Archive for september, 2015

svk2

SVK Land van Loon

Bijna 17 jaar geleden startte ik samen met enkele ACW militanten een vzw om gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden in een degelijk en betaalbare woning te huisvesten.

Voorbije zaterdag werd ook ons nieuw kantoor ingehuldigd. We hebben in al die jaren sober maar efficiënt gewerkt. Ook dankzij de gemeente Heers, die ons in al die jaren praktisch kosteloos heeft gehuisvest, werd een spaarpot aangelegd. Dit samen met lage leningslasten heeft ons de stap laten zetten om een eigen pand te verwerven.

Afscheid SVK Land van Loon

Afscheid SVK Land van Loon

Ik kon mij geen mooier moment indenken om de fakkel door te geven dan nu. Op dit ogenblik verhuren we maar liefst 250 woningen in gans zuidwest Limburg en als kers op de taart nemen we ons eigen nieuw kantoor langs de Tongersesteenweg in gebruik.

Mijn oprechte dank gaat uit naar de eigenaars voor het vertrouwen die zij in al die jaren in onze werking hebben gesteld, aan het personeel dat zich met hart en ziel inzet voor onze organisatie en uiteraard ook aan mijn collega’s bestuursleden om zich samen met mij al die jaren op onbezoldigde en vrijwillige wijze in te zetten voor dit mooie sociale project.

 

 

 

Ik wens mijn opvolger Pascy Monette heel veel succes toe met de verdere uitbouw van het svk Land van Loon.

Signeersessie Toni Coppers

Signeersessie Standaard Boekhandel Sint-Truiden 28 maart 2015

Dat is alvast het voorstel van de sp.a fractie dat zal voorgelegd worden als toegevoegd agendapunt op de gemeenteraad van maandag 28 september 2015.

De gemeenteraad van 21 september 1998 keurde het reglement goed inzake de toekenning van het ereburgerschap aan verdienstelijke personen, die geen inwoner zijn van de stad Sint-Truiden.

Toni Coppers is vandaag een van de bekendste en meest gelauwerde misdaadauteurs van Vlaanderen. Hij werd geboren in Sint-Truiden op 6 september 1961 en woonde er de eerste 20 jaar van zijn leven. Hij studeerde aan het atheneum. Momenteel woont hij in Antwerpen. Hij verblijft regelmatig in Sint-Truiden, meer bepaald in Gorsem, waar zijn ouders wonen.

Hij debuteerde als reisjournalist voor Radio 1 en werkte tot enkele jaren geleden voor de openbare omroep, waar hij meerdere functies bekleedde, van documentairemaker en presentator tot producer.

In 2008 maakte Toni Coppers met ‘Niets is ooit’ zijn debuut als volbloed thrillerschrijver rond de toenmalige hoofdinspecteur -en nadien commissaris bij de moordbrigade- Liese Meerhout.

“Toni Coppers werd meermaals genomineerd voor zowel de Hercule Poirotprijs als voor de Diamanten Kogel. In 2014, met zijn misdaadroman ‘Dood Water’, wint hij de prestigieuze Hercule Poirotprijs voor de beste Nederlandstalige misdaadroman.

In 2015 besliste VTM om rond de boeken en de personages van Toni Coppers de opvolger van de serie ‘Aspe’ te maken. Alle 13 afleveringen voor het eerste seizoen zijn ondertussen opgenomen. Deze langlopende politieserie, met in de hoofdrollen Hilde De Baerdemaeker en Luk Wijns, draagt de titel “Coppers” en wordt in 2016 op VTM uitgezonden.

Zijn nieuwste boek “De Vleermuismoorden” verschijnt eind september.

Via zijn boeken bezorgt Toni Coppers uitstraling en bekendheid aan zijn geboortestad. Meer zelfs, hij voert zijn geboortestad ook regelmatig op in zijn romans, zoals in het bekroonde ‘Dood water’, waarin Gorsem en Duras een rol spelen” aldus sp.a fractieleider Filip Moers

Parkeerzone bewoners

Parkeerzone bewoners

“Omwille van de werken aan de Grote markt, zijn er voor lange tijd heel wat parkeerplaatsen verdwenen. De bewoners die zich voor 75 € per jaar (en 100 € voor een tweede voertuig) een bewonerskaart hebben aangeschaft  om in de regio van hun woonplaats te kunnen parkeren,  zien dat voordeel gedurende de werkzaamheden in het centrum zo goed als verdwijnen.

