Archive for mei, 2017


 

“Het is onverantwoord dat de stad Sint-Truiden nog steeds pesticiden gebruikt bij het onderhouden van het groen en/of voor het bestrijden van onkruid”, zegt sp.a-gedeputeerde van Leefmilieu en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

 

Uit een filmpje van een burger blijkt dat dit zelfs gebeurt op speelpleinen (zie TVL nieuws op vrijdag 28 april 2017).

 

Sinds 1 januari 2015 mogen Vlaamse gemeenten, na een overgangsperiode van 10 jaar, geen pesticiden meer gebruiken. Ze kunnen wel nog afwijkingen aanvragen als ze een duidelijke planning van afbouw hebben.

 

De stad Sint-Truiden scoort zeer slecht in de jaarlijkse cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

In 2013 en 2014 waren ze zelfs koploper in Limburg.

Blijkbaar worden daar geen lessen uit getrokken, integendeel.

 

“Als sp.a-Sint-Truiden wensen wij te weten wie de politieke verantwoordelijkheid heeft voor deze  gang van zaken”, zeggen sp.a –fractieleider Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

“Het gaat niet op om ‘de betrapte’ arbeider met de vinger te wijzen, zoals burgemeester Veerle Heeren deed in de hoger aangehaalde opname.

 

Wie heeft opdracht gegeven om deze pesticiden aan te kopen?

Hoeveel voorraad is er nog?

Welke plannen waren er om dit nog te gebruiken? Zo blijkt onlangs op heel wat speelpleintjes  nog pesticiden gebruikt te zijn zoals op de speelpleintjes onder andere langs de Zepperenweg, Nieuw Sint-Truiden, Gelinden …

Hoever staat het met het actieplan met een duidelijke tijdsplanning om pesticiden vrij te gaan werken, zoals wij al voorgesteld hebben in augustus 2015? Op die vragen willen wij dringend een antwoord

 

“Wij willen op korte termijn antwoord op deze concrete vragen en op de vraag van de politieke verantwoordelijkheid” aldus sp.a fractieleider Filip Moers

 

“Vanuit de provincie Limburg en de vzw Centrum Duurzaam Groen (CEDUGRO) bieden wij al enkele jaren alternatieven aan voor het gebruik van pesticiden, maar blijkbaar is deze informatie niet besteed aan de stad Sint-Truiden”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

Filip Moers

Ludwig Vandenhove