Archive for november, 2015

Nadars vallen omver owv de wind.

Al 5 maanden nadars op de Groot-Gelmenlaan

 

Op 30 juni komt door de hitte het wegdek op 2 plaatsen omhoog op de Groot-Gelmenlaan. Tot op de dag van vandaag is deze herstelling nog niet gebeurd. Door de wind liggen deze nadars regelmatig tegen de grond en zijn ze bijgevolg een groot gevaar voor de veiligheid omdat ze dan niet zichtbaar zijn.

Op de gemeenteraad van 28 augustus werd het probleem al aangekaart door sp.a fractieleider Filip Moers. Intussen zijn we alweer bijna 3 maanden verder en staan de nadars (of beter gezegd liggen) ze er nog steeds.

“Dit krijg je toch aan niemand uitgelegd dat het zo lang duurt vooraleer zo een kleinigheid wordt hersteld. Het is duidelijk dat dit geen prioriteit is voor dit beleid. De klok is precies weer meer dan 20 jaar terug gedraaid. Ook toen met dezelfde coalitie was er amper aandacht voor de randgemeenten. Dit dreigt zich nu te herhalen als we zien welke nutteloze en immense investeringen er allemaal op en rond de Grote Markt gebeuren terwijl deze kleine dingen die toch heel wat hinder en overlast veroorzaken, op hun beloop worden gelaten”.

sporthal

Bron: google.be

De nieuwe sporthal op de Veemarkt is een feit.

“Als sp.a fractie hebben wij altijd gepleit voor een bijkomende sporthal, omdat daar behoefte aan is. Maar niet op de Veemarkt, wel aan een school.

Onze voorkeur ging uit naar de Tuinbouwschool aan de Diestersteenweg, gekoppeld aan een grondige renovatie op termijn van de sporthal in de Jodenstraat.”, zeggen sp.a –fractieleider Filip Moers en Ludwig Vandenhove. “Zo kwamen we bovendien tegemoet aan de twee schoolnetten.

Op die manier kon de sporthal door de leerlingen gebruikt worden tijdens de schooluren en door het verenigingsleven en de sportieve inwoners na schooltijd en in het weekend.

Gewoon ideaal gebruik van de middelen, heel wat gemeenten doen het op die manier.

Ondanks de negatieve reacties van vele inwoners bleef het huidig beleid volharden voor de locatie op de Veemarkt en moet er heel wat opgeofferd worden ( het verwijderen van de pas gerealiseerde mobilehome parking, het afschaffen van de traditionele rommelmarkt op zaterdag, het verlies aan parkeerplaatsen, de visuele impact voor de bewoners van de in opbouw zijnde appartementen aan de Parkstraat, problemen voor de woonwagens en het kermismateriaal tijdens de carnaval- en de augustuskermis en de moeilijkheden om nog circussen toe te laten in Sint-Truiden).”