Archive for november, 2014

stadh

 

Zoals op de gemeenteraad van februari 2014 heeft de sp.a fractie ook nu zwaar uitgehaald naar de geldverspillingsdrang van het CD&V en Open VLD-beleid.

Het oorspronkelijk dossier van februari voorzag 507.000 € voor meubilair, gordijnen en verlichting. Sp.a fractieleider Filip Moers liet toen al weten dat de Antwerpenaren ’t Schoon Verdiep hebben en de Truienaren weldra  ’t Duurste Verdiep gaan krijgen.

Nu 9 maanden later komt CD&V en Open VLD met een aangepast dossier, niet met minder zoals verwacht maar met nog 270.000 € extra! Met andere woorden, 30 miljoen oude Bfr. voor het oud stadhuis in te richten. Opvallend wordt nu ook het gelijkvloers mee opgenomen terwijl deze ruimte (Toeristische dienst) amper 3 jaren gelden vernieuwd en in gebruik genomen werd.

Een identiek verhaal als de mobilehomeparking

Dit beleid associëren met visie is een hopeloze zaak! De mobilehomeparking, waar een prijskaartje aan hing van  meer dan 100.000 €,  heeft amper een paar jaar dienst gedaan om dan gesloopt te worden voor de sporthal. De benedenverdieping van het stadhuis is een  identiek verhaal. Ook deze wordt opnieuw volledig herschikt en de toen zo noodzakelijke en opvallende videowall wordt nu in de opdracht omschreven als ‘te bombastische en storend’.

Om alles op elkaar af te stemmen wordt nog maar eens een privé firma ingeschakeld en wordt hiervoor een prijskaartje van 70.000 € voorzien.

Met deze buiten alle proporties en absurde investering van 770.000 € gaan de meeste Truienaren zelden geconfronteerd worden, met de dure huisvuilbelasting en de  huisvuilzakken daarentegen wel!!!

Het positieve aan dit verhaal is dat nu we het statuut van de 2de grootste markt kwijt zijn, we weldra kunnen uitpakken met ’t Duurste Verdiep” besluit Filip Moers

Dat zeggen sp.a-fractieleider Filip Moers  en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de nieuwe rechtspositieregeling (RPR) voor het gemeente- en Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) -personeel  van Sint-Truiden.

“Het punt over de rechtspositieregeling (RPR) werd na tussenkomst van mij afgevoerd  tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 20 oktober 2014.

Het college van burgemeester en schepenen was vergeten advies te vragen aan de OCMW-raad.

Op donderdag 23 oktober 2014 werd  dan de rechtspositieregeling behandeld op de OCMW-raad en werd via stemming (met akkoord van voorzitter Pascal Monette) een aantal aanpassingen goedgekeurd” aldus Filip Moers.

De belangrijkste aanpassingen:

-aanpassing van de evaluatiecategoriën aan gunstige zijde. Naast de voorziene categorie ‘zeer goed’ en ‘goed’ vraagt het OCMW om nog een 3de categorie toe te voegen ‘voldoende’.

-diplomavereisten bij bevordering te schrappen maar eerder kijken of personeelsleden hun capaciteiten hebben bewezen.

 

“Nu is tijdens de gemeenteraad van maandag 17 november 2014 de oorspronkelijke tekst, zonder de aanpassingen van het OCMW, goedgekeurd door de CD&V – Open VLD meerderheid, ook door Pascy Monette.  De OCMW-voorzitter heeft dus tweemaal voor een andere tekst gestemd”, aldus Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

 

“Zou hij dit zelf beseffen?
Als OCMW-voorzitter brengt hij hiermee een democratisch genomen beslissing van de OCMW-raad, zonder ze te verdedigen op de gemeenteraad, niet ten uitvoer.
Hij herleidt hiermee de beslissingen van de OCMW-raad tot een formeel vodje papier en ondergraaft de taken en de verantwoordelijkheden van de OCMW-raadsleden.
Alleszins laat hij hiermee zijn eigen OCMW-personeel in de steek.”

 

“Er is ook totaal geen beleidsoverleg meer tussen het OCMW en de stad, zoals dat in andere gemeenten wel gebeurt”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Dit kan niet opgevangen worden door  de aanwezigheid van de OCMW-voorzitter in het college van burgemeester en schepenen.

In de officiële verslagen van het schepencollege merken we niet dat er gestructureerd gesproken wordt over het OCMW en het sociaal beleid.

Dit is nefast voor het sociaal beleid in de stad Sint-Truiden.

 

Met het oog op de samensmelting (integratie) van het stads- en OCMW-bestuur, als gevolg van de interne staatshervorming, is dit ook niet de goede manier van aanpak.
Het sociaal beleid dreigt zo helemaal ondergesneeuwd te worden.
Het personeel van het OCMW is hier erg ongerust over.”

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

bron: Ludwigvandenhove.be

bron: Ludwigvandenhove.be

 

“We zijn blij dat het bouwproject ‘De Gulden Bodem’ tussen de Oude Tongersebaan en de Luikersteenweg van start is gegaan.”, zeggen sp.a –fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

 

Filip Moers en Ludwig Vandenhove: “Het is één van de projecten, die vergevorderd waren bij het einde van de vorige legislatuur en waar wij als sp.a positief aan meegewerkt hebben. Nog meer: het is dankzij het doortastend optreden van toenmalig burgemeester Ludwig Vandenhove en schepen van leefmilieu Filip Moers dat het schrootbedrijf Degeling na jaren verplicht gesloten werd met één van de vele juridische procedures tegen de burgemeester als gevolg. Dat consequent optreden tegen bouw- en milieuovertredingen (handhaving) missen we trouwens met deze CD&V-Open VLD-coalitie.

 

In de oorspronkelijke sp.a –plannen was er een mix voorzien van private en sociale (huur- en koop- woningen).

Dit is volgens ons de beste formule qua leefbaarheid en sociale cohesie.

 

Burgemeester Veerle Heeren gaat er nu prat op ‘dat dit het eerste bouwproject is dat ik heb goedgekeurd waar geen sociale woningen in voorzien zijn’.

 

Wij zijn hier eerder ongelukkig over.

Momenteel zijn er heel lange wachtlijsten bij de sociale bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden en bij het Sociaal Verhuurkantoor ‘Land van Loon’.

Als stad moet je kijken naar de behoeften,  niet naar bepaalde Vlaamse richtcijfers, die zogezegd behaald zijn in Sint-Truiden.

 

Zelfs de sociale bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden maakt zich terecht zorgen.

Momenteel hebben zij nog 1 of 2 projecten op stapel staan. Bovendien durven zij geen grond aan te kopen , omdat ze geen enkele garantie hebben dat ze er iets gaan mogen mee doen.

Als we niet opletten, zal er zo een vacuüm van om en bij de 10 jaar ontstaan (grond aankopen, project uitwerken, subsidies aanvragen en bekomen en project realiseren). Zo zal onze regio ook heel wat Vlaamse subsidies missen.

Conclusie: als dit beleid verdergezet wordt, zullen er ook de volgende legislatuur (2018-2024) geen sociale instapwoningen instap klaar zijn.”

 

“Iedereen heeft recht op een woning, ook de sociaal zwakkeren.”, besluiten Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

“Hopelijk gebruikt de CD&V-Open VLD-meerderheid gezond verstand op dat vlak.

Wij rekenen zeker op de ACW (…)-verkozenen binnen de CD&V (burgemeester Veerle Heeren hoort daarbij).”