Sp.a en cultuurraad op één lijn: Open VLD en CD&V plooien

De nieuwe Versnellingslaan op de voormalige Punch-terreinen was maar een kort leven beschoren.

De feiten

Op de gemeenteraad van 29 april 2013 legde de CD&V en Open VLD meerderheid  het voorstel op tafel om de ontsluitingsweg van de voormalige Punch-terreinen de naam Versnellingslaan te geven.

De Sp.a fractie was als enige partij absoluut niet te vinden voor de benaming Versnellingslaan. 

“Waarom dan niet ineens Plankgasdreef, Optrekbaan of Rallyrijweg?”  schamperde Sp.a raadslid Stas toen al. De straten rondom heten ambachtslaan, bedrijvenstraat, nijverheidslaan en industrielaan.  Een elegante en efficiënte oplossing lag volgens hem voor de hand: ondernemingsweg.
Ondernemingsweg heeft een aanknopingspunt met de buurt en zegt wat het is: een straat voor nieuwe ondernemingen. Ondernemingsstraat dus. Niet zo volgens de meerderheid, versnellingslaan zou het worden…

Maar ondertussen is de geest uit de fles.
Op 10 mei 2013 laat ook de cultuurraad in een niet mis te verstane brief aan het schepencollege weten dat ze zich absoluut niet kunnen vinden in deze belachelijke straatnaam en ze geven hierbij dezelfde en logische argumenten aan die ook door de sp.a fractie op de gemeenteraad werden gegeven.

En nu?
Op de gemeenteraad van volgende maandag 24 juni staat dezelfde weg opnieuw op de agenda, maar nu toch maar onder de benaming “Ondernemersstraat”.

Analyse

Sp.a fractieleider Filip Moers vindt het eigenaardig dat als de sp.a fractie dezelfde opmerkingen maakt, de CD&V Open VLD meerderheid hier geen rekening mee houdt en nu dat de cultuurraad dit terecht ook doet, de meerderheid plots wel overstag gaat.  Aan de ene kant keuren wij het gros van de punten uit de meerderheid wél goed als we deze nodig of goed vinden, maar als er omgekeerd voorstellen vanuit de oppositie komen worden deze a priori niet goedgekeurd.

Wij hopen dat de meerderheid nu hun lesje geleerd heeft en hun onconstructieve houding kan laten varen. Sint-Truiden kan er alleen maar beter van worden, we hebben nog een lange weg, laan, baan of straat voor de boeg.
Nog een tip: Misschien had de meerderheid deze blamage kunnen vermijden als ze de adviesraad advies had bevraagd vóór de beslissing genomen werd, zoals het goed bestuur betaamt.

Epiloog

“De keren dat we als sp.a fractie,  zij het met wat vertraging, het gelijk aan onze kant krijgen, begint nu toch wel  serieuze proporties aan te nemen. Als het gezond verstand  uiteindelijk maar gezegeviert, dat is waar het ons om te doen is” aldus Gert Stas en Filip Moers.