Archive for februari, 2016

 

 

De bewuste meubels

De bewuste meubels

 

Bij de inkleding van de eerste verdieping  van het oud stadhuis kiest het stadsbestuur voor de duurste optie.  Het prijskaartje loopt op tot 880.000 Euro en alleen al voor een gedeelte van het meubilair moet 166.441 euro neergeteld worden.  Een tafel blijkt ondertussen zo groot dat een raam moet uitgebroken worden.  Het stadsbestuur richt in, Sp.a Sint-Truiden licht in.   

Filip Moers en Gert Stas

 

De eerste verdieping van het oud stadhuis mag wat kosten: Belangrijke gasten worden er ontvangen, er wordt getrouwd en de gemeenteraad vergadert er.  Het is met andere woorden een belangrijk uithangbord voor Sint-Truiden.  Aan de andere kant moet er gekeken worden wat het draagvlak is van de stad en zijn bevolking.  De schulden stapelen zich op en ook de Truienaar stelt vragen bij luxe-uitgaven op een moment dat de crisis nog niet verteerd is.

 

Ook het stadsbestuur leek dit laatste te beseffen en trachtte het kostenplaatje, dat ondertussen van 507.000 naar 880.000 euro gestegen is, te verdoezelen door het dossier op te delen in vele kleine onderdelen.  Op die manier konden de ware kosten makkelijker onder de mat  geveegd worden. Deze handelswijze heet “salamisering” en is verboden. Na een klacht van Filip Moers, fractieleider sp.a Sint-Truiden, moest deze malafide procedure dan ook stopgezet worden. 
Nu wordt in ijltempo een beperkte aankoop van meubilair doorgevoerd  om alsnog  als pronkstuk te dienen in de ‘living van de stad’ bij de opening van de vernieuwde  Grote Markt op 21 mei aanstaande.
We sommen op:
vergadertafel raadzaal voor 64.998 euro,
vergadertafel schepenzaal voor 33.033 euro,
tafel en kast kabinet burgemeester voor  16.719 euro,
stoelen voor 51.665 euro.

Samen “goed” voor 166.445 euro.

2

Het wordt pas echt grotesk nu blijkt dat de tafel van de raadszaal zo groot is dat er een raam van het pas gerenoveerde stadhuis moet uitgebroken worden om ze geplaatst te krijgen. Zelden werd grootheidswaan zo treffend geïllustreerd. 
Ook ten gronde kunnen vragen gesteld worden bij deze uitgaven.
Op dit moment vindt de gemeenteraad plaats in het Cultureel Centrum. Met een verhuis naar het oud stadhuis wordt het moeilijker voor de vele geïnteresseerden om de vergadering te volgen.  Is het historisch kader belangrijker dan toegankelijkheid? Daarnaast zijn ook de schepenzaal en het bureau van de burgemeester in het administratief centrum nog maar nét opnieuw ingericht.  Zijn een nieuwe en dure tweede  schepenzaal en tweede burgemeesterkabinet dan wel zo nodig?

Ondertussen wordt verwacht men dat de stadsschuld tegen 2019 zal verdubbelen.  Door dergelijke lintjesknipperij zullen de meubelen niet gered worden…

 

Bron: Google.com

Bron: Google.com

De sp.a fractie maakt zich zorgen over de nieuwe inplanting van de zaterdagmarkt. De ‘interesse’ van cd&v en Open vld in de zaterdag- en rommelmarkt vertaalt zich ook in de toeristische gids 2016. Zelfs geen foto meer van de zaterdagmarkt, één van de oudste tradities die onze stad nog kent. Men moet al veel geluk hebben om de enkele woorden te vinden die verwijzen naar de zaterdagmarkt. Over de al zo fel geplaagde rommelmarkt op de Veemarkt is zelfs helemaal niets terug te vinden. Door de recente verhuis naar zondag zou enige promotie bij de toeristen absoluut noodzakelijk zijn, of is het bewust de bedoeling om dit dood te zwijgen?

“Onze fractie wenst dringend uitsluitsel hoeveel de zaterdagmarkt zal moeten inboeten omwille van de heraanleg van de Grote Markt. Het binnenplein werd aanzienlijk verkleind en de blauwe steen rondom kan/mag niet overreden worden. Op wat gaat men zich baseren om marktkramers hun vertrouwde plaats op de Grote Markt niet meer te geven? Aan wie worden de bevoorrechte plaatsen toegekend? Op deze vragen willen wij zo vlug mogelijk uitleg en vragen wij dringend een raadscommissie” aldus sp.a fractieleider Filip Moers

“Een identiek probleem stelt zich met de augustuskermis. Ook hier zullen foorkramers hun vertrouwde staanplaats verliezen. Voor ons zijn markt- en foorkramers middenstanders zoals alle anderen en verdienen zij op een respectvolle manier behandeld te worden, zowel op vlak van promotie als bij het doorvoeren van (on)nodige herschikkingen” aldus sp.a gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.