Archive for april, 2015

bron: Google.com

bron: Google.com

 

“Wij hebben in het weekend via de pers kennis genomen van de investeringsplannen van  de CD&V-Open VLD-meerderheid voor de komende jaren”, zeggen sp.a-fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Onze eerste reactie: wij krijgen gelijk over de totaal onrealistische plannen voor een ondergrondse parking onder de Grote Markt.

Lees verder…

Google.com

Google.com

“De stad Sint-Truiden moet dringend zelf opnieuw de parkeercontroles in handen nemen”, zegt sp.a –fractieleider Filip Moers.

“De laatste tijd krijgen we meer en meer klachten vanuit de bevolking over al te overijverige parkeerwachters van de privé-firma Vinca Park”.

“Dat komt ervan, als sp.a hebben wij hier altijd voor gewaarschuwd.”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“In mijn periode als burgemeester heb ik er altijd op gestaan dat deze controles gebeurden door personeel dat in dienst was bij de stad zelf en/of bij de lokale politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.”

“Als sp.a vragen wij dat het huidig stadsbestuur het contract met Vinci Park zo snel mogelijk beëindigt voor het onderdeel controles en dit opnieuw zelf in de hand neemt.

Voor ons als sp.a maken we hier bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 alleszins een programmapunt en zelfs een breekpunt van bij eventuele onderhandelingen”, aldus Filip Moers.

 

“Parkeer- en verkeersbeleid zijn een zaak van de stad.

Privé -firma’s hebben de bedoeling zoveel mogelijk geld te verdienen en winst te maken en hebben er enkel belang bij zoveel mogelijk retributiebonnen uit te schrijven.

Dit blijkt nu nog maar eens overduidelijk naar aanleiding van  de huidige situatie in Sint-Truiden”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Handhaving moet er zijn, maar dat staat niet gelijk met zoveel mogelijk retributies uitschrijven.

Toen wij als stad en lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken zelf de zaak in handen hadden, konden wij rekening houden met specifieke situaties (bijvoorbeeld evenementen, zaterdagmarkt, werken, kermissen, etc.).

Een privé -firma doet dat niet.”

“Met zo een privé -firma kan de politiek gemakkelijker zijn verantwoordelijkheid afschuiven, want ‘het is de firma geweest’. Ook daarom vinden wij dat het moet gebeuren door personen, die betaald worden met geld van de stad, zodat de democratische controle van gemeente- en politieraad er echt impact op heeft”, besluiten Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

 

Waar wachten CD&V en Open VLD op?

 

Bron: Google.com

Bron: Google.com

 

De sp.a fractie heeft de problemen die zich momenteel stellen in de Vlierboomstraat al in de vorige legislatuur voorspeld. Het schrijven van 11 mei 2012 is daar het beste bewijs van (klik hier).

Op 30 maart 2012 hebben de sp.a schepenen zich onthouden bij de bouwaanvraag van de Kleine Landeigendom voor het oprichten van 11 appartementen.

Precies 3 jaar later staat de grondoverdracht naar het openbaar domein op de agenda van de gemeenteraad, één van de voorwaarden voor de Kleine Landeigendom (waarvan schepen Erik Carlier directeur is) om belangrijke subsidies te ontvangen. Om het dossier goedgekeurd te krijgen laten CD&V en Open VLD weten dat ze de intentie hebben om een gemeenschappelijke parking aan te leggen voor de bewoners. Door de bouw van dit te grootschalig project op deze locatie, zijn er voor de plaatselijke bewoners onvoldoende parkeerplaatsen en is er evenmin voldoende ruimte om te keren op de weg.

Sp.a fractieleider Filip Moers liet op de gemeenteraad weten dat er geen enkel concreet element in die zin in het dossier zit en dat het nog lang kan duren vooraleer er een oplossing zou zijn aangezien er een onteigeningsprocedure moet opgesteld worden. Om die redenen stelde hij voor om in afwachting van de realisatie van de gemeenschappelijke parkeerplaats onmiddellijk bewonersparkeren in te voeren expliciet voor de bewoners van de Vlierboomstraat die niet over een garage of privé-parkeerplaats beschikken.

CD&V en Open VLD gaf andermaal te kennen  dat constructieve voorstellen vanuit de oppositie geen enkele kans maken en stemden het voorstel weg. Jammer voor de bewoners van de Vlierboomstraat die met de beslissing van de overdracht van de gronden nog extra 3 parkeerplaatsen moeten inleveren voor de ontsluiting van de ondergrondse parking voor de toekomstige bewoners van het nieuwe bouwproject.

Niet onbelangrijk is dat die avond maar liefst 9 extra agendapunten vanuit de oppositie aan de agenda van de gemeenteraad werden toegevoegd maar dat alle 9 voorstellen door CD&V en Open VLD van tafel werden geveegd.