Archive for juli, 2015

 

 

 

 

Om een onbegrijpelijke reden werden maal liefst 5 bomen gekapt op het kerkhof van Engelmanshoven. ‘Toen ik woensdag om uitleg ging vragen bij de dienst ruimtelijke ordening kreeg ik als uitleg dat er geen kapvergunning was afgeleverd maar dat er een veiligheidsprobleem was met de paardenkastanjeboom. Voor een dergelijke kapping ook wel sanitaire kaping genoemd, is er een beslissing van de burgemeester noodzakelijk!

Het hoofd van de technische dienst kon mij geen dossier voorleggen. Waarom de 4 andere bomen werden gekapt kreeg ik de uitleg dat deze ‘dood waren’. Eigenaardig want dit was mij nooit eerder opgevallen! Het zou maar al te simpel zijn dat dit zo maar kan want dan kun je dit argument altijd gebruiken als men een boom wenst te kappen. Juist daarom is ook voor het kappen van ‘dode’ bomen een kapvergunning vereist.

Het is niet de eerste keer dat het beleid haar eigen regels met de voeten treedt’ aldus sp.a fractieleider Filip Moers!

Om het onkruid op de kerkhoven te wieden is er onvoldoende personeel maar om gezonde bomen te kappen blijkbaar niet.

‘Het is alleszins een feit dat deze CD&V – Open VLD meerderheid niet veel belang hecht aan hoogstammige bomen. De voorziene kapping van de platanen op de Grote Markt is daar ook een mooi voorbeeld van’ aldus Filip Moers

 

news

Negatief nieuws moet ook gebracht worden!

De sp.a fractie heeft de voorbije week deze 3 onderstaande persteksten verstuurd.

Blijkbaar is het geen belangrijk nieuws als de huidige meerderheid de dagprijzen in onze OCMW rustoorden met 33 % wilt laten stijgen. (1)Onze fractie heeft ook een constructief voorstel gedaan wat er met het Sint-Laurentius rustoord moet gebeuren als de ouderen zijn verhuisd. (2) En de miljoenendeals die bij Agost in de achterkamers worden gemaakt  (3) is de oppositie ook beu.

Daarom werd 10 dagen geleden door de oppositie een extra gemeenteraad samen geroepen. Ook dat is blijkbaar in Sint-Truiden geen nieuws meer!

Tijdens de OCMW-raad van afgelopen donderdag 25 juni keurden Open VLD en CD&V het voorstel goed om de dagprijs van de sociale woonzorgcentra Meiland en het nieuwe woonzorgcentrum Villa Rosa te verhogen. De prijs zal stijgen van 42 € naar maar liefst 57 € voor alle nieuwe bewoners. De huidige bewoners zullen om de 6 maanden een meerprijs van 2,20 € moeten betalen zodat ook zij in 2019 aan het tarief van 57 € per dag komen. Dit alles om break-even te draaien over 20 jaar.

Sp.a Sint-Truiden vindt een maandelijkse prijs van maar liefst 1.710 € onaanvaardbaar, zeker omdat het gemiddeld pensioen van de Truienaar slechts 1.200 € bedraagt.

“Deze prijsverhoging is vooral nadelig voor de gewone man die zijn hele leven gewerkt heeft en bijgedragen heeft aan de maatschappij. En wanneer de zuurverdiende spaarcentjes opgesoupeerd zijn, komen de facturen terecht bij de kinderen die elke maand 510 € extra aan kosten zullen moeten betalen. Jan met de pet wordt door deze meerderheid behandeld als een citroen, en die kan je maar 1 maal uitpersen” aldus sp.a OCMW raadslid Elien Raskin.

Ook de sp.a OCMW raadsleden Guy Knapen en Daniëlle Degline kunnen zich allerminst vonden in dit voorstel. “We spreken hier nog altijd over een zorgcentrum in handen van het OCMW, een instantie die vooral sociaal moet handelen, ook in haar prijsbepalingen. Wij zullen ons met man en macht blijven verzetten tegen deze absurde prijsverhoging van maar liefst 33% per maand!”

“Als het Agentschap zorg en gezondheid deze goedgekeurde prijsverhoging bekrachtigt, zal Sint-Truiden met deze dagprijs van 57 € afgezonderd koploper zijn in Limburg” aldus sp.a fractieleider Filip Moers.

Extra gemeenteraad: niet het gemeentebedrijf maar de gemeenteraad moet beslissen

SINT-TRUIDEN – Oppositiepartijen N-VA en sp.a roepen op donderdag 2 juli de gemeenteraad samen. Aanleiding is de aanhoudende weigering om ook maar enige transparantie te geven in de werking van het autonoom gemeentebedrijf AGOST. Ook afgelopen gemeenteraad kwam er geen antwoord op de vele begrotingsvragen van de oppositiepartijen.

Filip Moers: “De stad wordt door drie personen bestuurd en dit vanuit het autonoom gemeentebedrijf, zonder democratische controle. Zonder enig politiek debat of budgettaire inspraak beslissen zij over tientallen miljoenen euro’s investeringen op ons grondgebied. We pikken dit niet langer.”

De sp.a – N-VA oppositie legt een wijziging van de beheersovereenkomst op tafel en wil de statuten aanpassen zodat er een brede vertegenwoordiging van alle fracties binnen het directiecomité gegarandeerd wordt.

Jelle Engelbosch: “Het directiecomité van AGOST gaat continu haar bevoegdheid te buiten en stelt de raad van bestuur voor voldongen feiten. Dit kan niet langer. Dit is puur misbruik van het vehikel van een autonoom gemeentebedrijf om geen enkele verantwoording te moeten afleggen. Deze miljoenendeals moeten naar het publiek forum worden gebracht. Ik begrijp trouwens niet dat de gemeenteraadsleden van de meerderheid zo mak zijn en dit accepteren.”

Ook de agendapunten die maandag op de gemeenteraad niet werden behandeld, zijn opnieuw geagendeerd.