Archive for december, 2015

1

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

2

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Gat in de begroting groter dan gat in de markt

Sint-Truiden nog nooit zo diep in de schulden

 

Op de gemeenteraad van 22 december 16 presenteert het stadsbestuur zijn begroting en meerjarenplan 2016-2019. In tegenspraak met de berichtgeving van de burgemeester tonen de cijfers een waar financieel slagveld. Uit de hand gelopen onnodige investeringen (o.a. markt), overdreven werkingskosten en een zeer prijzig personeelsbeleid maken dat Sint-Truiden in 2019 118,9 miljoen euro in het rood zal staan, een nooit geziene schuldenlast.

1

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Filip Moers & Gert Stas

“We begonnen met een schuld van zo een 68 miljoen (a),
die hebben we afgebouwd naar 47 miljoen (b)”

“Het stadsbestuur wil in 2018 een halvering van de schuld” (c)
“Wij zijn vooral tevreden met de historische omwenteling (d) van onze schuldgraad”

Veerle Heeren in Truineer nov 2013 – HBVL sept 2015 – Truineer okt 2015:


Realiteit: (a) 65,5 miljoen, (b) 52,2 miljoen, (c)verdubbeling (d) ‘historisch’ is inderdaad het juiste woord.

 

Minder schuld?

Waar de vermindering van de schuld in 2014-2015 graag geduid wordt als teken van “goed beleid”, blijkt in werkelijkheid dit vooral een gevolg te zijn van het gebrek aan investeringen. Nu we, na drie jaar plannen en studies, in de uitvoeringsfase terecht gekomen zijn, blijken de megalomane dromen van deze coalitie nefast te zijn voor onze stadskas. De stadsschuld explodeert met maar liefst 40 miljoen euro. Tegen 2019 landen (crashen?) we op een totale schuld van 118.900.000 euro.

Waar in 2012 de stad nog 1672 Euro aan elke Truienaar moest, staat ze nu voor 2990 euro bij mij in het krijt (en ook bij u). Ongezien en historisch.

Belastingen stijgen

Ook de dienstenbelasting van 40 euro is terug van nooit weggeweest. Hoewel u ook betaalt voor de ophaling van huisvuil via uw afvalfactuur, schrijft de stad toch graag de 40 euro belasting, die nog stamt van vóór de overheveling van de ophaling naar Infrax, terug in bij de inkomsten.

De zwarte doos Agost/Patri

Hoewel met achtereenvolgens 79, 90 en 96 miljoen schulden in de komende jaren de stadskas intern al niet onder controle kan gehouden worden, blijkt ook het AGB Agost, eertijds opgericht uit financiële overwegingen, zijn belofte niet waar te maken. Na 10 jaar werken is deze “bouwfirma” er niet in geslaagd ook maar enige meerwaarde te genereren voor de Truienaar. Integendeel, tellen we bij de totale stadsschuld de miljoenen schulden van Agost en de verwachte schuld van het AGB Patri, verantwoordelijk voor het beheer van het patrimonium van de stad, komen we in 2019 aan een totale schuld van 119 miljoen euro, een verdubbeling ten opzichte van 2014. Het optellen van deze schulden is logisch omdat de stad borg staat voor alle activiteiten.

Het wordt pas echt onrustwekkend wanneer we in rekening nemen dat de stad Sint-Truiden gebonden is aan boekhoudkundige regels (autofinanciering).   In theorie moet Sint-Truiden in staat zijn haar schulden af te lossen, ware het niet dat deze regels niet gelden voor Agost. Agost kan zo gebruikt worden voor onverantwoorde uitgaven, wat in de praktijk ook gebeurt.   De boekhouding van het AGB Agost zou de auto-financieringstoets nooit kunnen doorstaan.

Dat het stadsbestuur besliste om de bouw van het gemeenschapscentrum in Zepperen én de verkoop van stadspatrimonium (zie onder) niét door Agost uit te laten voeren, duidt ook op een gebrek aan vertrouwen in dit vehikel.

Voor de living wordt de keuken verkocht

Omdat de investeringslast met 29 miljoen euro alleen al in 2016 zo groot is geworden, kan de stad Sint-Tuiden dit onmogelijk met leningen alleen bekostigen. Besloten werd om dit gat te dempen met de verkoop van eigen bezittingen. Voor 3 miljoen euro, ongeveer de prijs voor de nieuwe steen op de markt, gaat Sint-Truiden eigendommen verkopen.
Het antwoord op onze herhaalde vraag welke eigendommen dan wel te koop gezet zullen worden, bleef telkens uit.

