Zaterdagmarkt“Proficiat aan de Beroepsvereniging van Marktkramers Sint-Truiden.”, zeggen schepen van markten Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Zij nemen hun verantwoordelijkheid op en plaatsen de gebeurde feiten met een marktkramer in hun juiste context.”

Wat zijn de feiten?

Op donderdag 18 oktober 2012 heeft de jaarlijkse algemene vergadering van de Beroepsvereniging van Marktkramers van Sint-Truiden plaatsgevonden.

Op die vergadering werd aan Filip Moers als bevoegd schepen gemeld dat er strenger moet op toegezien worden dat de marktkramers zich houden aan de artikels waarvoor ze een vergunning hebben en dat de toegelaten quota’s qua producten (onder andere textiel) niet worden overschreden.

“Twee dagen later, op zaterdag 20 oktober 2012, krijg ik een klacht over een marktkramer, die normaal handtassen verkoopt, maar die nu ook bloemstukken te koop aanbiedt.”, zegt schepen Filip Moers.

“Ik ga ter plaatse en vraag de marktleider om duidelijke afspraken te maken.

Een andere marktkramer, de heer Roland Hubar, voelt zich geroepen om zich met deze zaak te bemoeien en begint mij allerlei verwijten naar mijn hoofd te slingeren, bedreigt mij en doet zelfs racistische uitspraken over allochtone collega-marktkramers.

Ik blijf rustig, maan de heer Roland Hubar aan om op zijn woorden te letten, maar tevergeefs, de scheldpartij begint opnieuw waarbij ik de opdracht geef aan  de marktleider om over deze aangelegenheid een verslag te maken en dit te agenderen op het eerstvolgend college van burgemeester en schepenen. Tevens blijkt dat de betrokken marktkramer zijn abonnement voor zijn standplaats voor 2012 nog steeds niet heeft betaald, ook niet na een aangetekende brief in juni.”

Op basis van deze gebeurtenissen werd in de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 26 oktober 2012 beslist om de betrokken marktkramer te schorsen voor 2 zaterdagen en bijkomend diende hij zijn abonnementsgeld voor woensdag 7 november 2012 te betalen.

Deze beslissing werd hem bezorgd door de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken, maar hij weigerde om deze in ontvangst te nemen.

De dag nadien, op zaterdag 27 oktober 2012, neemt de heer Roland Hubar zijn plaats op de zaterdagmarkt gewoon in en negeert hierbij de opgelegde sanctie.

Hij krijgt bezoek van de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken, maar scheldt ze de huid vol.

Hij weigert van in te pakken en moet na de zaterdagmarkt bij de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken een verklaring gaan afleggen.

Een week later, op zaterdag 3 november 2012, negeert de heer Roland Hubar opnieuw zijn sanctie en neemt hij opnieuw zijn standplaats in.

Dit wordt om 9.00 uur vastgesteld door deurwaarder Marcel Smeets.

Dit keer pakt de heer Roland Hubar zijn spullen in met de opmerking ‘het is toch slecht weer, moest het niet regenen zou ik blijven staan’, aldus het verslag van deurwaarder Marcel Smeets.

In vergadering van vrijdag 9 november 2012 neemt het college van burgemeester en schepenen kennis van het verslag van de deurwaarder en schorst de marktkramer tot het einde van het jaar, omdat hij de vorige beslissing van het college van burgemeester en schepenen niet heeft gerespecteerd.

Deze beslissing wordt hem ’s anderendaags op de zaterdagmarkt bezorgd door de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken.

De marktleider wordt opnieuw bedreigd in aanwezigheid van andere marktkramers.

De heer Roland Hubar voelt zich onheus behandeld en gaat met zijn verhaal naar de pers.

“Het probleem dat hij bijna een jaar op de markt staat zonder betalen, dat zijn gedrag naar de marktleider en de schepen schandalig en onaanvaardbaar is en dat zijn sanctie op deze feiten is gebaseerd, verdwijnt naar de achtergrond en het probleem van het te koop aanbieden van bepaalde artikels bij een andere marktkramer, wordt op een ongelooflijke manier uitvergroot.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Schepen van markten Filip Moers heeft hier correct en kordaat opgetreden. Ook op een zaterdagmarkt moet er gezag zijn en moeten regels gerespecteerd worden en is er geen plaats voor cowboys.”

“Opmerkelijk in deze affaire is de uitspraak van enkele politici in de pers.