Het lijkt ons dan ook niet meer dan redelijk om voor deze gedupeerden een financiële compensatie te voorzien.”

aldus sp.a fractieleider Filip Moers

Pleintje, Overbroek, Gelinden

Pleintje, Overbroek, Gelinden

“De stoepen in de randgemeenten liggen er op sommige plaatsen afschuwelijk bij. Sinds 1 januari 2015 mogen de steden en gemeenten geen pesticiden meer gebruiken maar moet de onkruidgroei op een alternatieve manier aangepakt worden. Dit kan manueel met schoffelen gebeuren of met branders, heet-water methode enz…” aldus sp.a raadslid Eddy El Herbouti.

Stoep, Gelinden

Stoep, Gelinden

Blijkbaar heeft de stad Sint-Truiden gekozen om alles op zijn beloop te laten. Dit blijkt althans uit bijgevoegde foto’s die genomen werden in diverse deelgemeenten zoals Gelinden, Kerkom, Gorsem, enz…

Stoep, Kerkom

Stoep, Kerkom

 

“De voetpaden zijn op talrijke plaatsen niet meer begaanbaar waardoor de veiligheid van de zwakke weggebruiker in het gedrang komt. Dit probleem werd maandag op de gemeenteraad aangekaart. Het betreft meestal stoepen waar geen woningen staan en waar de bewoners dus niet kunnen instaan voor het onderhoud. We hopen dat de stad haar verantwoordelijkheid opneemt en hier dringend werk van maakt” aldus raadslid Eddy El Herbouti en fractieleider Filip Moers.

Stoep, Gorsem

Stoep, Gorsem

Terwijl in de randgemeenten alles op zijn beloop wordt gelaten, wordt voor het centrum uit een ander vaatje getapt. Voor onnodige en zinloze investeringen op de Grote Markt wordt nog dit jaar en in 2016 voor maar liefst 3.828.200 euro of meer dan 153.000.000 oude bfr geïnvesteerd. Hierbij het overzicht:

 

a

Komt hier nog bij dat de 20 jaar oude platanen rond de Grote Markt verdwijnen en dit op een ogenblik dat iedereen de mond vol heeft van klimaat neutraal, het terugdringen van de CO2 uitstoot enz… Bovendien is bij de heraanleg van de Grote Markt in 1995 (dus amper 20 jaar geleden!!!) bewust gekozen voor platanen. Deze bomen zijn bijzonder geschikt als pleinboom omdat ze weinig gevoelig zijn voor bodemverdichting. Ondertussen zijn deze bomen uitgegroeid tot beeldbepalende elementen op deze ruimte.

In de bouwaanvraag wordt de kapping verantwoord gezien de wekelijkse activiteiten op de Grote Markt. Dit is echt een drogreden want in de voorbije 20 jaren hebben deze bomen nog nooit problemen gegeven, noch met de wekelijkse zaterdagmarkt, noch met de kermis. Wij stellen ons trouwens de vraag waar de voorbeeldfunctie is van dit CD&V en Open VLD- beleid? Zeer kritisch omgaan (terecht) met particuliere aanvragen voor het kappen van bomen en dan zelf het enige groen op onze Grote Markt vervangen door kitscherige bloembakken!!!

Herstellingswerken in de randgemeenten zijn geen aandachtspunt

gg

 

 

 

 

 

Groot-Gelmenlaan, Groot-Gelmen

Voor kleine herstellingen in de deelgemeenten is er amper aandacht. Zo is 2 maanden geleden omwille van de hitte op de Groot-Gelmenlaan op 2 plaatsen het wegdek omhoog gekomen. Niet alleen ontsieren de nadars al de ganse zomer het straatbeeld, ze zorgen ook voor hinder aan de buurtbewoners bij het in- en uitrijden van hun eigendom.

gplein

 

 

 

 

 

Gemeenteplein, Velm

Ook in Velm leveren de scheef gereden paaltjes aan het gemeenteplein al lange tijd geen fraai beeld. De plaatselijke bewoners vragen zich terecht af of deze paaltjes niet meer te verkrijgen zijn. Waarom worden ze dan niet allemaal vervangen door iets steviger materiaal?

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider