overhandiging sleutelOfficiele overhandiging van de sleutel op vrijdag 23 oktober 2009.

Dit jaar viert het Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon haar 10-jarig jubileum.

“Wat ooit begon als een kleinschalig initiatief is ondertussen uitgegroeid tot een organisatie met  100 woningen in beheer” aldus  voorzitter  van  het  SVK  Land van Loon.

Het Sociaal Verhuurkantoor is een aanvulling op de bestaande sociale wooninitiatieven.  De initiatiefnemers wilden  prioriteit geven aan huisvesting voor de sociaal zwakkeren door het aanbieden van betaalbare huurwoningen in  Zuid-Limburg.

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt ze door aan kwetsbare huurders. Het SVK is dus de hoofdhuurder van privé-eigenaars, betaalt stipt de huur en neemt  alle verantwoordelijkheden op zich. Tegenover de onderhuurders, de eigenlijke bewoners, treedt het SVK op als sociale verhuurder. Kandidaat-huurders die op de privé-markt geen kans krijgen, worden zo goed mogelijk opgevangen.

De wachtlijsten bij de sociale huisvestingsmaatschappijen zijn lang. Soms moeten mensen 3 tot 4 jaar wachten op een sociale woning. Het SVK vervult dan ook een brugfunctie: mensen kunnen er terecht tot op het ogenblik dat ze een sociale woning krijgen toegewezen van een sociale huisvestingsmaatschappij. Dat de nood aan huurwoningen in Zuid-Limburg groot is, blijkt uit het feit dat al meer dan 150 mensen op de wachtlijst staan.

Het SVK  is actief in 8 Zuid-Limburgse gemeentes.  Momenteel hebben we een 47-tal huizen in Sint-Truiden, 6 in Alken, 9 in Borgloon, 11 in Gingelom, 11 in Heers, 2 in Nieuwerkerken, 1 in Kortessem en 13 in Tongeren.

SVK Land van Loon vzw bestaat dit jaar 10 jaar en net dit jaar werd de magische kaap van de 100 woningen bereikt. De 100ste woning werd ingehuurd in de Vermeulenstraat 1 in Tongeren.  Op 23 oktober om 11 uur overhandigde de eigenares mevrouw Jageneau de sleutel aan voorzitter Filip Moers.

Ondanks het feit dat Tongeren geen aangesloten gemeente is en bijgevolg het SVK er geen zitdagen heeft,  komen er veel vragen van inwoners die geen of moeilijk een huis vinden op de privémarkt. Natuurlijk tracht het SVK ook deze mensen zo goed mogelijk te helpen. Zij kunnen altijd terecht op een zitdag van één  van de andere aangesloten gemeentes zoals Alken, Borgloon, Sint-Truiden, Heers en Gingelom.

Ook steeds meer en meer eigenaars vinden de  weg naar het Sociaal Verhuurkantoor. Verhuren aan een SVK heeft dan ook niets dan voordelen. Het Sociaal Verhuurkantoor betaalt altijd stipt de huur, ook bij leegstand. Verhuurders aan een SVK kunnen aanspraak maken op verschillende subsidies voor aanpassings- en renovatiewerken. Allerlei praktische en administratieve beslommeringen worden de eigenaar-verhuurder uit handen genomen.

Goed opgeleide en ervaren medewerkers begeleiden de huurders bij het naleven van hun rechten en plichten als huurder. Naast een coördinatieteam, is er ook een maatschappelijk assistent die instaat voor de woonbegeleiding en een  deeltijdse klusjesman om kleine werken aan de huurwoningen uit te voeren.

Meer info over SVK Land van Loon bij

Filip Moers (voorzitter) 0498/939005

Ghislaine Vanroye / Kathleen Wouters /Katrien Hechtermans(coördinatieteam).

Kantoor: Paardskerkhofstraat 20 3870 Heers

Maatsch.zetel:  Kazernestraat 13 3800 Sint-Truiden

Tel.: 011/48.01.70 – Fax: 011/48.14.07
e-mail: svk.landvanloon@skynet.be.