Zowel de markt-, als de kermiscommissie werden op vraag van CD&V en Open VLD uitgebreid met de schepenen Bert Stippelmans (CD&V) en Pascal Vossius (Open VLD).

Schepen Pascal Vossius beweert dat er al lang grote problemen zijn op de zaterdagmarkt, maar laat zich telkens verontschuldigen op de marktcommissie.

Omwille van deze uitspraak heeft de Beroepsvereniging van Marktkramers Sint-Truiden een perstekst verspreid, die op hetzelfde neerkomt.(1)

Ook deze tekst krijgt een heel andere betekenis in Het Belang van Limburg van dinsdag 13 november 2012 (2) “Marktkramers willen meer overleg in marktcommissie” terwijl de bevoegde schepen op elke vergadering aanwezig is, steevast rekening houdt met de opmerkingen van de marktkramers. Dit voorval is daar zelfs het beste bewijs van.

Durft deze krant de personen niet bij naam te noemen waar het dan wel over gaat?”, zegt schepen Filip Moers.

Voor alle duidelijkheid vindt u hieronder de integrale tekst van de Beroepsvereniging van Marktkramers Sint-Truiden.

Beste persmensen,

In naam van onze voorzitter H. Pisane wensen wij op deze manier te reageren op de recente persberichten.

Onze beroepsvereniging van marktkramers Sint-Truiden behartigt sinds 1977 de belangen van meer dan 90%van onze wekelijkse standhouders op de zaterdagmarkt. Deze vereniging is een a-politieke beweging die enkel het belang, een goede organisatie en uitstraling van onze zaterdagmarkt nastreeft. We hebben in het verleden steeds nauw en constructief samengewerkt met de verschillende stadsbesturen en hun respectievelijke schepenen van openbare markten. Dit gebeurt door een goede gestructureerde samenwerking in vergaderingen en via de marktcommissie . Deze commmisie is momenteel samengesteld uit de Schepenen F.Moers, P. Vossius en B. Stippelmans, de marktleider G. Debruyn, vertegenwoordigers van marktkramers, stadswerkhuis, verenigde handelaars en Unizo.

In Sint-Truiden geldt de regel dat elke abonnementsplaats zijn vast artikel heeft, behalve de standwerkersplaatsen. Het is de taak van de marktleider om hierop toe te zien. De hetze ontstaan door het niet naleven van artikel 10 van ons marktreglement en art. 7.6 van het politiereglement  doet ons dan ook pijn.  Het reglement is hierin nochtans duidelijk en geldt dan ook voor iedereen, dus ook voor Mr. Hubar!  We betreuren het gegeven ten zeerste en hopen op consensus en gezond verstand.

Wat ons meer zorgen baart is het feit dat de lokale politici dit feit aangrijpen om hun mening over het marktgebeuren te ventileren. Ik nodig dan ook bij deze het nieuwe stadsbestuur uit om via deze commissie eens te komen uitleggen wat er, ik citeer:“heel wat mis” loopt…Misschien kunnen we dan samen tot de conclusie komen dat er eigenlijk toch ook wel goed werk geleverd wordt….

Namens onze beroepsvereniging dank ik jullie voor uw aandacht.

N. Noppen

o/vz BVM

“Het is precies sinds sp.a/Lijst Burgemeester (opnieuw) deel uitmaakt van de bestuursmeerderheid op 1 januari 1995 dat er gewerkt wordt met een marktcommissie, waarin de marktkramers en de middenstandsorganisaties, samen met de verantwoordelijke politici, vertegenwoordigd zijn.

De toewijzing van de plaatsen gebeurt objectief, in tegenstelling tot de periode ervoor.

Toen gebeurde dit allesbehalve objectief.

Hetzelfde geldt voor de kermissen met de kermiscommissie.

Het model dat wij in Sint-Truiden hanteren is trouwens inmiddels overgenomen in heel België.

Dit heeft te maken met de aangepaste wet op de ambulante handel, die tot stand gekomen is onder impuls van mij als federaal volksvertegenwoordiger en/of senator.”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Het is spijtig dat precies schepen Filip Moers verwijten krijgt.

Hij heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de marktkramers en de foorreizigers de plaats krijgen binnen de globale middenstand, zoals ze verdienen.

Ik ben benieuwd hoe alles gaat lopen na dinsdag 1 januari 2013 met de bestuursmeerderheid CD&V en Open VLD.

De objectiviteit zal ver weg zijn.”, besluit Ludwig Vandenhove.