Archive for augustus, 2014

Boringen op de Grote Markt.

Boringen op de Grote Markt.

Ondergrondse parking Grote Markt?

“Waar is de visie van de CD&V-open VLD-meerderheid? Bovendien zijn deze plannen compleet irrealistisch.”, aldus sp.a –Sint-Truiden.

In de CD&V-nieuwjaarfolder 2014 stonden de plannen om onder de Grote Markt een parking aan te leggen.

Vele Truienaren, ook wij, dachten dat het om een vroege 1 aprilgrap ging. Niets is minder waar!

Op dit moment zijn er  proefboringen bezig op de Grote Markt.

Zonde van het geld en de tijd vindt  sp.a.

 

Een aantal studies uit het verleden (vóór 1995 en voor sp.a deel uitmaakte van de meerderheid) hebben aangetoond dat dit compleet niet haalbaar en irrealistisch is.

Naar aanleiding van de heraanleg en de  bouw van de ondergrondse parking aan de Sluisberg werden de mogelijkheden voor een ondergrondse parking onder de Grote Markt nogmaals onderzocht door de toenmalige meerderheid (met sp.a).

Vinden CD&V en Open VLD deze documentatie niet meer terug of willen ze die niet terugvinden? Gaat deze meerderheid het risico nemen om de Onze-Lieve-Vrouwkerk, het stadhuis en andere waardevolle historische gebouwen op het spel te zetten en het statuut van onze stad als 6de  Monumentenstad van Vlaanderen op de helling zetten?

Een paar jaar geleden, tijdens de restauratie aan het stadhuis, mocht er zelfs geen vuurwerk afgeschoten worden omwille van instortingsgevaar van de Belforttoren… .

 

Los hiervan maakt sp.a Sint-Truiden zich nog tal van andere bedenkingen:

-De recente mobiliteitsstudie met plannen om een parkeerroute ronde het centrum aan te leggen heeft heel wat geld gekost.

Dit druist compleet in tegen deze visie.

 

-Als de CD&V-Open VLD-meerderheid spreekt over een lange termijnvisie moeten ze een prognose maken over het aantal parkeerplaatsen dat nodig is, geen proefboringen doen.

Dat zit precies in die mobiliteitsstudie.

 

-Is er een financieel  plan?

Is er een privé-partner of gaat de stad Sint-Truiden dit project volledig zelf realiseren en/of financieren?

 

-Hoe zit het met de plannen voor de ondergrondse parking onder het Europaplein?

Voor sp.a zijn deze even onrealistisch en zorgen deze ervoor dat de heraanleg en renovatie van de Naamse vest inmiddels nog altijd niet gerealiseerd is.

-Geen enkele politieke partij had een parking onder de Grote Markt in hun verkiezingsprogramma staan. De kiezer heeft hier dan ook geen rekening kunnen mee houden.

-Los van de gevaren, zullen de werken een economische catastrofe betekenen voor de handelaars op en rond de Grote Markt.

Zijn deze proefboringen in die zin geen doekje voor het bloeden omwille van de uitbouw van Stayen als commerciële site met alle gevolgen van dien voor het stadscentrum?

 

-Heeft deze meerderheid nu nog geen lessen getrokken uit het Sluisbergverhaal, de talrijke verzakkingen (onder andere de Diestersteenweg) en de bouw van het nieuwe rustoord aan de Diestersteenweg (problemen Speelhof)?

– Heel wat inwoners en eigenaars in het centrum zijn nu al ongerust over eventuele gevolgen voor hun huizen en eigendommen.

Omwille van de gebrekkige communicatie rond deze proefboringen, dreigen nu al schadeclaims.

 

Voor heel wat projecten op maat van de inwoners is er geen geld, maar voor deze nutteloze studie dan weer wel.

“Investeer in de mensen, niet in een zoveelste prestigeproject!”, besluit sp.a –Sint-Truiden.