Archive for maart, 2016

Good job!

Good job!

De identificatie en registratie van honden is verplicht sinds 1 september 1998. Uit onderzoek van de dienst Dierenwelzijn en UGent is gebleken dat 29 % van de honden niet correct is geregistreerd. Vaak is een verhuizing daarvan de oorzaak.

In 2014 werd van 1/5 van de verloren gelopen honden de eigenaar niet gevonden.             Het is dan ook belangrijk dat nieuwe inwoners er op gewezen worden dat ze het nieuwe adres van de hond moeten doorgeven. Zo moet het kaartje ‘aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering’, dat bij het hondenpaspoort zit, met het nieuwe adres opgestuurd worden naar Dog ID. Na twee weken kan men zelf op de website van Dog ID controleren of de gegevens correct zijn aangepast.

De sp.a fractie zal op de gemeenteraad van aanstaande maandag met een bijkomend agendapunt voorstellen om de betrokken diensten opdracht te geven bij het inschrijven van nieuwe inwoners de nodige informatie te verstrekken over de te volgen procedure voor de adreswijzigingen voor deze viervoeters.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

0498/939005

09 maart 2016

 

Bron: Google.com

Bron: Google.com

Tijdens de gemeenteraad van maandag 29 februari 2016 heeft de gemeenteraad van Sint-Truiden unaniem beslist om alle E-niveaus af te schaffen en te vervangen door een D-niveau.

“Eindelijk, deze personeelsleden kunnen dat financieel goed gebruiken! Bovendien krijgen ze nu sneller doorstromingsmogelijkheden” aldus sp.a fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Ik dring daar al op aan sedert mijn laatste beleidsperiode als burgemeester. Meerderheidspartijen CD&V en Open VLD wilden daar toen niet van weten” aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Deze legislatuur heeft sp.a fractieleider Filip Moers al tweemaal het voorstel ter stemming voorgelegd. De eerste maal als amendement op agendapunt ‘aanpassing organogram en personeelsformatie’ tijdens de gemeenteraad van maandag 19 december 2013 (CD&V en open VLD stemden tegen) en een tweede maal tijdens de gemeenteraad van 16 november 2015 als bijkomend agendapunt (CD&V, Open VLD en N-VA stemden tegen).

Goed dat alle partijen uiteindelijk inzien dat deze personeelsleden dat verdienen en economisch is dit goed voor de Sint-Truidense middenstand. Als lagere inkomens een verhoging krijgen, wordt dit meestal snel en lokaal besteed.