Wij vermoeden dat er gekeken wordt in de richting van parochiezalen, pastorijen en vooral het Atheneum in de Zoutstraat. Deze gebouwen worden op dit moment intens gebruikt door het verenigingsleven in Sint-Truiden en we vrezen dan ook dat het Truidense middenveld de prijs van ondoordacht bestuur duur zal moeten betalen.
Om het met de woorden van Veerle Heeren te zeggen: om de nieuwe steen in de woonkamer te bekostigen zal de keuken verkocht moeten worden.

Personeel- en werkingskosten

2

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

“Tegen het einde van de legislatuur zullen we 1,2 miljoen euro minder aan personeelskosten hebben” – Truineer nov 2013.
Realiteit: 2, 4 miljoen meer
Een aantal goedkopere uitvoerende personeelsleden werden bedankt voor bewezen diensten, denk aan de stadsparkwachter bijvoorbeeld, maar aan de andere kant werd er volop duur kaderpersoneel aangeworven.

Doeners worden vervangen door denkers om een tekort aan eigen visie te maskeren.
Het aantal personeelsleden stijgt dan ook van 340 in 2012 naar naar 353 in 2016.
Het gevolg: een lagere dienstverlening en hogere personeelskosten.

Terzijde: Dure kaders ook voor de inrichting van het stadhuis, nu al een kosten plaatje van 900.000 euro.

3

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Hetzelfde geldt ook voor de werkingskosten. Ook hier zien we hoge uitgaven aan studiebureau’s en ‘externe consulting’, gecombineerd met hoge kosten verbonden aan elitaire evenementen voor de Truidense goegemeente. Als voorbeeld: Om de gratis bomen op de Grote Markt te compenseren moet er nu 212.000 euro uitgegeven aan een privéfirma voor bebloeming.    

 

Ten slotte

Na drie jaar relatieve stilte is het stadsbestuur op kruissnelheid gekomen en worden de intenties duidelijk.   Een gebrek aan een lange termijn visie, gecombineerd met een onverantwoorde dadendrang leidt tot de hoogste schuldenberg die onze stad ooit heeft gekend. Het meest wraakroepend is dat de investeringen die wél gebeuren niet eens de meest dringende of nodige zijn. Het belang van een nieuwe steen op de Grote markt verzinkt in het niets met het moderniseren van ons rioleringsnet. Laten nu net dergelijke investeringen op de lange baan geschoven worden.

 

Filip Moers & Gert Stas

sp.a fractie Sint-Truiden

cijfers: fin. dienst Sint-Truiden

stadshuisttruiden

Bron: Google.be

Inrichting stadhuis kost nu al 877.000 €

Initieel was er 507.000 € voorzien om het gerestaureerd stadhuis in te richten (verlichting, meubilair, tapijt, enz ….. Op de gemeenteraad van november 2014 haalde de sp.a fractie zwaar uit over de geldverspilling toen de CD&V en Open VLD meerderheid nog eens 270.000 € extra vroeg. “Antwerpen mag dan ’t Schoon Verdiep hebben, in Sint-Truiden krijgen we ’t Duurste Verdiep” liet sp.a fractieleider Filip Moers zich toen ontvallen.

Opvallend in het dossier is ook de herinrichting van de toeristische dienst op het gelijkvloers. Deze ruimte werd amper 4 jaar geleden volledig vernieuwd na de restauratie van het stadhuis.

Het wordt nog duurder!

Uit de notulen van het schepencollege van 20 november 2015 blijkt de nieuwe raming nog eens 100.000 € extra te bedragen en komt het totaal plaatje nu uit op 877.000 € of meer dan 35 miljoen oude Bfr.

“Ik heb de indruk dat de meerderheid zelf beschaamd is om dit dossier te komen verdedigen op de gemeenteraad. Iets wat, gezien de omvang van de investering, ook wettelijk zo zou moeten zijn. Men heeft nu de herinrichting opgesplitst in 11 aparte dossiers om op die manier de bevoegdheid van de gemeenteraad te omzeilen. Verschillende dossiers worden net onder de 102.850 € geraamd, het grensbedrag dat in het delegatiebesluit is opgenomen zodat deze dossiers niet aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd.”

Als oppositiepartij vinden wij dat onze inwoners het recht hebben om te weten wat met hun belastinggeld gebeurt. Om die reden geven wij graag een overzicht van dit ontrafeld dossier:

berekening

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorziene uitgaven voor de werken op en in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt naderen nu de grens van de 150.000.000 €. Een bijzonder zwaar prijskaartje voor de vernieuwing van “onze living” aldus sp.a fractieleider Filip Moers

Ps: het dossier voor onderhoudswerken aan de buitengevels van het stadhuis is in dit overzicht niet opgenomen. De voorziene uitgaven hiervoor bedragen 100.000 €