Archive for juni, 2017

Waar gaat het over:

Het project  ‘Sint-Truiden verlichte stad’  is een tijdelijk artistiek lichtproject waarbij Truidense locaties uitgelicht worden op een monumentenwandeling, niet te verwarren met de permanente verlichting van onze monumenten zoals het stadhuis, OLV-kerk, Minderbroederskerk enz….  In 2013 werd ‘Sint-Truiden Verlichte stad’ goedgekeurd en zodoende, gedurende 5 jaren (2014 t.e.m. 2018), in de herfst- en winterperiode te bezichtigen.

Fragment:


Scrollen naar 1U10M voor het correcte fragment

Prijskaartje

Voor dit project met een duur van 5 jaar moest een éénmalige investering van 750.000 euro betaald worden (provincie bracht 200.000 euro in en Toerisme Vlaanderen 300.000 euro). Voor onze stadskas betekende het 250.000 euro en een jaarlijkse kost van 50.000 euro voor het regulier onderhoud.  “Verlichte stad” kost de Truienaar dus 500.000 euro of 100.000 euro per jaar. 

Na amper 3 jaar werd dinsdag op de gemeenteraad een dossier voorgelegd om opnieuw 200.000 euro extra te investeren in 3 bijkomende projecties. 

Dit tijdelijk project, dat afloopt in 2018, zal in totaal 1.200.000 euro belastinggeld gekost hebben. Een waanzinnig hoog bedrag dat voor de sp.a fractie niet in verhouding staat met de economische of andere return.  

Alternatief?

Wij hebben geen probleem om te investeren in toerisme, maar dit is erover. In plaats van in te zetten op éénmalige bezoekers, had eenzelfde investering in de permanente verlichting (het lichtplan) van onze mooie stad voor alle Truienaren een constante zichtbare verbetering betekend én bezoekers van buitenaf gecharmeerd. De sp.a fractie verkiest een duurzaam beleid boven tijdelijke en dure projecten als “Verlichte Stad”. 

Daarnaast is het hemeltergend dat, terwijl de stadsschulden zeer sterk stijgen, nog steeds dergelijke uitgaven prioriteit krijgen. Sp.a Sint-Truiden gaat hier niet “licht” over en wenst een efficiënt bestuur voor álle inwoners.