Hakselaar op park

Vorig jaar kon men op een aantal vaste locaties snoeihout laten hakselen door de groendienst. Dit initiatief kende weinig succes. Omdat vele inwoners de vraag stelden of het niet mogelijk was aan huis te komen hakselen, wijzigt milieuschepen Filip Moers het concept en komt de Groendienst van half februari tot half april en in oktober en november aan huis langs om je snoeihout te hakselen..

Minstens twee weken vooraf de hakselbeurt kan men deze aanvragen bij de groendienst op het nummer 011-70 16 82. Op de dag zelf moet men ervoor zorgen dat er iemand aanwezig is.

Indien de hakselaar en/of vrachtwagen op de openbare weg moet parkeren, dan moet de particulier ervoor instaan dat hiervoor een plaats voorbehouden is.

Voor deze ‘inname van openbaar domein’ moet contact opgenomen worden met de lokale politie, Sluisberg 1.

Er wordt enkel snoeihout van particulier tuinonderhoud gehakseld. Klimop, haagscheersel en planten met perevuur worden niet verwerkt.

Voor deze extra service wordt wel een vergoeding gevraagd van 10,00 EUR per begonnen kwartier. Op een kwartier kan er zo’n kubieke meter snoeihout gehakseld worden.

Het versnipperd hout blijft in principe ter plaatse maar kan op vraag ook gratis meegenomen worden door de groendienst.

Omdat de regeling pas gewijzigd is, wordt er nu uitzonderlijk tot 4 december gehakseld. Men kan tot uiterlijk 20 november 2009 een aanvraag indienen.

“Het stadsbestuur hoopt op deze manier zijn bevolking te helpen bij het hergebruik van snoeiafval. Het snipperhout kan immers behouden worden of gratis afgehaald worden op de opslagplaats, Schurhovenveld 3049 (Rellestraat) om te gebruiken als bodembedekker of als structuurmateriaal in de composthoop” aldus schepen van leefmilieu Filip Moers