Archive for juni, 2014

Aan een jarenlange traditie, ooit ingevoerd door wijlen sp.a schepen Maria Lacroix, waarbij de stad een tussenkomst geeft aan de basisscholen in de deelgemeenten om met de kinderen naar de wijkkermissen te gaan op maandag, is een einde gekomen.

Dit initiatief werd indertijd genomen om de wijkkermissen in stand te houden en om de kinderen de kans te geven om in schoolverband een bezoekje te brengen aan het kermisgebeuren in hun deelgemeente.

“De kinderen uit de basisscholen uit Brustem en Nieuw Sint-Truiden zijn ontgoocheld” aldus sp.a fractieleider Filip Moers. Dit is al de zoveelste maatregel waarbij telkenmale een besparing wordt doorgevoerd in de dorpen en wijken maar in het centrum is dat een heel ander verhaal. De bebloeming is daar een sprekend voorbeeld van.

Als we de evolutie van de budgetten voor het kermisgebeuren de laatste jaren  in de begroting bekijken, stellen we toch wel iets  belangrijks vast.

In de voorbije jaren lag dit budget rond de 17.000 euro terwijl in 2013 dit budget plots werd verhoogd naar 27.000 euro. Ik heb sterk de indruk dat bevoegde schepen Pascal Vossius (Open VLD) toen een charme offensief heeft ingezet naar de foorkramers toe om zijn slag thuis te halen om het kermisgebeuren te herschikken (geen kermis meer op de Groenmarkt). Eens die beslissing was genomen, wordt in de begroting 2014 nog amper 8.000 euro voorzien. Door deze verlaging zijn niet alleen de foorkramers alweer het slachtoffer (zij verliezen de tussenkomst via de scholen om met de kinderen een bezoekje te brengen aan de kermis) maar ook wordt de kinderen een fijne en gezellige namiddag ontnomen waarbij ze ook kennis kunnen maken met cultureel erfgoed en folklore.

De sp.a fractie vraagt dan ook om bij hoogdringendheid terug te komen op deze beslissing en er voor te zorgen dat via een budgetwijziging de middelen opnieuw worden voorzien in de begroting zodat na het schoolverlof de kinderen alsnog kunnen genieten van deze jarenlange traditie.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider