Archive for oktober, 2014

Afbeelding

Afbeelding

 

Op de gemeenteraad van 20 oktober nam burgemeester Veerle Heeren (CD&V) ruim de tijdom  de aanpassingen aan de rechtspositieregeling toe te lichten. Daarna nam sp.a fractieleider Filip Moers het woord en liet weten dat zijn fractie een hele ‘rits’ opmerkingen heeft over dit dossier maar dat hij dit de gemeenteraadsleden wil besparen aangezien het dossier niet rijp is voor goedkeuring.

Aangezien deze rechtspositieregeling ook van toepassing is op het OCMW personeel, schrijft art 270 van het gemeentedecreet voor dat deze aanpassing eerst voor advies moet voorgelegd worden aan de OCMW-raad. Filip Moers (sp.a) betrok onmiddellijk OCMW voorzitter Pascy Monette (Open VLD) in zijn tussenkomst en deze bevestigde dat dit agendapunt inderdaad geagendeerd staat op de OCMW-raad van aanstaande donderdag. Na raadpleging  van het gemeentedecreet restte  voorzitter Cleeren (CD&V)  niets anders dan het dossier af te voeren.

Nipte CD&V – Open VLD meerderheid  OCMW in de problemen door domicilieperikelen Jeanine  Degraef

OCMW-raadslid Jeanine Degraef, die niet meer woonachtig is in Sint-Truiden en hierdoor niet meer kan fungeren in de OCMW-raad,  liet zich wijselijk verontschuldigen. Hierdoor was de meerderheid niet meer in aantal om te beslissen.

“Aangezien dit een belangrijk dossier is voor het personeel hebben wij de meerderheid gedepanneerd tot dit agendapunt werd behandeld. Daarna zijn we opgestapt en was de CD&V-Open VLD-meerderheid niet meer in aantal om de agenda verder af te werken” laat sp.a OCMW-raadslid Guy Knapen weten.

“Onze fractie heeft een korte mededeling gegeven over het ontwerp-advies over de rechtspositieregeling dat werd voorgelegd. De goede elementen die betrekking hebben op de evaluaties van het personeel hebben we gesteund, voorstellen die de deur openzetten tot vriendjespolitiek en willekeur hebben we niet gesteund. Op de volgende gemeenteraad waar de aanpassingenen van de rechtspositieregeling definitief worden goedgekeurd,  zal de sp.a fractie haar standpunt in detail laten weten” aldus sp.a fractieleider Filip Moers.

Bron: Google.com

Bron: Google.com

 

Men kan moeilijk zeggen dat de marktkramers en de foorkramers in de bovenste schuif liggen bij de Truiense CD&V – Open VLD meerderheid. Nadat de foorkramers vorig jaar hun plaats werd afgenomen op de Groenmarkt voor een evenemententent tijdens de carnavalperiode, is het nu de beurt aan de marktkramers.

De ijspiste wordt verplaatst naar de Grote Markt en een 25 tal marktkramers verliest hierdoor zijn/haar aantrekkelijke en vertrouwde standplaats centraal op de Grote Markt en dit gedurende enkele weken.

“ In deze barre economische tijd is het onbegrijpelijk dat mensen hun broodwinning ondergeschikt is aan vermaak en plezier” aldus sp.a fractieleider Filip Moers.

De getroffen marktkramers zijn bijzonder teleurgesteld met deze gang van zaken. Er wordt voorgesteld om met een zaterdag in de zomer (kinderfestival Joy – Joy wordt gehalveerd) te compenseren maar dit is de marktkramers met een kluitje in het riet sturen. Zeker de schepen van economie en middenstand en initiatierfnemer Pascal Vossius zou als geen ander moeten weten dat een zaterdag in de zomermaanden absoluut niet te vergelijken is met een zaterdag in de decembermaand. Deze zaterdagen in de feestmaand zijn topdagen, ook voor de marktkramers.

Waar is de voorbeeldfunctie en de solidariteit van het beleid in tijde van energieschaarste?

Terwijl heel wat steden en gemeenten niet alleen een oproep doen aan hun inwoners om spaarzaam om te springen met hun energieverbruik maar ook zelf al beslist hebben om het in de feestperiode wat minder te doen door hun kerstverlichting te schrappen of in te perken gaan steden als Oostende, Waregem, Kortrijk, Wommelgem ….. zelfs een logische stap verder. Zij schrappen de energieverslindende ijspistes omwille van de aangekondigde energieschaarste. Het CD&V – Open VLD beleid in Sint-Truiden vindt dat ze op dat vlak geen voorbeeldfunctie hebben en dit terwijl buurgemeenten dreigen zonder electriciteit te vallen.

“Als sp.a fractie doen wij nog een ultieme oproep aan het schepencollege om het gezond verstand te laten zegevieren door ook zelf het voorbeeld te geven en in deze economisch moeilijke tijden  evenementen ondergeschikt te maken aan mensen hun broodwinning” aldus Filip Moers

De inhuldiging

De inhuldiging

Het is bijna een jaar geleden (14 november 2013) dat ik op de gemeenteraad
het voorstel heb gedaan om het centraal gelegen pleintje in Groot-Gelmen het
‘Swaenhoffplein’ te noemen.
Deze keuze is er gekomen na overleg met de Heemkring Sint-Truiden Zuid Oost.
We waren allemaal de mening toegedaan dat  de voorkeur moest uitgaan naar
een historische naam.
Het pleintje is immers volledig omringd door heel waardevolle historische
gebouwen of kenmerken zoals de Neoromaanse Sint-Martinuskerk die zich
bevindt op de heuvel en die dateert uit 1860. Aan de andere zijde bevindt
zich de prachtige  gele kornoelje haag. Deze haag werd in het kader van de
‘levendig houtig erfgoed Limburg’ bij Ministerieel besluit van 5 juli 2010
beschermd. En uiteindelijk, het derde raakpunt betreft de oudste herberg van
Limburg De Zwaan, momenteel uitgebaat als restaurant. De uit 1656 daterende
afspanning heeft waarschijnlijk zijn naam te danken aan Den Swaenhoff.

Met deze keuze brengen we ook een verdiende hulde aan de persoon die van de
restauratie van De Zwaan zijn levenswerk heeft gemaakt namelijk wijlen de
heer Guy Vijgen.
Bij deze dank ik de leden van de Heemkring Sint-Truiden Zuid Oost voor het
opzoekingswerk en de  voltallige gemeenteraad om dit voorstel unaniem goed
te keuren.