Archive for mei, 2015

 

Bron:Google.com

Bron:Google.com

Als men de voegen opnieuw opvult en men blijft met de veegwagens van de markt en men kuist manueel kan uw hoge-hakken-fuif evengoed plaatsvinden mevrouw de burgemeester!

 

“Dit dossier is onverantwoord en getuigt van geldverspilling en onbehoorlijk bestuur. Dit is niet alleen het standpunt van onze fractie maar ook bij de Truienaars is er geen draagvlak voor deze nutteloze investering. Het gaat in deze zelfs niet alleen over de stadsfinanciën maar ook omwille van de economische schade die deze overbodige en luxe werken aan de handelszaken in het centrum zullen aanrichten.

Er zijn zoveel andere prioritaire investeringen, ik denk hierbij aan sociale noden, het Begijnhof, de oevers van de vijvers in het stadspark, dringende rioleringsproblemen, de aanpak van de wateroverlast in Gelinden en Zepperen. Zelfs van de beloofde openbare toiletten voor dames en gehandicapten is er geen sprake in de voorziene 2,5 miljoen euro of 100 miljoen oude bfr. Het is toch wraakroepend om iets te vervangen wat amper 19 jaar geleden werd aangelegd. Als men de voegen opnieuw opvult en men blijft met de veegwagens van de markt en men kuist manueel kan uw hoge-hakken-fuif evengoed plaatsvinden mevrouw de burgemeester .

Onze fractie betreurt eveneens het feit dat wij als gemeenteraadslid op geen enkel ogenblijk of wijze betrokken zijn geweest bij dit dossier. Gewoon voldongen feiten politiek waarbij het belangrijker was om een enorme publiciteitscampagne op getouw te zetten. Het maandelijks infoblad en een aparte krant vielen in een paar dagen in de bus. Waarom kon dit niet opgenomen worden in het infoblad? Ik spreek dan nog niet van de maquette en de massa uitnodigingen die nog eens afzonderlijk werden verstuurd. Het prijskaartje en de beslissing hiervan heb ik al bijna 3 weken geleden opgevraagd maar nog steeds niets gekregen. Intussen is het duidelijk waarom. Geen enkele beslissing op het schepencollege, en de financiële dienst heeft geen enkel zicht op het prijskaartje. Ook in dit dossier is weer ‘en petit comité’ een loopje genomen met het gemeentedecreet en de wetgeving op de overheidsopdrachten”.

Oppositiepartijen stappen op uit protest

“Zowel de raadsleden van de meerderheid als die van de oppositie moesten over deze werken voor het eerst iets vernemen in deze folder. Zelfs bepaalde doelgroepen uit onze stad kregen voorrang op deze gemeenteraad. Nog maar eens een bewijs mijnheer de voorzitter welk respect deze meerderheid heeft voor de verkozenen van het volk!

Omwille van deze reden zullen de N-VA en sp.a fracties symbolische vanaf dit agendapunt niet meer deelnemen aan de stemming en de behandeling van de verdere agenda” aldus sp.a fractieleider Filip Moers