijd de bedoeling geweest dat de controle op het betalend parkeren in handen blijft van parkeerwachters die handelen in opdracht van de stad/politie en dit niet uit te besteden. Daarom werd die controle  in de concessie van 30 mei 2011 aangaande het beheer van het parkeren op het openbaar domein tussen de stad Sint-Truiden en Vinci Park expliciet  niet opgenomen. Het stadsbestuur moet in deze kunnen sturen en de controle in handen geven van de firma die het beheer uitvoert kan aanleiding geven tot een heksenjacht op de bezoekers van onze binnenstad.    Dit laatste stellen we de laatste maanden ook vast, er worden niet alleen retributies uitgeschreven op de effectieve voorziene parkeerplaatsen maar ook op plaatsen waar zelfs niet mag geparkeerd worden.  Voor die laatste inbreuken is alleen de politie bevoegd om PV op te maken” stelde sp.a fractieleider Filip Moers zowel op de politie- als op de gemeenteraad.

“Het agressief uitschrijven van de retributies wordt nu zelfs als marketingelement door handelaars buiten het centrum aangegrepen om de mensen warm te maken om het centrum niet meer aan te doen maar eerder te kiezen voor handelszaken buiten de stadskern” gaf sp.a raadslid Johnny Vangrieken nog mee.

Op de gemeenteraad van maandag 25 mei werd dan plots de aanpassing van de concessieovereenkomst geagendeerd  waarbij de CD&V – Open VLD meerderheid toegeeft een zware fout begaan te hebben.

Tot 3 keer toe ontweek schepen Stippelmans de vraag hoe de personen die in de voorbije maanden ten onrechte een retributie ontvangen en betaald hebben, hun ten onrecht betaalde retributie kunnen terug krijgen.

“De sp.a fractie zal hierover een klacht neerleggen bij de gouverneur maar doet ook een oproep aan de gedupeerden om een bezwaarschrift in te dienen bij Vinci Park.  Geen enkel privébedrijf kan immers dergelijke retributies innen op openbaar domein tenzij hier een uitdrukkelijke goedkeuring van de gemeenteraad tegenover staat, wat in deze niet het geval was”  aldus sp.a fractieleider Filip Moers . 

Om een voorbeeldbrief te verkrijgen betreffende de terugbetaling van uw parkeerboete, gelieve contact op te nemen met filip.moers(@)telenet.be (haakjes verwijderen).

20140527_165634

Eddy El Herboutti en Gert Stas – Sp.a willen leegloop binnenstad counteren

Sp.a raadsleden Boutti en Stas hielden een bevraging bij de handelaars in de binnenstad over hun voorstel “Voor de goede klant, een gratis parkeerticket in de hand.” Wie voor meer dan 25 euro koopt in de binnenstad mag, als het van Boutti en Stas afhangt, de volgende keer gratis parkeren. De handelaars waren unaniem erg enthousiast over het gewaagde voorstel. Nu maandag op de gemeenteraad.

 

Na de opvallende leegstand in de Stapelstraat, de Diesterstraat en het  Cincindriacentrum (zo een 80 procent leegstand) is het nu ook nu duidelijk dat zelfs de Luikerstraat leegstand niet kan ontlopen.  Ook hier raken winkels niet verhuurd, blijven panden leegstaan.  

“De handelaars waren razend enthousiast”

El Her Boutti

Daarnaast blijft de concurrentie in de rand rond Sint-Truiden steeds meer uitbreiden.  Met  de verdere invulling van het Stayen winkelcentrum (de “kleine markt”!), de geplande opening van een nieuwe supermarkt aan de Vliegveldlaan en het huidige ruime aanbod aan de rand van de stad is het voor de kleinhandel in de binnenstad vechten om het hoofd boven water te houden. Op dit moment benadrukt  die concurrentie zelfs het risico op parkeerboetes in de binnenstad om langs die weg de klant te winnen. 

Daarbij gaat het imago van de binnenstad ook door het harde parkeerbeleid achteruit.  Zoals aangetoond in de argumentatie van het stadsbestuur om over te gaan tot het openen van een parkeerwinkel, doen de vele klachten inzake de vele boetes het imago van de binnenstad geen goed.  De relatief hoge parkeerkosten zorgen al voor een concurrentienadeel,  de commotie rond de boetes verergert dit alleen maar.  

Als het menens is om de binnenstad levend te houden en de negatieve spiraal leegstand-ongezellig centrum- meer leegstand te doorbreken,   is hoog tijd om extra maatregelen te nemen.  Boutti en Stas stellen voor: “Wanneer een klant voor minstens  € 25 heeft uitgegeven in de Truidense binnenstad kan hij in de parkeerwinkel,  bij presentatie van zijn rekeningen, een gratis parkeerticket voor 4 uur ontvangen.   Als voorwaarde dienen de rekeningen gedateerd te zijn op dezelfde dag. “

“De leegstand is Sint-Truiden onwaardig.”

Stas

 In de voorbije week hielden we een onderzoek naar de mening van de handelaars van de binnenstad over dit voorstel.  Een ruime steekproef van een 20-tal handelaars uit alle sectoren werd bevraagd.   Alle handelaars ondersteunden eensgezind en volmondig voor het voorstel en beaamden dat het parkeerbeleid hen een concurrentieel nadeel bezorgde.  Deze unanimiteit stemt des te meer tot nadenken aangezien men ook kon verwachten dat minstens een aantal zaken prioriteit zouden geven aan korte en snelle parkeerwissels in plaats van gratis parkeertijd.  Niet dus, een indicatie dat het stadscentrum structureel te weinig klanten over de vloer krijgt.

De uitbaters van onderstaande zaken verklaarden volkomen eens te zijn met het voorstel:

 

 • ’T Hert
 • Balthazar
 • Cardelly
 • Cohibar
 • De Klok
 • Hemingways
 • Juwelier Willems
 • Le Greco
 • Marktcafé
 • Max Elen
 • Nieuwscafé
 • OBI
 • Ons Huis
 • Raffaelo
 • Roosen
 • Royal    
 • S &  P outlet
 • Slotenmaker Simon
 • Station
 • Venise
 • Verdi

 

 

 • Tom van de ROYAL: Heb zelf veel boetes gekregen!
 •  Mhr. Vanhoegaarden,  EL greco: Super initiatief jongen ,wie gaat dit voorstel afkeuren?
 • Els Roosen, Roosen: Amaai dat zou goed zijn…
 • Rik gelade, nieuwscafé: ja, das heeeeeeel goed!!!!
 • Schoenenwinkel Raffaello: …eindelijk iemand die er iets aan probeert te doen…
 • Sloetenmakker Simon  ..dat hadden ze al veel eerder moeten doen…tuurlijk wil ik dat het in orde komt!!!!
 • Baltazar : prachtig jongen ..doen ..ma is mss 3 uur ni beter?
 • Juwelier willems: ..amaai shiek voorstel ..