crisis

Omwille van de financiële situatie bij de stad Sint-Truiden, werd al jaren geroeid met de riemen waarover we beschikten. Zo werd de functie van diensthoofd bij de technische dienst jaren niet ingevuld. Dit was ook zo voor het hoofd van de personeelsdienst.

Bijkomend werd, bij de opmaak van de laatste begrotingen in de vorige legislatuur op vraag van CD&V en Open VLD ook beslist om alle gepensioneerde personeelsleden (vooral arbeiders in het stadswerkhuis) in de volgende jaren niet te vervangen om te kunnen besparen op de personeelsuitgaven.

“Eigenaardige wending in mei 2013 toen de CD&V en Open VLD meerderheid hun kabinetten bemanden. In tegenstelling tot de periode onder voormalig burgemeester Ludwig Vandenhove werden de functies in A niveau verdubbeld en die in B niveau zelfs verviervoudigd” aldus sp.a fractieleider Filip Moers

Op de gemeenteraad van juni  werden, na de eedaflegging van de financiële beheerder, ook de procedures opgestart voor een stadsarchitect, een deskundige lokale economie, hoofd personeelsdienst, en een burgerlijk ingenieur als hoofd van de technische dienst. Deze 2 ingrepen zullen ieder jaar een aanzienlijke weerslag hebben op de begroting. Opvallend is ook dat deze functies alleen bekend gemaakt worden via dure advertenties en niet eens in het stedelijk informatieblad.

Dit alles staat in schril contrast met de behandeling van de functies van laag geschoolden. Er is blijkbaar al enkele maanden een heksenjacht geopend op personeelsleden en vooral op laaggeschoolde arbeiders. Personeelsleden die verdacht worden van enige sympathieën te hebben voor de sp.a, worden overgeplaatst of verliezen bij de minste fout hun job.

Een pijnlijk voorbeeld hiervan is de stadsfotograaf die na jarenlange dienst en voortreffelijk werk enkele jaren voor zijn pensioen zonder enige reden van deze functie wordt gehaald. Hij mag tot aan zijn pensioen vuilbakjes leeg maken. Hoe kun je iemand nog erger vernederen???? Het wordt nog pijnlijker voor dit personeelslid als enkele maanden later, in het schepencollege van 21 juni, wordt beslist dat de stad “dringend” nood heeft aan een stadsfotograaf en iemand extern aanstelt in contractueel dienstverband.

En toch zal een eventuele verhoging van de belastingen niet de fout zijn van deze CD&V – Open VLD meerderheid.

Njet tegen sp.a voorstel van instapstageplaatsen voor laaggeschoolde  werkloze jongeren

Op de gemeenteraad van 27 mei heeft de sp.a fractie een voorstel gedaan om laaggeschoolde  werkloze jongeren gedurende 3 maanden werkervaring te laten opdoen via het stadswerkhuis. In Sint-Truiden zijn momenteel 23 jongeren die zich in de beroepsinstaptijd bevinden (tussen de 6 en 12 maanden na school ingeschreven bij de VDAB). De instapstageplaatsen zijn een nieuw soort “stage voor jongeren”, die hoogstens een getuigschrift van de 1ste of 2de graad van het secundair onderwijs  of 6de jaar BSO hebben. Voor een voltijdse stage betaalt de werkgever, in dit geval de stad, per maand 200 euro en de RVA 26.82 euro per gewerkte dag.   Hiervoor is volgens CD&V en Open VLD dan weer geen financiële ruimte en zijn ook geen capabele personeelsleden in het stadswerkhuis in dienst om deze jongeren te coachen.  Een schitterend project dat weinig kost en toch de kans geeft aan de jongeren om werkervaring op te doen. Helaas….

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider.