Het stadsbestuur gaat enkele nieuwe concepten nastreven op het gebied van asbezorging op de begraafplaatsen van het grondgebied Sint-Truiden.

Eerst en vooral stappen we af van het columbarium dat bekleed werd met blauwe hardsteen. We gaan hier naar een moderner gemetseld columbarium met een ingewerkte richel om zo persoonlijke elementen aan de bijhordende nis te kunnen plaatsen.

De begraafplaatsen waar nu werken uitgevoerd worden, zullen ook voorzien worden van asurnekelders. Dit zijn kunststofkelders die volledig waterdicht zijn en die voorzien worden van een lessenaar afdeksteen. Op dit ogenblik worden de urnen nog in volle grond begraven.

Bijkomend kiezen we, waar mogelijk, voor een totaal nieuwe inplanting op de begraafplaats, zodat de asbezorging over een toekomstige uitbreiding kan beschikken.

Op het kerkhof van Schurhoven dringt een relocatie met toekomstmogelijkheden zich het felst op, gezien de asbestemming hier toch wel 2/3 van de begravingen uitmaakt.

Zo wordt er hiervoor dan ook een volledig nieuwe blok op de uitbreiding gereserveerd en eveneens voorzien van een asstrooiheuvel.

Deze asstrooiheuvel is een constructie in cortenstaal en gaat de strooiweide onderscheiden van de gewonen grasvelden. Door gebruik te maken van een heuvel leggen we de link naar de tumuli (grafheuvel opgetrokken boven een crematiegraf van vooraanstaande Romeinen) die in onze regio voorkomen langs de Romeinseweg.

Deze werken kaderen in het meerjarenplan waar we al enkel jaren mee bezig zijn. Ieder jaar wordt er getracht één begraafplaats grondig aan te pakken. Vorig jaar werden alle paden op de begraafplaats in Velm vervangen. Dit jaar gaat de aandacht naar de asbezorging in het algemeen en voor Schurhoven en Engelmanshoven gaat het zelfs over een totale herinrichting van de volledige asbezorgingszone.