Limburg.net wil een uniforme regeling rond afvalinzameling in Limburg en start vanaf 1 januari 2010 alvast met eenzelfde tarief voor de verkoop van PMD-zakken.

De stad Sint-Truiden zal dus vanaf 1 januari 2010 een rol PMD-zakken (20 zakken) verkopen voor 2,50 EUR in plaats van 5,00 EUR.
Op het containerpark zal vanaf dan het PMD niet meer ‘los’ aanvaard worden. Het kan wel nog aangebracht worden in de PMD-zak.

Het is dus voordeliger om de PMD-zakken mee te geven met de huis-aan-huisinzameling. Het is niet alleen beter voor de portemonnee, maar ook voor het milieu want door het verminderen van het aantal verplaatsingen naar het containerpark kunnen we de CO2-uitstoot verminderen.
De ophaalwagen voor PMD genereert geen bijkomende CO2, want die passeert toch sowieso in alle straten.

Uiteraard blijft het vermijden van afval nog voordeliger, zowel voor de portemonnee als voor het milieu.